Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
09:52 20 04 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Dosar de executare 1570/2014 Imobil scos la vânzare

ro

13 Sep, 2015 00:14 1477 Marime text
Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Constanţa anunţă că în data de 25.09. 2015 ora 10.00, va avea loc în localitatea Constanţa, strada Jupiter nr. 19, et. 1, judeţul Constanţa, vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Constanţa - 900205, strada Poporului nr. 93, judeţul Constanţa. Imobilul este alcătuit din teren în suprafaţă de 294 mp conform actelor de proprietate (suprafaţă de 299,78 mp conform măsurătorilor cadastrale), având deschidere de 13,95 ml, construcţie C1 compusă din cinci camere şi dependinţe (hol, cămară şi o baie), în suprafaţă construită de 148 mp şi construcţie C2 compus din spaţiu comercial, bucatarle de vara sl hol, în suprafaţă construită de 55 mp, imobil dobândit în baza Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3531/06.12.2000 B.N.P.
 
Boruna Chirața, proprietatea debitorilor Andrei Ionel şi Andrei Grazziela, cu domiciliul în Constanţa, strada Poporului nr. 111, care, împreună cu debitorii S.C. Sisteme Internaţionale de Afaceri S.A., cu sediul în Bucureşti, Aviator Nicolae Drossu nr. 151, sector 1, Balcan Cornel, cu domiciliul în Constanţa, strada Caşin nr. 5, bl. G1, Balcan Cristina Daniela, cu domiciliul în Constanţa, strada Caşin nr. 5, bl. G1, Andrei Ana Maria, cu domiciliul în Constanţa, strada Poporului nr. 111, datorează creditoarei Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A., cu sediul în Constanţa, bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 12, suma de 2.918.514.10 lei, reprezentând debit principal, dobânzi şi comisioane aferente creditului neachitat şi suma de 43,101.57 lei, reprezentând cheltuieli de executare silită, inclusiv TVA 24%.
 
Preţul de evaluare al imobilului este de 456.830 ron (contravaloarea sumei de 103.350 euro la cursul BNR de 1 euro=4,4200 ron la dată de 26.11.2014), conform Raportului de evaluare întocmit de Expert tehnic judiciar ing. Cristina Maftei la dată de 26.11.2014 şi, conform prevederilor art. 846 al. (8) Cod procedura civilă. La acest termen, licitaţia va începe de la preţul de 75% din preţul de pornire al primei licitaţii, respectiv de la valoarea de 342.622,50 lei.
 
Dacă nu se obţine preţul de începere a licitaţiei şi există cel puţin doi licitatori, la acelaşi termen, bunul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puţin de 30% din preţul de pornire al primei licitatli. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de la care începe licitaţia. Respectivul imobil este grevat de următoarele sarcini şi drepturi reale, conform Extrasului de Carte Funciară pentru informare nr. 87833/16.09.2014: Contract de ipotecă nr. 1139/21.10.2008 BNP Toncu în favoarea creditorului pentru garantarea creditului în valoare de 1.050.000 ron, interdicţia de inastrainare, grevare, demolare, etc.; Somaţia emisă la dată de 12.09.2014 de BEJ Sarkis lonica, în dosar nr. 1570/2014. Executarea silită se efectuează în baza titlului executoriu constând în Contract de credit - linie de credit - RON Nr. 14 din data de 15.05.2008, Act adiţional nr. 1/17.10.2008, Act adiţional nr. 2/14.05.2009, Act adiţional nr. 3/11.09.2009, Act adiţional nr. 4/25.09.2009, Act adiţional nr. 5/24.03.2010, Act adiţional nr. 6/14.06.2010, Act adiţional nr. 7/30.09.2010, Act adiţional nr. 8/01.04.2011, Act adiţional nr. 9/30.03.2012, Act adiţional nr. 10/18.05.2012, Act adiţional nr. 11/17.07.2012, Contract de fidejusiune nr. 250959/30.09.2010, Contract de fidejusiune nr. 250957/30.09.2010, Contract de garanţie reală imobiliară aut. sub nr. 1142/30.08.2010 B.N.P. Toncu Mihaela, Contract de garanţie reală imobiliară aut. sub nr. 1139/21.10.2008 B.N.P. Toncu Mihaela şi încheierea nr. 16888 pronunţată la dată de 14.08.2014 de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 25822/212/2014, prin care s-a încuviinţat executarea silită.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil proprietatea debitorilor sunt somați să-şi arate pretenţiile la ''Biroul Executorului Judecătoresc Sarkis Ionică'', din municipiul Constanţa, strada Jupiter nr. 19, et. 1, înaintea datei stabilite pentru vânzare. Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilul urmărit silit să se prezinte la data, locul şi ora stabilite, având asupra lor cartea de identitate, iar conform dispoziţiilor art. 844 Cod procedura civilă, să depună pe recipisa, pe seama şi la dispoziţia B.E.J. Sarkis Ionică, având CIF RO 25844749, în contul de indisponibilizări nr. R082BREL0002000740220101 deschis la Libra Bank S.A. Sucursala Constanţa, până la termenul stabilit pentru vânzare, o cauţiune reprezentând 10% din preţul de începere a licitaţiei. De la prevederile menţionate anterior sunt exceptaţi creditorii urmăritori, intervenienţii, coproprietarii pe cote părţi şi titularii unui drept de preempţiune, care nu au obligaţia de a depune garanţia de participare la licitaţie, conform dispoziţiilor art. 844 al. 2 Codului de procedura civilă. Dovadă consemnării va fi ataşată unei oferte de cumpărare ce va cuprinde preţul oferit şi condiţiile de plata.
Termenul limita pentru depunerea ofertei de cumpărare însoţită de dovada consemnării este ziua premergătoare licitaţiei, cu excepţia ofertelor de cumpărare cel puţin egale cu preţul de începere a licitaţiei, care pot fi depuse inclusiv în ziua licitaţiei. Prezenţa publicaţie de vânzare a fost întocmită şi comunicată conform dispoziţiilor art. 839 Cod de procedura civilă. Potrivit art. 839 al. 4 şi art. 846 al. (8) Cod de procedură civilă, publicaţiile de vânzare, în extras sau în întregul lor, vor fi publicate în Registrul electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse executării silite, aparţinând U.N.E.J. România, conform art. 35 al. 2 din Legea nr. 188/2000, republicată.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii