Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:27 04 12 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în ședință ordinară

ro

22 Nov, 2019 20:47 1865 Marime text
Se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa  în  şedinţă ordinară, joi, 28 noiembrie 2019, ora 1400, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa.

Iată ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 31.10.2019; 

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 18.11.2019; 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul III pe anul 2019;         iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5;
 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5;
 
5.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 350/2019 privind aprobarea planului de restructurare a obligațiilor fiscale la 31.12.2018 al SC Confort Urban SRL;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr.3şi nr.5;

 
6.Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 384/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun prin transformarea în societate pe acțiuni cu denumirea de „CT BUS S.A.”;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.3 şi nr.5;
 
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități și repartizarea locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.3 şi nr.5;
 
8.Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit din fondul locativ;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.3 şi nr.5;
 
9.Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr. 74/2007;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.3 şi nr.5;
 
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza O.U.G. nr. 74/2007;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.3 şi nr.5;
 
11.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Savu Florin Cristian;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr.3, nr.4 și nr.5;
 
12.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea Gabriela;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr.3, nr.4 și nr.5;
 
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale protrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2020;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr.3, nr.4 și nr.5;
 
14.Proiect de hotărâre privind înființarea Comisiei de identificare și inventariere a monumentelor istorice aflate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.2 și nr.4;
 
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Constanța și Inspectoratul Școlar Județean Constanța în vederea inițierii și derulării proiectului „Școala profesională în sistem dual din Constanța”;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5;
 
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Comisiei de implementare a proiectului „Școala Profesională în sistem dual din Constanța”;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5;
 
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării prin concurs a unui post vacant din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr. 3, nr.4 și nr.5;
 
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.3, nr.4 și nr.5;
 
19.Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 425/2019 privind acordarea de recompense financiare elevilor premiați la olimpiadele sau concursurile școlare internaționale și profesorilor îndrumători;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 și nr.5;
 
20.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS SA și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.3, nr.5;
 
21.Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.2 și nr.5;
 
22.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.4 și nr.5;
 
23.Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului situat în municipiul Constanța, str. Atelierelor nr. 9 din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.3 și nr.5;
 
24.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiul Constanța în vederea înscrierii în cartea funciară;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.2 și nr.5;
 
25.Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 6 la HCL nr. 466/2009 privind lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Constanța ce urmează a fi concesionate către SC RAJA S.A. Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.3 și nr.5;
 
26.Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 296/2017 privind aprobarea aderării municipiului Constanța la Eurocities – Rețeaua marilor orașe europene și plata cotizației anuale aferente;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5;
 
27.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 211901/01.11.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 3080/31.07.2003 și a convenției nr. 563/11.04.2018;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5;
 
28.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 218959/12.11.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1188/31.07.2004, adiționat prin actul  autentificat sub nr. 2661/12.09.2008, rectificat prin încheierea nr. 3144/19.05.2009;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5;
 
29.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, în suprafață de 352 mp, către SC Promedas Mamaia SRL; iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5;
 
30.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Ion Luca Caragiale nr. 50, în suprafață de 44 mp, către Ștefănică Ioana, Mitea Constantin și Mitea Florin; iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5;
 
31.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Bogdan Vodă nr. 59, în suprafață de 39 mp, către Bucovală Mihai și Bocea; iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5;
 
32.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Ștefan cel Mare nr. 65, în suprafață de 410 mp, pe care există construcția deținută în proprietate de către Stancă Neculae și Stancă Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5;
 
33.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, Str. Intrarea Smârdan FN, în suprafață totală de 114 mp, respectiv 95 mp și 19 mp;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5;
 
34.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, Sat Vacanță, zona Luna Park, în suprafață de 76 mp;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5;
 
35.Proiect de hotărâre privind extinderea valabilității planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 352/2016 până la data de 29.11.2022;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.2;
 
36.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuire colectivă, bd. Mamaia nr. 195, investitor Matei Marius Dorin;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.2;
 
37.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul documentației de urbanism aprobată prin HCL nr. 338/2019;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.2;
 
38.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire 4 locuințe individuale înșiruite, str. Alexandru Șteflea nr. 2, investitor Filimon Iulius;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.2;
 
39.Proiect de hotărâre privind cumpărarea prin negociere directă a imobilului teren și construcție situat în Constanța, str. I. C. Brătianu nr. 16, cu destinația creșă;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr.3, nr.4 și nr.5;
 
40.Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 302/2019 cu un membru provizoriu reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice în Consiliul de administrație al RAEDPP Constanța;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.3  şi nr.5;
 
41.Proiect de hotărâre privind numirea unor membri în Consiliul de administrație al SC Telegondola Mamaia SRL;iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.3 și nr.5;
 
42.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 327/2017 privind aprobarea componenței, atribuțiilor și funcționării Comisiei de repartizare a locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996.iniţiator: primar Decebal Făgădău
- avize Comisiile de specialitate nr.3 şi nr.5.

Sursă foto: Arhivă ZIUA de Constanța

Ti-a placut articolul?

Comentarii