Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
09:14 19 03 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Comunicat 3 Legea 52/2003-transparenta decizionala

ro

10 Dec, 2015 11:23 443 Marime text
Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea unor competențe speciale ale organului fiscal central
 
 
Potrivit prevederilor art.30 alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în scopul administrării de către organul fiscal central a obligaţiilor fiscale datorate de un grup fiscal constituit potrivit prevederilor Codului fiscal, prin ordin al preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală se poate stabili competenţa de administrare în sarcina altor organe fiscale decât organul fiscal, în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului. Organul fiscal central desemnat este competent să administreze obligaţiile fiscale datorate de toţi membrii grupului.

În prezent, potrivit prevederilor pct.4 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, date în aplicarea art.127 alin.(8) din Codul fiscal, grupul fiscal unic poate fi constituit numai din membri care sunt înregistrați în evidența aceluiași organ fiscal.

Potrivit noilor reglementări ale Titlui VII Taxa pe valoarea adăugată din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a fost eliminată condiția ca toți membrii unui grup fiscal unic să fie înregistrați în evidența aceluiași organ fiscal.

Ca urmare, prin proiectul de ordin se propune ca grupul fiscal unic să fie administrat de organul fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrat reprezentantul grupului fiscal unic. Acest organ fiscal va deveni, astfel, competent pentru administrarea tuturor obligațiilor fiscale datorate de toți membrii grupului fiscal unic.

Conform prevederilor art. 35 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, competența în cazul contribuabililor nerezidenți care nu au pe teritoriul României un sediu permanent revine organului fiscal stabilit prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

În prezent, competența de administrare a contribuabililor nerezidenți care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, cât și unele aspecte procedurale privind administrarea contribuabililor nerezidenți, sunt reglementate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2157/2006 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor nerezidenți care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, cu modificările și completările ulterioare.
 Prin ordinul menționat a fost înființat, în cadrul Direcției generale a finanțelor publice a municipiului București, Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți, și au fost stabilite atribuțiile acestui serviciu.

În urma reorganizării Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în cadrul Direcției generale regionale a finanțelor publice București a fost înființată Administrația  fiscală pentru nerezidenți, care a preluat atribuțiile Serviciului de administrare a contribuabililor nerezidenți din cadrul Direcției generale a finanțelor publice a municipiului București, atribuțiile acestei noi structuri fiind stabilite, potrivit legii, prin Regulamentul de organizare și funcționare.
 
Totodată, art.40 alin.(1) din Codul de procedură fiscală stabilește că, în situaţia în care contribuabilul/plătitorul nu are un domiciliu fiscal cunoscut sau nu are domiciliu fiscal în România, competenţa teritorială revine organului fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispoziţiilor legale fiscale.
 
Potrivit art.40 alin.(3) din Codul de procedură fiscală, în cazul contribuabilul/plătitorul cu domiciliu fiscal în România, care aplică regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune reglementat de Codul fiscal, competența de administrare a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor supuse acestui regim revine organului fiscal central stabilit prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
            În prezent, competența pentru administrarea fiscală a persoanelor impozabile care utilizează unul dintre regimurile speciale pentru serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune şi aleg România ca stat membru de înregistrare, revine Administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti și a fost stabilită prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.4023/2014 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 152^4 şi art. 152^5 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare
 
Față de prevederile legale menționate, prin prezentul proiect de ordin se propune aprobarea unor competențe speciale ale organului fiscal central, după cum urmează:
1. Stabilirea competenței pentru administrarea obligațiilor fiscale datorate de toți membrii unui grup fiscal unic constituit potrivit Codului fiscal, în sarcina organului fiscal competent pentru administrarea reprezentantului grupului fiscal unic,
2. Stabilirea competenței de administrare a Administrației fiscale pentru contribuabili nerezidenți pentru următoarele categorii de contribuabili, pentru care are competență de administrare și în prezent:
a) contribuabili nerezidenți stabiliți în spațiul comunitar, care au potrivit legilor speciale, dreptul de a se înregistra direct, pentru ansamblul obligațiilor fiscale,
b) persoane impozabile care aplică regimul special pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau de televiziune prevăzut de Titlul VII ”Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și aleg România ca stat membru de înregistrare,
c) misiuni diplomatice şi posturi consulare acreditate în România, precum şi reprezentanţele organismelor internaţionale ori reprezentanţele societăţilor şi ale organizaţiilor economice străine, care au sediul în municipiul București, autorizate potrivit legii să îşi desfăşoare activitatea în România, atât pentru obligațiile fiscale care rezultă potrivit legislației fiscale în vigoare, cât și pentru soluționarea cererilor de restituire prevăzute de Codul fiscal,
3. Stabilirea competenței de administrare a posturilor consulare acreditate în România, precum şi reprezentanţelor organismelor internaţionale ori reprezentanţelor societăţilor şi ale organizaţiilor economice străine autorizate potrivit legii să îşi desfăşoare activitatea în România, în sarcina Administrațiilor județene ale finanțelor publice, în a căror raza teritorială își au sediul,
4. Stabilirea competenței de administrare a persoanelor fizice și juridice nerezidente, în sarcina organului fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, respectiv sediul plătitorului de venit.
 
Totodată, prin proiectul de ordin se propune extinderea competenței de administrare a Administrației fiscale pentru contribuabili nerezidenți, prin preluarea, în două etape a contribuabililor nerezidenți înregistrați fiscal în România și administrați de alte organe fiscale, astfel:
            - începând cu data de 1 iulie 2016, pentru contribuabilii nerezidenți persoane juridice sau alte entități fără personalitate juridică care nu au pe teritoriul României un sediu permanent,
            - începând cu data de 1 ianuarie 2017, pentru contribuabilii nerezidenți persoane fizice.
             
*  *  *
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:
  • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 - la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii