Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
16:54 15 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Furnizarea de produse lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat - 16.09.2013

ro

16 Sep, 2013 00:00 1292 Marime text
CONTRACT NR: 185 / 16.09.2013
OBIECT: Furnizarea de produse lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din municipiul si judetul Braila in anul scolar 2013 - 2014
VALOARE: 3.945.290,89 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: RISK COM S.R.L.
Adresa postala: SOSEAUA RM SARAT NR 86 PARCELA 8, Localitatea: Braila, Cod postal: 810030, Romania, Tel. +40 239631816, Email: risk_braila@yahoo.com, Fax: +40 239631816


Nr. anunt atribuit / Data atribuire: 140246 / 24-09-2013
Nr. anunt participare / Data publicare: 144320 / 2013-06-14 01:30:00


Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 144320 / 14.06.2013
Denumire contract: Furnizarea de produse lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din municipiul si judetul Braila in anul scolar 2013 – 2014


Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii Publice cam 132, Tel. +40 239619600-249, In atentia: Moisiu Nicolae, Email: nicolae.moisiu@portal-braila.ro, Fax: +40 239619044, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea de produse lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din municipiul si judetul Braila in anul scolar 2013 - 2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Reteaua scolara invatamant de stat sau privat din municipiul si judetul Braila
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de produse lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din municipiul si judetul Braila in anul scolar 2013 – 2014, in conformitate cu OUG 96/2002, aprobata prin Legea nr. 16/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 6 din 06.01.2012 Pentru mentinerea sanatatii copiilor, se vor distribui :- lapte tratat termic, UHT si pasteurizatprecum si - produse din lapte fermentat care contin cel putin 90% din greutate lapte tratat termic, respectiv iaurt, care indeplinesc cerintele specificate in art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 657/2008 al Comisiei din 10 iulie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui si a anumitor produse lactate elevilor din institutiile scolare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pe cele prevazute in Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare si in Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala si sunt marcate cu stampila ovala, conform normelor sanitar-veterinare, in ambalaje de 200 ml/unitate in cazul laptelui si in ambalaje cu greutati exprimate in grame pentru produsele din lapte fermentat. Se va furniza:- lapte tratat termic, UHT si pasteurizat in ambalaje de 200 ml/unitate precum si - produsul din lapte fermentat – iaurt – care nu va depasi limita valorica maxima de 33%, in ambalaje cu greutati exprimate in grame.In urma stabilirii ofertelor admisibile, inainte de stabilirea ofertei castigatoare, autoritatea contractanta va organiza ca etapa finala licitatie electronica, conform prevederilor Cap IV, Sectiunea a 3-a din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511000-3 - Lapte (Rev.2)
15511100-4 - Lapte pasteurizat (Rev.2)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.2)
15551300-8 - Iaurt (Rev.2)
60100000-9 - Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3.945.290,89 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S116-197525 din 18.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 185
Denumirea: Furnizare produse lactate pt elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat 2013-2014
V.1) Data atribuirii contractului 16.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RISK COM S.R.L.
Adresa postala: SOSEAUA RM SARAT NR 86 PARCELA 8, Localitatea: Braila, Cod postal: 810030, Romania, Tel. +40 239631816, Email: risk_braila@yahoo.com, Fax: +40 239631816
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3.945.290,90 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3.945.290,89 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In conformitate cu art 11 alin (4) HGR nr 925/2006 cu modif si complet ult Pt demonstra indeplinir criteri calific prevazute la art 176 din OUG nr 34/2006 cu modif si complet ult of are drept de a prezenta initial doar o declarat pe propria raspund semnat de reprezent sau legal prin care confirma ca indeplin cerinte de calific astfel cum au fost solicit in doc de atrib Declar va fi insotita de o anexa in care of trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv diverse valori cantitati sau altele asemenea In cazul in care uzeaza de acest drept prevazut la art.11 alin(4) din HGR nr 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertant are obligatia de a prezenta/completa certificat/doc edif care probeaza/confirma indeplinirea cerinte de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acesteia. Documentele edificatoare trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertelor. AC nu va incepe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data transmiterii invitatiilor. Op ec declarat castigator dupa finalizarea licitatiei electronice va prezenta obligatoriu formularul de oferta si anexa la formularul de oferta, cu preturile finale, in original, datat, semnat de catre reprezent legal si stampilat. AC va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art. 200, alin. (1) din OUG 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice asa cum prevede art. 169, alin. (2) din OUG 34/2006. In cazul in care doua/mai multe oferte contin preturi egale autorit contract va solicita ofertantilor clasati pe primul loc care au oferit cel mai mic pret, reofertarea in plic inchis, caz in care contract va fi atribuit ofertant a carui noua propun financ are pretul cel mai scazut
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BRAILA, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ
Adresa postala: Calea Calarasilor nr. 47, Localitatea: Braila, Cod postal: 810017, Romania, Tel. +40 239613370, Fax: +40 239612608
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Braila – Compartiment Juridic
Adresa postala: Piata Independentei nr. 1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Tel. +040 239619600
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.09.2013 14:09
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii