Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
00:14 20 07 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Convocatorul Sedintei de Consiliu Local Municipal Februarie 2012

ro

27 Feb, 2012 02:05 2301 Marime text

în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa
în şedinţă ordinară, Luni, 27 februarie 2012, ora 1200, la Complex hotelier Malibu, staţiunea Mamaia, cu următoarea ordine de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal pe anul 2012;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului municipal pe trimestrul IV pe anul 2011;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 37.620.587 EURO prin avalizarea de bilete la ordin;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării tarifelor RATC Constanţa la transportul urban de călători;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

5. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spaţii de locuit din fondul locativ de stat;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

6. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spaţii de locuit construite de ANL în regim de inchiriere din recuperări;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local de facturare a energiei termice furnizată in sistem centralizat la nivelul municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLM nr. 310/15.12.2011 privind aprobarea asociaţiilor şi fundaţiilor selecţionate în vederea acordării de subvenţii de la bugetul local pentru anul 2012;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

9. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie-decembrie 2011;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

10.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCLM nr. 145/2011, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012, precum şi pentru îndreptarea unor erori materiale;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

11.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCLM nr. 389/2000, privind "Stabilirea unor reguli de creşterea păsărilor şi animalelor pe raza administrativ teritorială a municipiului Constanţa';

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru Muzeul de Artă Populară Constanţa pe anul 2012;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei noi unităţi administrativteritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

14.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa aprobate prin HCLM nr. 318/15.12.2011;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitatie publică a unui spaţiu cu destinaţia de "cabinet medical" în suprafaţă de 48,30 mp, situate în municipiul Constanţa, strada Izvor nr. 27 precum şi aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării cheltuielilor pentru proiectul "Parcul Seniorilor" în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din HCL nr. 14/2011 privind aprobarea Documenţatiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Parcul seniorilor"

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din HCL nr. 111/2011 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Imbunătăţirea accesului în Staţiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale" - etapa studiu de fezabilitate;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Imbunătăţirea accesului în Staţiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale" şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acesteia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu in vederea dezmembrarii teren cu suprafata de 41.323 mp, sola 70, parcela A 656/3, lot 1/8, proprietate Leganel Didina

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

22.Proiect de hotărâre privind atribuirea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă totală de 280,00 mp, către Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

23.Proiect de hotărâre privind crearea unei căi de acces, domeniu public al municipiului, pentru imobilul situat în str. Cuza-Vodă nr. 45 şi punctul termic nr. 1;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

24.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către custodele Asociaţia "BlackSea SPA" a terenului cu suprafaţă de 200 mp, situat în Staţiunea Mamaia, pentru realizarea unui Punct de informare special-ROSPA0057 Lacul Siutghiol - arie naturală protejată, prin proiectul "Managementul capitalului natural ROSPA0057 Lacul Siutghiol", finanţat prin POS Mediu-Axa Prioritară 4;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

25.Proiect de hotărâre privind completarea anexei 2 la HCL nr. 351/02.10.2000 privind majorarea capitalului social a SCIL Confort Urban SRL şi delegarea de gestiune a unor sisteme publice de gospodărie comunală către SCIL Confort Urban SRL;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

26.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în HCL nr. 25/30.01.2012 privind atribuirea dreptului de folosinţă gratuita asupra terenului în suprafaţă de 1561 mp, în Parcul Tăbăcărie, către Societatea Filantropică- Aşezămintele Sfântului Mare Mucenic Mina;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

27.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în anexa nr. 1 a HCL nr. 236/23.09.2011 privind mandatarea RAEDPP Constanţa în vederea vânzării locuinţelor ANL;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

28.Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinţă gratuită a terenului în suprafaţăde 2135 mp, situat în str. Nicolae Iorga nr. 12, către Arhiepiscopia Tomisului -Parohia Sfântul Gheorghe;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

29.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiulConstanta, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

30.Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă
de 1109,00 mp, situat în Constanţa, Şoseaua Mangaliei-zona Billa, către
Arhiepiscopia Tomisului in vederea edificarii unui lacas de cult.

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

31.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

PRIMAR,
RADU ŞTEFAN MAZĂRE

Ti-a placut articolul?

Comentarii