Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
10:10 24 02 2018 Citeste un ziar liber! Unde ne gasiti?

CONFERINŢĂ DE PRESĂ CERONAV, 24 OCTOMBRIE 2014

ro

24 Oct, 2014 13:28 2561 Marime text
1. Bilanț financiar ianuarie – septembrie 2014
2. Program investiții 2014
3. Proiecte europene
4. Cursuri nou introduse în portofoliul CERONAV ca urmare a amendării Convenției STCV – Manila 2010 și alte cursuri în pregătire

Bilanț financiar 01.01.2014 – 30.09.2014
Veniturile realizate în anul 2014, până la data de 30.09.2014, sunt în sumă de 26.661 mii lei, evidențiindu-se o creștere de 24% față de 21.430 mii lei cat a fost planificat prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul curent.
Comparativ cu aceeași perioadă a anilor anteriori, rezultă urmatoarea creștere:
 •  26% față de 21.219 mii lei realizat în anul 2012
 •  17% față de 22.693 mii lei realizat în anul 2013
În ceea ce privește numărul de cursanți înregistrați pentru primele trei trimestre ale anului 2014, rezultă o creștere de aproximativ 18% față de aceeași perioadă a anilor anteriori, situația prezentându-se astfel:
01.01.2012 - 30.09.2012 – 36.636 cursanți
01.01.2013 - 30.09.2013 - 36.734 cursanți
01.01.2014 - 30.09.2014  - 43.315 cursanți
 
Program investiții 2014
În anul 2014, CERONAV a continuat dezvoltarea infrastructurii și dotarea sediilor din Constanța și Galați, prin:
 1. Sediul din Baba Novac
În luna aprilie 2014, s-au finalizat reparațiile capitale la obiectivul de investiții “REPARAȚII CAPITALE SĂLI DE CLASĂ ȘI BIROURI” care au transformat o veche clădire cu aspect de cazarmă, primită în urmă cu 30 de ani de la MAPN, într-un sediu modern, bine amenejat și dotat în conformitate cu cerințele impuse de IMO și STCW, pentru desfășurarea cursurilor.
Valoarea totală a lucrărilor de reparație - 892.456 lei, inclusiv TVA, contractul de execuție lucrări fiind atribuit în urma procedurii de achiziție publică electronică în SEAP în luna noiembrie 2013 și a durat 3 luni și jumatate, CERONAV realizând o economie de 28% față de valoarea estimată.
Pentru acest sediu, destinat în principal instruirii pe simulatoare, a apărut necesitatea transformării unei magazii complet degradată într-un spaţiu adaptat instalării simulatoarelor noi şi implicit necesitatea amenajării unui spaţiu adecvat în care să fie expuse simulatoarele din vechile generaţii (simulatorul INCERTRANS instalat în anul 1982 şi simulatorul nave transport produse lichide în vrac) în scopul familiarizării cursanţilor cu evoluţia sistemelor de la bordul navelor.
Pentru acest obiectiv de investiții “Reparații capitale magazie”, CERONAV a atribuit contractul de executie nr. 482/22.09.2014, în valoare de 232.099 lei, TVA inclus, cu o durată de două luni.
 1. Sediul din Baza de instruire CERONAV
Pentru acest sediu, CERONAV a obținut avizul CTE- MT în luna iulie pentru realizarea studiului de fezabilitate a două noi obiective de investiții:
Poligon de antrenamente privind mijloacele de salvare pe mare în baza de instruire CERONAV necesar în vederea respectării reglementărilor internaționale impuse de către Codul STCW privind aplicaţiile practice la cursurile de siguranţă privind tehnicile individuale de supravieţuire pe mare şi a competenţelor în utilizarea mijloacelor de salvare pe navele comerciale, precum şi pentru respectarea cerinţelor impuse de către OPITO privind utilizarea mijloacelor de salvare în industria de off-shore.
Pentru acest obiectiv s-a obținut autorizația de construcție nr. 1663/ 10.10.2014, s-a întocmit documentația tehnică de execuție și urmează a se atribui contractul de execuție lucrări în urma procedurii de achiziție publică, până la sfârșitul anului.
Valoarea acestui obiectiv este estimată la 495.000 lei, cu o durată de realizare de 3 luni.
Parcare și împrejmuire acces în Baza de instruire CERONAV este cel de-al doilea obiectiv nou de investiții, situat la intarea în Baza de instruire CERONAV, unde urmează a se realiza un număr de 60 de locuri de parcare pentru cursanți. De asemenea, pentru acest obiectiv, este necesară realizarea unui zid de sprijin la limita de proprietate pentru stabilizarea unui mal cu o diferență mare de nivel și imprejmuirea locației. Pentru acest obiectiv s-a întocmit documentația tehnică de execuție, s-au obținut toate acordurile și avizele necesare, urmând a se elibera autorizația de construcție de către Primăria Municipiului Constanța.
Valoarea estimată a acestui obiectiv de investiții este de 1.345.000 lei, cu o durată de realizare de 4 luni.
Politica de management a CERONAV prevede realizarea unui campus modern în Baza de instruire care să ofere un sistem integrat de instruire teoretică și practică, precum și spații de cazare pentru cursanți, ținând cont de creșterea numărului de cursuri, și implicit a numărului de cursanți din întreaga țară. Pentru a veni în întâmpinarea acestor cerințe ale cursanților, CERONAV a achiziționat în anul 2013 un teren alăturat bazei de instruire în vederea ridicării unui ansamblu denumit “Corp învățământ - cazare și bazin de antrenamente”. Pentru acest obiectiv major, CERONAV a întocmit studiul de fezabilitate și a depus documentația necesară eliberării certificatului de urbanism de către Primăria Municipiului Constanța.
Valoarea estimată a acestui obiectiv de investiții, în conformitate cu Studiul de fezabilitate, este de ca. 5.000.000 euro, inclusiv dotări (simulatoare, mobilier, centrale termice etc.)
 
Subunitatea Galati La finele anului 2012, CERONAV a început execuția sediului CERONAV- Subunitatea Galați și până în prezent s-au executat infrastructura și suprastructura clădirii, o parte din închideri (zidărie) și o parte din instalațiile termice și ventilație. Datorită unor necorelări între partea scrisă și cea desenată a proiectului tehnic de execuție, CERONAV a fost nevoit să sisteze temporar lucrările și să intrerupă, de comun acord cu antreprenorul general al obiectivului, contractul de execuție lucrări.
S-a revizuit proiectul tehnic de execuție, s-au corectat erorile din partea scrisă a documentației și urmează ca CERONAV, în urma unei proceduri de achiziție publică derulată prin SEAP, să atribuie un nou contract de execuție lucrări pentru finalizarea sediului.
La Galați, prin aprobarea studiului de fezabilitate de către CTE-MT în luna iulie 2014, s-a demarat un nou obiectiv de investiții “Complex nautic de instruire practică și informare, lucrările fiind necesare în vederea amenajării unui punct de acostare la cheu pentru pontonul şcoală PS928 şi a unui punct de lansare cu grui a bărcilor de salvare, precum şi lucrări de renovare a cheului în scopuri de siguranţă a accesului la navă. S-a întocmit documentația tehnică de execuție și urmează să se depună la Primăria Municipiului Galați documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construcție în vederea execuției investiției.
Valoarea estimata a obiectivului de investitii este de 2.623.000 lei, cu o durată de 6 luni.
 
De asemenea, CERONAV a demarat procedura de achiziție publică pentru achiziția de simulatoare de ultimă generație necesare desfășurării cursurilor de instruire practică în sediile din Baba Novac și Pescarilor, astfel:
Simulator mașină Trans TECHSIM 5000 – 1 buc: este necesară achiziţionarea unei noi platforme, întrucât platforma existentă nu mai permite nicio îmbunătăţire. Achiziția unui nou simulator mașină este necesară având în vedere schimbările rapide care apar la diversele instalații navale, precum și faptul că în prezent, pe simulatorul existent se derulează două programe de instruire, urmând a fi introduse și altele, conform amendamentelor aduse Convenției STCW.
CERONAV a publicat în SEAP anunțul de atribuire nr. 154691/ 15.10.2014 și până la sfârșitul anului se va semna contractul de furnizare, în valoare estimată de 1.507 mii lei.
Extindere simulator tancuri Kongsberg - 1 buc: necesar în procesul didactic, pentru acoperirea cerinţelor de perfecţionare ale navigatorilor, prin introducerea ultimelor noutăţi în materie, conform prevederilor Codulului STCW, noile specificații privind construcția și exploatarea navelor prin utilizarea simulatoarelor. Procedura de achiziție publică a fost demarată în septembrie 2014 și până la sfarșitul anului se va semna contractul de furnizare în valoare estimată de 167 mii lei.
Până la sfârșitul lunii noiembrie 2014, CERONAV va mai publica în SEAP anunțuri de atribuire pentru încă trei noi simulatoare și anume: simulator GMDSS, simulator NTPRO 5000 și simulator de înaltă tensiune.
CERONAV a derulat în SEAP procedura de achiziție publică pentru achiziționarea a cinci autoturisme prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional și a atribuit contractul de furnizare nr. 487/ 30.09.2014 prin care se vor livra, la finele lunii noiembrie, 5 autoturisme Ford Focus Titanium 1,5 Ecoboost.
Întrucât toate cursurile de instruire practică se desfășoară în Baza de instruire, amplasată pe malul Lacului Siutghiol și luând în considerare politica CERONAV de extindere a spațiilor existente și completarea cu alte spatii pentru instruire practică si antrenamente (de ex. extindere poligon PSI, realizarea unui Helideck, construirea unui nou bazin de antrenamente care să preia noi grupe de cursanți pentru domeniul offshore și să asigure desfășurarea simultană de cursuri, s-a impus achiziționarea unui imobil disponibil în vecinătatea terenului administrat de CERONAV. Imobilul are o suprafață de 1200 mp și se află în interiorul Bazei de Instruire, neavând acces din aleea Universității, intrarea realizându-se prin terenurile CERONAV. Terenul este necesar pentru mutarea și extinderea poligonului PSI și realizarea unui Helideck.
Având în vedere că sediul CERONAV din Str. Pescarilor şi parcarea aferentă acestuia sunt amplasate pe un teren ce aparține municipiului Constanţa, au fost demarate demersurile necesare achiziţionării acestuia. Terenul ce urmează să fie achiziţionat are o suprafaţă de 2.558 mp, se află pe lista de investiţii (având asigurată finanţarea) și va fi achiziţionat până la sfârşitul acestui an, negocierile purtate între CERONAV şi municipalitate fiind aproape finalizate.
 
Proiecte europene
PROIECTE ÎN DERULARE
 
1. Harmonized Inland Navigation Transport through education and information technology (HINT)
Proiect derulat pe Programul de Cooperare Transnațională Europa de Sud-Est în perioada decembrie 2012 - decembrie 2014 de un parteneriat compus din 18 membri din 8 ţări, cu CERONAV ca Lead Partner. HINT este o continuare a proiectului NELI şi urmăreşte capitalizarea rezultatelor acestuia, a experienţei dobândite şi a sinergiilor create cu instituţii şi proiecte în domeniu, implementarea măsurilor propuse în Planul transnaţional de acţiune elaborat în proiectul anterior.
Bugetul total al proiectului se ridică la suma de 1.535.688,36 euro, CERONAV având un buget de 411.374,56 euro din care 349.668,38 euro reprezintă finanţare europeană pentru CERONAV, diferenţa până la bugetul total al CERONAV fiind asigurată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (53.478,69 euro = 13%) şi 2% contribuţie proprie CERONAV (8.227,49 euro).
Proiectul are cinci pachete de lucru, din care două se ocupă de managementul şi promovarea şi diseminarea proiectului în spaţiul programului de finanţare, ambele pachete fiind în sarcina CERONAV, celelalte trei pachete de lucru înglobând următoarele activităţi:
Integrarea Regiunii Dunării în procesul european armonizat de educaţie
Având în vedere faptul că dezvoltarea şi implementarea standardelor europene armonizate de instruire şi certificare a personalului navigant pe ape interioare sunt posibile numai prin acţiuni şi decizii comune, proiectul colaborează îndeaproape cu organismele europene responsabile de dezvoltarea acestor standarde prin sprijinirea dezbaterii publice iniţiate de Comisia Europeană şi promovarea studiului de impact şi a standardelor propriu zise în curs de elaborare în toate ţările din consorţiul proiectului.
Dezvoltarea de aplicaţii şi instrumente IT de instruire şi evaluare
Tehnologiile informatice şi de comunicaţii (TIC) nu mai reprezintă o noutate pentru majoritatea ţărilor europene, dar nu şi pentru Europa de sud est, zonă confruntată cu un decalaj digital major pe care partenerii HINT şi-au propus să-l diminueze printr-o serie de acţiuni oferind accesul la informaţii şi tehnologii TIC avansate ca de exemplu: dezvoltarea unei platforme de evaluare pentru certificarea personalului implicat în transportul de mărfuri periculoase (ADN), elaborarea într-o abordare holistică de materiale de studiu multimedia şi e-learning pentru platforma e-learning INeS Danube.
Dezvoltarea de concepte de instruire practică la bordul navei şi pe simulatoare
Un întreg pachet de lucru al proiectului este dedicat dezvoltării de modele de instruire practică care să producă personal calificat, atât pe nave cât şi în porturi, prin elaborarea de concepte de afaceri şi tehnice de navă şcoală şi simulatoare de navigaţie şi logistică portuară ai căror indicatori de performanţă se vor regăsi apoi în concluziile unui studiu privind pregătirea practică.
Promovare meserii sector transport căi navigabile
Mobilitatea fiind o problemă de o dimensiune socială majoră pentru regiunea Dunării, identificarea forţei de muncă din zonă precum şi a oportunităţilor de carieră constituie un pas înainte în unificarea pieţei de muncă în întreaga regiune a Dunării. Cele patru Centre de informare şi instruire referitor la problemele de navigaţie pe Dunăre din România, Austria, Croaţia şi Ungaria, construite în proiectul anterior NELI vor continua în HINT procesul de dezvoltare şi cooperare acţionând pentru diseminarea informaţiilor privind dinamica pieţei de muncă.
 
2. LNG Masterplan Main-Rin-Dunăre
Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2013 - decembrie 2015, în cadrul Programului de finanţare TEN-T Trans European Transport Network, consorţiul fiind alcătuit din 33 de parteneri din 12 ţări europene.
Managementul proiectului este asigurat de ProDanube Management din Austria, împreună cu portul Rotterdam.
Proiectul cuprinde 6 activităţi, are o durată de 36 de luni şi un buget total de 80.520.000 euro, din care 50% finanțare Comisia Europeană iar 50% finanţare proprie a fiecărui partener. CERONAV are un buget de 190.400 euro.
Principalul obiectiv al proiectului este pregătirea pentru utilizarea gazului natural lichefiat (LNG) ca un combustibil ecologic şi eficient. Acest proiect va fi prima contribuţie importantă pentru iniţierea implementării LNG în sectorul navigaţiei pe ape interioare. Este un efort comun al porturilor maritime şi fluviale, autorităţilor, operatorilor de barje, furnizorilor de tehnologie şi de energie care va îndepărta barierele din piaţă şi va întreprinde primele demersuri în realizarea unui lanţ nou de furnizare LNG.
LNG Masterplan are la bază experienţa iniţiativelor din prezent din domeniul maritim, al navigaţiei de cabotaj şi al transportului rutier şi are în vedere ţintele privitoare la transport şi energie stabilite de Uniunea Europeană.
Vor fi întocmite studii de fezabilitate, concepte tehnice, se vor efectua teste şi vor fi construite nave şi terminale. Acestea vor fi integrate în procesele de reglementare ale autorităţilor, vor fi întocmite rapoarte şi evaluări tehnice, vor fi facilitate grupurile de lucru şi mesele rotunde. Se vor elabora studii de fezabilitate si un proiect tehnic pentru un terminal LNG in portul Constanta iar Navrom va retehnologiza trei remorchere utilizate in prezent pentru operatiuni portuare.
LNG Masterplan va elabora o strategie completă pentru implementarea LNG ca marfă şi combustibil pe axa Main- Rin – Dunăre şi linii directoare şi recomandări.
CERONAV participă în cadrul activităţii 4 Cadrul de reglementare şi masterplan la sub-activitatea 4.2 Cerinţe de instruire, şi in cadrul activitatii 6, Management de proiect, in cadrul subactivităţilor 6.1 Management de proiect, 6.2 Exploatare şi diseminare şi 6.4 Legătura cu organizaţii şi proiecte relevante, acţiune coordonată de ProDanube Management şi Portul Rotterdam.
 
 
3. PLATINA II (continuare proiect PLATINA)
Proiectul se derulează în perioada septembrie 2013 – august 2015, prin Programul Cadru 7 pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică, Apelul FP7 Transport 2012-MOVE-1 şi are un buget total de 1.999.995 euro.
CERONAV este unul din cei 12 parteneri coordonaţi de Via Donau, Austria, are un buget total de 51.935 euro din care 46.308 euro reprezintă finanţare europeană şi 5.627 euro contribuţie proprie.
CERONAV participă la implementarea următoarelor activităţi din pachetul de lucru 3, Meserii şi Competenţe:
 • Dezvoltarea de standarde tehnice pentru utilizarea de simulatoare de instruire practică pentru personalul navigant din sectorul navigaţiei pe ape interioare;
 • Elaborarea unei cărţi electronice standard cu stagiul de îmbarcare pe navă;
 • Promovarea transportului pe căile navigabile interioare în domeniul educației logistice.
 
4. Train the trainer course material for Inland Navigation Education and Training
Proiectul se derulează în perioada octombrie 2013 – august 2015, în cadrul programului Leonardo da Vinci, Transfer de Inovaţie.
Proiectul, depus pe 30 ianuarie 2013 de STC Group, Rotterdam, Olanda, îşi propune să exploreze conceptele pedagogice actuale care stau la baza utilizării echipamentelor de instruire practică şi a simulatorelor în procesul de instruire al personalului navigant fluvial.
Consorţiul este alcătuit din 8 parteneri din 4 ţări, rolul CERONAV fiind acela de partener. Bugetul CERONAV este de 23.747 euro, din care 17.809 euro finanţare europeană şi 5.936 euro contribuţie proprie CERONAV.
Proiectul urmăreşte elaborarea unui curs privind utilizarea simulatoarelor pentru instruirea şi evaluarea personalului navigant pe ape interioare.
Toți partenerii din acest proiect sunt membri ai asociaţiei EDINNA - Education in Inland Navigation, organizaţie cuprinzând 26 centre de educaţie şi instruire pe transportul pe ape interioare din 15 ţări europene. Asociația EDINNA recunoaște că toți membrii utilizează același sistem de căi navigabile folosind însă sisteme educaţionale diferite, motiv pentru care îşi propune să elaboreze un sistem armonizat de educație, formare și certificare a personalului pe căile navigabile interioare, în scopul de a asigura o calitate ridicată a personalului instruit la bordul navelor, ridicând astfel nivelul de siguranță pe toate căile navigabile, precum și mobilitatea personalului din cadrul sectorului în Uniunea Europeană.
Proiectul Train the Trainer course material for Inland Navigation Education and Training va analiza în profunzime modul în care se realizează în sectorul maritim implementarea standardelor de pregătire, certificare și efectuare a serviciului de cart (STCW), prin intermediul utilizării didactice a simulatoarelor. Se va analiza în ce formă această abordare este posibilă pentru sectorul de navigație interioară și se va elabora o metodologie pentru dezvoltarea unui manual didactic, inclusiv un curs formare formator, vizând punerea în aplicare a standardelor de instruire şi certificare a personalului navigant pe ape interioare (STCIN).
 
PROIECT DEPUS
 
 1. Collaborative optimization of operational performance through benchmarking based on sharing performance data and adequate training and education
Acronim: CO2OPERATE
Program: Horizon 2020
Durată: 4 ani
Consorţiu: 16 parteneri din 8 ţări: Olanda, Belgia, Franţa, Ungaria, Serbia, România, Bulgaria şi Germania
Rol CERONAV: partener
Buget CERONAV: 127.975 euro
Descriere activităţi şi implicare CERONAV
Proiectul va creea un impuls continuu al pieţei pentru îmbunataţirea sectorului energetic şi reducerea emisiilor de gaze prin elaborarea şi implementarea unor indici transparenţi ai navigaţiei pe ape interioare ce duc la o cerere în piaţa pentru dezvoltarea şi aplicarea tehnologiilor de ultima oră.
CERONAV face parte din pachetul de lucru 7 – Educaţie şi instruire, pachet condus de Academia Maritimă Harlingen.
Proiectul se află în a doua etapă de evaluare, prima fiind finalizată la 18.03.2014.
 
Cursuri nou introduse în portofoliul CERONAV ca urmare a amendării Convenției STCW – Manila 2010
 1. Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă/ BST – pentru toate funcţiile
 2. Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă în compartimentul punte/ HELM-P – ofiţer punte
 3. Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă în compartimentul maşină/ HELM-M – ofiţer mecanic (fără ofiţer electrician)
 4. Pregătire de bază pentru operaţiunile legate de marfă pe nave pentru transportul produselor petroliere şi chimice / BTOCT
 5. Pregătire de bază pentru operaţiunile legate de marfă pe nave pentru transportul de gaze lichefiate/ BTLG
 6. Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă pe nave pentru transportul produselor chimice/ STCT
 7. Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă pe nave pentru transportul produselor petroliere/ STOT
 8. Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă pe nave pentru transportul de gaze lichefiate/ STLGT
 9. Curs de actualizare brevet ofiţer punte/ CAOP
 10. Curs de adaptare brevet ofiţer mecanic/ CAOM
 11. Limba engleză maritimă – vocabular frazeologic pentru personal auxiliar/ ME-A
 12. Asistenţa medicală/ MC – ofiţer mecanic nivel managerial
 
Cursuri în pregătire:
 • Curs de pregătire Hidogen sulfurat – H2S
 • Curs de pregătire High Voltage
 • Curs de pregătire Escape Chute

Ti-a placut articolul?

Comentarii