Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
04:58 25 03 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Comunicat 4 Legea 52/2003-transparenta decizionala

ro

10 Dec, 2015 15:32 576 Marime text
Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de  Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală
 
 
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi prevederile art. 65 alin. (1) şi (2), ale art.113 alin. (2) lit l), ale art. 122, ale art. 118 alin. (4) şi (7), ale art. 135 alin (3) precum şi ale art. 342 din Legea nr. 207 privind Codul de procedură fiscală, organele de inspecţie fiscală utilizează, în activitatea de inspecţie fiscală, formulare şi documente, la începerea acţiunii de inspectie fiscală, în timpul desfăşurării precum şi la finalizarea unei acţiuni de inspecţie fiscală la un contribuabil, persoană juridică sau persoană fizică.
 
Prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală sunt aduse următoarele modificări care au fost preluate în conţinutul acestor formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală, după cum urmează:
 
1. Potrivit prevederilor art. 113  şi art. 122  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală formularul “Aviz de inspecţie fiscală “, reprezintă documentul prin care organele de inspecţie fiscală înştiinţează contribuabilul/ pătitorul în legătură cu inspecţia fiscală care urmează să se efectueze la acesta.
Avizul de inspecţie fiscală se întocmeşte pentru toate tipurile de  actiuni de control, fără excepţii:
 - în cazul unei inspecţii fiscale generale sau parţiale, în cazul  inspecţiei fiscale la un contribuabil/plătitor aflat în procedura de insolvenţă;
- în cazul în care, ca urmare a unui control inopinat, se impune începerea imediată a inspecţiei fiscale;
- pentru extinderea inspecţiei fiscale la perioade sau creanţe fiscale, altele decât cele cuprinse în avizul de inspecţie fiscală iniţial;
- în cazul refacerii inspecţiei fiscale ca urmare a unei decizii de soluţionare a contestaţiei;
- în cazul unor cereri ale contribuabilului/plătitorului pentru a căror soluţionare, ca urmare a analizei de risc, este necesară efectuarea inspecţiei fiscale.           
Amânarea datei de incepere a inspecţiei fiscale se aprobă sau se respinge prin decizie emisă de contucătorul activitătii de inspecţie fiscală şi se comunică contribuabilului.
           
       
2. Potrivit prevederilor art. 65 şi art. 135 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală formularul “Proces-verbal “, procesul-verbal reprezintă actul de control care se întocmeşte de către organele de inspecţie fiscală în cazul efectuării, în condiţiile legii, a unei constatări la faţa locului precum şi în cazul controlului inopinat/încrucişat,sau pentru consemnarea unor fapte, în timpul inspecţiei fiscale, care pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, potrivit prevederilor art.132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
   Procesul- verbal se întocmeşte şi în cazul în care contribuabilul/ plătitorul nu ţine sau nu prezintă organului de inspecţie fiscală registrul unic de control, pentru consemnarea datei de începere a inspecţiei fiscale, conform prevederilor art.123 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
  Procesul verbal se poate încheia şi în alte situaţii prevăzute de lege, inclusiv pe durata efectuării unei inspecţii fiscale. 
         Nu are ca rezultat întocmirea unui act administrativ fiscal.
       
3. Este introdus formularul “Somaţie”- anexa 10 a, ca fiind documentul prin care un contribuabil este somat să se prezinte la sediul organului de inspecţie fiscală în vederea efectuării unei acţiuni în conformitate cu prevederile art. 56, 64, 65, 113, 134 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de porcedură fiscală;
 
    Se întocmeşte de către echipa desemnată pentru efectuarea inspecţiei fiscale/ controlul inopinat/încrucişat/constatarea la faţa locului, în cazurile când contribuabilul/plătitorul nu a dat curs invitaţiei organului de inspecţie fiscală/control pentru efectuarea inspecţiei fiscale/ controlul inopinat/încrucişat/constatarea la faţa locului sau refuză să pună la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală documentele şi înscrisurile necesare efectuării/ continuării acţiunii de inspecţiei fiscale/ controlul inopinat/încrucişat/constatarea la faţa locului şi există indicii rezonabile conform cărora contribuabilul/plătitorul refuză nejustificat să prezinte documentele legale şi bunurile din patrimoniu necesare pentru stabilirea situaţiei fiscale de fapt, în scopul împedicării verificărilor fiscale.
         
              În considerarea modificărilor aduse de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a fost elaborat prezentul proiect de ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală, cu aplicare începând cu data de 01 ianuarie 2016.
             
*  *  *
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.
 
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese: 
  • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 - la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii