Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
21:19 25 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Rechizitoriu Trimitere în judecată Nicuşor Daniel Constantinescu (abuz în serviciu) - DNA Constanţa

ro

13 Jun, 2014 16:42 8461 Marime text
MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE
Serviciul Teritorial Constanţa
Dosar nr. 179/P/2013
Operator date cu caracter personal nr. 4472                   
În temeiul disp.art.328 alin.1 C.pr.pen. şi art. 222 din OUG nr.43/2002, am verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei
 
Procuror şef serviciu 
 
R E C H I Z I T O R I U
25.04.2014
 
Procuror (.....) din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa,  Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu nr.179/P/2013 privind pe inculpatul:
Constantinescu Nicuşor Daniel, cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. şi art.5 alin.1 C.pen.
 
EXPUN URMĂTOARELE:
 
1. În fapt,
 
În perioada 2009 – 27.11.2013, cu ştiinţă, în exercitarea atribuţiilor care decurgeau din calitatea de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile care îi incumbau potrivit art.76 din Legea nr.446/2006, în raport de funcţia publică deţinută, neasigurând finanţarea Centrului Militar Zonal Constanţa, neefectuând reparaţiile necesare la sediul acestuia, dispunând rezilierea contractelor pentru furnizarea de utilităţi şi servicii de pază necesare funcţionării în condiţii normale a Centrului Militar Zonal Constanţa şi încercând de mai multe ori să evacueze instituţia din sediul pe care îl ocupă în prezent, fapte care au provocat vătămări ale drepturilor şi intereselor legale ale Ministerului Apărării Naţionale precum şi pagube acestei instituţii.
 
La data de 16.10.2013, DNA – Serviciul Teritorial Constanţa s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu de către inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel, Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa reţinând că deşi potrivit art.76 din Legea nr.446/2006 Consiliul Judeţean Constanţa era obligat să asigure Centrului Militar Zonal (CMZ) Constanţa terenurile, localurile, instalaţiile de telecomunicaţii, sistemele şi serviciile informatice, autoturismele, alte dotări şi materiale, precum şi fondurile necesare desfăşurării activităţii specifice, potrivit normelor stabilite prin hotărâre a Guvernului, în fapt, începând cu anul 2009, inculpatul a refuzat în mod nejustificat şi cu rea credinţă să îşi îndeplinească aceste obligaţii.
 Deşi comandantul CMZ Constanţa a întocmit mai multe referate prin care a solicitat resursele financiare şi materiale necesare desfăşurării activităţii, inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel a refuzat să se pronunţe asupra lor şi, pe cale de consecinţă, să aloce resursele respective.
 Mai mult, inculpatul a reziliat contractele încheiate cu RAJA Constanţa, RADET Constanţa, ENEL Dobrogea, SC Zip Escort SRL şi ROMTELECOM prin care se asigurau utilităţile şi paza CMZ Constanţa deşi conform art.76 alin.2 din Legea nr.446/2006 era obligat să încheie, pentru centrele militare, contracte de furnizare/prestare de servicii de energie electrică, termică, alimentare cu apă, canalizare, salubritate, televiziune, radio, telefonie, telefax, poştă, fax, precum şi să achite contravaloarea acestor servicii, potrivit tarifelor în vigoare.
După momentul sesizării din oficiu au fost emise adrese către furnizorii de servicii şi utilităţi ai CMZ Constanţa, solicitându-se informaţii cu privire la situaţia relaţiilor contractuale.
SC Romtelecom SA a comunicat că între anii 1997 – 2004, Centrul Militar Judeţean, figura ca abonat Romtelecom, situaţia continuând şi în anul 2006, pentru sediul actual al instituţiei din mun.Constanţa, (….)
La data de 11.08.2011, din cauza neplăţii, s-a executat desfiinţarea celor trei posturi telefonice instalate în sediul CMZ Constanţa iar la data de 24.04.2012 au fost reinstalate, titular fiind însă UM 02415 Bucureşti care şi în prezent achită contravaloarea serviciilor.
SC Romtelecom SA a mai comunicat că la adresa din (….), Consiliul Judeţean Constanţa a mai figurat cu un post telefonic, desfiinţat la cerere în data de 26.10.2006 (….).
Ministerul Apărării Naţionale – Comandamentul Comunicaţiilor şi Informaticii a comunicat că (….) Bucureşti a solicitat SC Romtelecom SA instalarea celor trei posturi telefonice utilizate de CMZ Constanţa, din ordinul scris al şefului Direcţiei Comunicaţii şi Informatică din cadrul MApN. 
De asemenea, Comandamentul Comunicaţiilor şi Informaticii a precizat că (….)a achitat din fondurile MApN contravaloarea serviciilor de telefonie prestate de SC Romtelecom SA Centrului Militar Zonal Constanţa (….).
Ulterior, aceeaşi unitate militară a comunicat că suma plătită pentru serviciile de telefonie prestate de SC Romtelecom SA în beneficiul CMZ Constanţa este în cuantum de 3958 lei (…..).
Obligaţia Consiliului Judeţean Constanţa de a asigura CMZ serviciul de telefonie fixă, în cadrul îndeplinirii obligaţiei legale de asigurare a dotărilor şi fondurilor necesare desfăşurării activităţii CMZ a fost recunoscută şi de instanţele judecătoreşti prin sentinţa civilă nr.(….) a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin decizia nr.(….) a Tribunalului Constanţa şi irevocabilă prin decizia nr.(….) din 03.07.2013 a Curţii de Apel Constanţa (…..).
Aceste constatări ale instanţelor civile se bucură de autoritate de lucru judecat în faţa organelor de urmărire penală şi instanţelor penale sub aspectul existenţei obligaţiei arătate (şi a neîndeplinirii ei), conform art.52 alin.3 C.proc.pen.
La rândul ei, (….) a comunicat că la momenul solicitării informaţiilor, nu se afla în raporturi contractuale pentru asigurarea pazei CMZ Constanţa.
Societatea a comunicat că ultimul contract încheiat pentru paza CMZ a fost cel înregistrat sub nr.(….) şi care a fost reziliat din iniţiativa Consiliului Judeţean Constanţa prin actul adiţional nr.(….) din 15.04.2010 (….)Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice (RADET) Constanţa a comunicat că prin adresa nr.(….), Consiliului Judeţean Constanţa a solicitat rezilierea contractului de furnizare a energiei termice pentru punctul de consum Centrul Militar Zonal din Constanţa, (….).
RADET Constanţa a mai comunicat că din luna februarie a anului 2011, consumul de energie termică pentru imobilul de la adresa din paragraful anterior a fost facturat către utilizatorul CMZ Constanţa, facturile nefiind contestate de către acesta (…).
RADET Constanţa a pus la dispoziţie şi notificarea emisă de Consiliul Judeţean Constanţa, semnată de inculpatul Constantinescu
Nicuşor Daniel, prin care acesta solicita rezilierea contractului de furnizare a energiei termice pentru sediul CMZ precum şi sistarea furnizării agentului termic deşi această solicitarea a fost făcută în luna februarie (…..).
Deoarece în sediul situat în mun.Constanţa, (…) funcţiona şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, debranşarea imobilului de la sistemul centralizat de termoficare nu a fost posibilă (….).
Cu toate acestea RADET Constanţa a încercat să debranşeze imobilul însă acţiunea nu a reuşit din cauza inconvenientelor de ordin tehnic şi a opoziţiei persoanalului celor două unităţi militare (…..).
Prin adresa nr.(….), CMZ Constanţa a comunicat Centrului Judeţean Constanţa împrejurarea că RADET Constanţa încearcă debranşarea sediului de la reţeaua de termoficare şi a solicitat încheierea contractelor necesare pentru furnizarea energiei termice precum şi plata facturilor aferente, invocând prevederile Legii nr.446/2006 şi HG nr.414/1997 (….). 
Deşi această solicitare a fost înregistrată la Consiliul Judeţean Constanţa sub nr.9444 din 18.05.2011, această din urmă instituţie nu s-a conformat obligaţiilor legale.
Între RADET Constanţa, CMZ Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa există un litigiu civil înregistrat pe rolul Judecătoriei Constanţa (…..).
Astfel cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar de către RADET Constanţa, Consiliul Judeţean a achitat debitele aferente perioadei
28.02.2011 – 30.11.2011, în cuantum de 60.969, 22 lei şi penalităţi în cuantum de 3.282,25 lei, motiv pentru care pretenţiile deduse judecăţii au fost reduse la suma de 3.103,97 lei, reprezentând cheltuieli de judecată (….).
De asemenea, potrivit adresei nr.(….) emisă de Consiliul Judeţean Constanţa şi depusă la dosar de RADET Constanţa, cel dintâi a achitat secundei suma de 214.484 lei reprezentând facturi restante, prin ordinul de plată nr.(….) (…..).
La data de 21.01.2014, RADET Constanţa a comunicat că la acest moment, Consiliul Judeţean Constanţa are restanţe aferente perioadei 30.11.2012 – 31.12.2013, în valoarea de 175.556,71 lei, din care 141.772,56 lei reprezentând contravaloarea energiei termice livrate şi 33.784,15 lei reprezentând penalităţi de întârziere (…..).
Regia Autonomă Judeţeană de Apă (RAJA) Constanţa a comunicat că CMZ Constanţa beneficiază în prezent de apă şi canalizare în temeiul unui contract încheiat între cele două instituţii în anul 2003, deci anterior intrării în vigoare a Legii nr.446/2006, care a instituit obligaţia încheierii contractelor pentru furnizarea acestor utilităţi şi a plăţii lor în sarcina Consiliilor Judeţene (…..).
Au fost obţinute fotocopii ale unor înscrisuri din dosarul nr.(….)al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa care au fost depuse la dosarul nr.179/P/2013, fiind utile soluţionării acestei cauze.
Printre acestea se numără adresa emisă de RAJA Constanţa şi înregistrată la CMZ Constanţa sub nr.(….) prin care furnizorul comunica
beneficiarului că primise notificarea de reziliere a contractului pentru alimentarea cu apă, motiv pentru care începând din data de 10.02.2011, prestarea acestui serviciu va fi întreruptă (…..).
CMZ Constanţa a întocmit o adresă prin care a solicitat Consiliului Judeţean respectarea prevederilor Legii nr.446/2006 şi HG nr.414/1997, arătând că din data de 10.02.2011, RAJA a oprit furnizarea apei la sediul său iar această situaţie coroborată cu neaprobarea fondurilor pentru verificarea stingătoarelor de incendiu conduce la imposibilitatea acţionării în caz de incendiu şi creează premisele pentru apariţia unor focare de infecţie (…..).
Tot la data de 11.02.2011, CMZ Constanţa a solicitat RAJA Constanţa reluarea furnizării apei la sediul situat în Constanţa, (….), arătând că tocmai Consiliul Judeţean Constanţa care solicitase rezilierea contractului era cel care trebuia să asigure încheierea şi executarea unui asemenea contract şi a precizat că în perioada respectivă, CMZ efectua activităţi cu publicul care implicau un trafic mare de persoane (recrutări şi recalcularea pensiilor militare) iar în sediu funcţionau şi două cabinete medicale şi SNUAU 112 (….).
Totodată, CMZ s-a adresat Primăriei mun.Constanţa pentru a asigura trei toalete ecologice care să fie amplasate în imediata vecinătate a sediului, în condiţiile în care grupurile sanitare ale unităţii militare nu mai puteau fi utilizate din cauza lipsei de apă (…..).
Situaţia disperată în care se găsea CMZ Constanţa l-a determinat pe comandantul acestuia să comunice dificultăţile respective şi altor instituţii (…..). 
RAJA Constanţa a mai comunicat că debranşarea CMZ nu a fost posibilă pentru că imobilul unde îşi desfăşoară activitatea a fost branşat/racordat la serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare prin două branşamente comune, prin intermediul cărora sunt prestate servicii similare şi pentru un alt utilizator care funcţionează în acelaşi imobil (….).
Deşi debranşarea nu a fost posibilă, nu a fost furnizată apă potabilă sediului CMZ Constanţa până la data de 17.02.2011 când prestarea acestui serviciu a fost reluată în urma intervenţiei Direcţiei Sanitare a Judeţului Constanţa la RAJA Constanţa (…..).
SC Enel Energie SA  a comunicat că pentru imobilul în care funcţionează Centrul Militar Zonal Constanţa sunt în prezent în vigoare două contracte de furnizare a energiei electrice, unul activ iar altul pentru alimentarea de rezervă care nu înregistrează consum (….).
Societatea respectivă a mai comunicat că rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice pentru sediul CMZ Constanţa a fost solicitată de Consiliul Judeţean Constanţa prin cererea înregistrată în sistemul informativ al Enel Energie SA sub nr.(….).
De asemenea, SC Enel Energie SA a precizat că în urma acestei cereri, la data de 11.02.2011, personalul său s-a deplasat la sediul CMZ Constanţa pentru a proceda la debranşarea acestuia.
Operaţiunea nu a reuşit deoarece s-a constatat că în acelaşi imobil funcţiona şi Serviciul Naţional Unic Apel de Urgenţă 112 (….).
SC Enel Energie a depus la dosar şi notificarea formulată de Consiliul Judeţean Constanţa prin care acesta a solicitat rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice către CMZ Constanţa precum şi sistarea furnizării energiei electrice (…).
La data de 13.02.2014, SC Enel Energie SA a comunicat că la data de 06.01.2014, Consiliul Judeţean Constanţa înregistra un debit de 81.303 lei pentru energia electrică furnizată CMZ Constanţa. Ulterior, o parte din această datorie a fost achitată astfel încât la data de 13.02.2014, ea avea un cuantum de 5.332,02 lei (…..).
 
În raport de cele arătate anterior, în privinţa furnizării de utilităţi şi servicii de pază în beneficiul CMZ, se constată că, inclusiv la acest moment, Consiliul Judeţean Constanţa înregistrează debite faţă de societăţile furnizoare de agent termic (în valoare de 175.556,71 lei) şi energie electrică (în valoare de 5.332,02 lei).
Nu se pune problema unor debite faţă de furnizorii de servicii de telefonie sau de pază din moment ce contractele cu SC Romtelecom SA, SC Intersat SRL şi SC Zip Escort SRL au fost desfiinţate ca urmare a neachitării contravalorii prestaţiilor de către Consiliul Judeţean Constanţa ori chiar la cererea expresă a acestuia.
 
Astfel cum rezultă din înscrisurile aflate la dosar, la data de 14.08.2012, CMZ Constanţa a întocmit refereatul înregistrat sub nr.(….) prin care a solicitat asigurarea fondurilor necesare reparaţiilor care se impuneau a fi prestate la sediul în care funcţionează.
În cuprinsul referatului la care au fost anexate fotografii cu situaţia imobilului s-a arătat că prăbuşirea în mai multe locuri a tencuielii faţadei clădire poate conduce la importante pagube materiale, accidente sau chiar pierderi de vieţi omeneşti (….).
Acest referat, prin care se solicitau reparaţii la sediul CMZ, a fost înregistrat la Consiliul Judeţean Constanţa sub nr.(….) iar pe prima sa filă, inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel a scris următoarea rezoluţie: (….) (…..).
Şi anterior acestui moment, respectiv în anul 2009, inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel a încercat să restrângă spaţiul ocupat de CMZ Constanţa, evacuând instituţia dintr-o parte din încăperile deţinute în clădirea situată în Constanţa, (….), urmând că spaţiile astfel obţinute să fie împărţite între Direcţia Judeţeană Constanţa a Arhivelor Naţionale şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea.
În acest sens, inculpatul a promovat H.C.J. Constanţa nr.(….) prin care a dispus darea în administrare a clădirii situate în Constanţa, (….) Direcţiei Judeţene Constanţa a Arhivelor Naţionale, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea şi CMZ Constanţa (….). 
Această hotărâre a avut ca efect restrângerea spaţiilor ocupate în clădire de către CMZ Constanţa, motiv pentru care Ministerul Apărării Naţionale a formulat o cerere de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa prin care a solicitat anularea HCJ nr.(….). 
Cererea a fost admisă prin sentinţa civilă nr.(….) a Tribunalului Constanţa care a dispus anularea HCJ nr.(….) (…..).
Recursul formulat de Consiliul Judeţean Constanţa împotriva acestei sentinţe a fost respins prin decizia civilă nr.(….) din data de 23.06.2011 a Curţii de Apel Constanţa (…..).
Ignorând autoritatea de lucru judecat a acestor hotărâri judecătoreşti care constatau nelegalitatea evacuării CMZ dintr-o mare parte a clădirii pe care o ocupa, inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel a iniţiat HCJ Constanţa nr.(….) prin care se aprobă repartizarea unor spaţii Arhivelor Naţionale ale României – Direcţia Judeţeană Constanţa din clădirea situată în Constanţa, (….) (….).  
În privinţa acestei de-a doua Hotărâri a Consiliului Judeţean Constanţa prin care CMZ era privat de sediul, instanţele au dispus suspendarea ei până la soluţionarea pe fond a litigiului (sentinţa civilă nr.(….) a Tribunalului Constanţa, irevocabilă prin decizia nr.(….) a Curţii de Apel Constanţa).
Astfel cum rezultă din înscrisurile aflate la dosar, în ciuda obligaţiei sale legale de a asigura localul în care să funcţioneze CMZ, inculpatul a încercat să evacueze această instituţie din clădirea pe care o ocupa şi pe calea unor cereri în justiţie, aceste acţiuni fiind respinse de către instanţe.
La data de 23.03.2010 la Biroul Executorului Judecătoresc Munteanu Ionel a fost înregistrată cererea Consiliului Judeţean Constanţa prin care a solicitat începerea executării silite împotriva CMZ Constanţa, în vederea evacuării din imobilul situat în Constanţa, (….).
Această cerere a fost respinsă prin încheierea nr.(….) a Judecătoriei Constanţa (….).
La data de 19.04.2010, Consiliul Judeţean Constanţa a formulat o cerere prin care a solicitat ca, pe calea unei ordonanţe preşedinţiale, să se dispună evacuarea CMZ Constanţa din sediul ocupat (vol.8, fila 24).
Prin sentinţa civilă nr.(….)din 13.06.2013 a Judecătoriei Constanţa s-a constatat perimarea cererii de chemare în judecată (…..).
La data de 11.08.2010, Consiliul Judeţean Constanţa a formulat o cerere prin care a solicitat ca, pe calea unei ordonanţe preşedinţiale, să se dispună evacuarea CMZ Constanţa dintr-o parte a sediului ocupat (….).
Prin sentinţa civilă nr.(….) a Judecătoriei Constanţa s-a dispus respingerea ca neîntemeiată a cererii de chemare în judecată (….).
Cu privire la sediul ocupat de Centrul Militar Zonal Constanţa trebuie precizat că dreptul de proprietate publică asupra imobilului respectiv aparţine statului, conform pct.I.29 al Anexei Legii nr.213/1998.
Prin art.1 din H.G. nr.(….) s-a aprobat transmiterea imobilului proprietate publică a statului, compus din construcţii în suprafaţă
construită desfăşurată de 1.675,80 m.p. şi terenul aferent în suprafaţă de 1.875 m.p. situat în municipiul Constanţa, (….), judeţul Constanţa, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa, în vederea amenajării acestuia pentru Centrul militar judeţean Constanţa.
Prin adresa nr.(….), Consiliul Judeţean Constanţa a comunicat că în anul 2009 CMZ i-au fost alocaţi 386.269 lei, în anul 2010, 225.752,72 lei,  în anul 2011, 1705 lei iar în perioada 2012 – prezent suma de 255.791 lei.
Potrivit relaţiilor comunicate de Consiliul Judeţean Constanţa, toate aceste sume au fost alocate pentru achitarea cheltuielilor pentru furnizarea de bunuri, servicii şi lucrări către CMZ Constanţa.
De asemenea, Consiliul Judeţean Constanţa a mai comunicat că HCJ (….) s-a decis repartizarea unor spaţii din clădirea ocupată de CMZ către Direcţia Judeţeană Constanţa a Arhivelor Naţionale.
Consiliul Judeţean Constanţa a mai arătat că pentru CMZ există contractele necesare furnizării de utilităţi iar la plata acestor servicii nu se înregistrează restanţe, adăugând că în ceea ce priveşte alocarea sumelor necesare reparării sediului CMZ, urmează să se procedeze în funcţie de priorităţi (….).
Prin adresa nr.(….) din data de 25.11.2013, CMZ Constanţa a comunicat că sumele necesare pentru cheltuielile de transport (carburanţi, lubrifianţi, piese de schimb, ITP, RCA, taxă de drum ş.a.) au fost asigurate de Consiliul Judeţean Constanţa până în luna februarie a anului
2009, inclusiv, în timp ce cheltuielile pentru sistemele informatice au fost asigurate până în luna 2009, inclusiv.
Cheltuielile pentru serviciile de comunicaţii au fost asigurate până în luna iulie 2010 iar cheltuielile pentru servicii de pază şi securitate (pază control acces, sisteme electronice de securitate, sisteme şi stingătoare antiincendiu) au fost asigurate până în luna martie 2011.
După aceste date nu au mai fost alocate fonduri pentru bunuri materiale sau serviciile indicate, necesare bunei funcţionări a CMZ (….).
CMZ Constanţa a mai comunicat că CJ Constanţa a solicitat societăţilor furnizoare de apă, agent termic şi energie electrică să întrerup prestarea acestor servicii, cerând şi rezilierea contractelor respective, precizând totodată că de regulă facturile emise de aceste societăţi erau comunicate CMZ care confirma furnizarea utilităţilor şi înaintate mai apoi Consiliului Judeţean Constanţa pentru efectuarea plăţilor (….)
De asemenea, prin aceeaşi adresă CMZ a comunicat că prin două Hotărâri ale Consiliului Judeţean Constanţa s-a solicitat eliberarea mai multor spaţii din clădirea pe care o ocupa  şi repartizarea acestora Direcţiei Judeţene Constanţa a Arhivelor Naţionale.
Ambele Hotărâri au fost atacate în instanţă de către Ministerul Apărării Naţionale, instanţele dispunând suspendarea lor (….).
CMZ a mai precizat că sediul are nevoie de reparaţii, solicitate Consiliului Judeţean Constanţa. Ca răspuns, inculpatul a rezoluţionat referatul respectiv, dispunând iniţierea unei Hotărâri prin care CMZ să fie evacuat din sediu (….).
 CMZ a depus la dosar înscrisuri pe care se sprijină susţinerile respective. Deosebit de relevante sub acest aspect sunt cele câteva zeci de referate sau adrese prin care CMZ a solicitat Consiliului Judeţean Constanţa materiale, bunuri sau servicii, cu precizarea că inculpatul nu a rezoluţionat vreunul dintre acestea şi nici nu a comunicat vreun răspuns (….).
Urmarea a neîndeplinirii obligaţiei de finanţare a activităţii şi de asigurare cu materiale, bunuri sau servicii de către Consiliul Judeţean Constanţa, CMZ a purtat corespondenţă cu mai multe autorităţi ale statului dar şi particulari, în încercarea de continua îndeplinirea misiunilor specifice.
Astfel, CMZ Constanţa s-a adresat Prefectului jud.Constanţa solicitând atacarea (….) dar şi Preşedintelului Consiliului Judeţean, comunicând că în urma rezilierii contractului cu (….),  punctul de comandă al mobilizării a devenit nefuncţional, fiind scos din operativitate (…..).
De asemenea, CMZ a atras atenţia că în urma rezilierii contractului cu (….), sediul său a rămas nepăzit, în condiţiile în care în interior se aflau arme de foc militare, muniţii de război, sisteme de criptare/decriptare a informaţiilor precum şi documente clasificate (….) precum şi asupra posibilităţii izbucnirii unor focare de infecţie din cauza lipsei apei potabile ori a unor incendii din cauza nefinanţării sistemelor de pază şi stingere (…..).
 
Cu privire la îndeplinirea de către inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa Constanţa a obligaţiilor privind asigurarea funcţionării CMZ Constanţa au fost audiaţi angajaţii acestei instituţii.
Martorii care au cunoştinţele cele mai complete despre acţiunile şi inacţiunile inculpatului sunt persoanele aflate la comanda CMZ Constanţa, restul martorilor oferind relaţii în măsura în care faptele inculpatului i-au afectat în mod direct.
Martorii (.....), comandor, comandantul CMZ şi (.....), colonel de armată, locţiitor al comandantului CMZ Constanţa, au declarat că până în 2009, Consiliul Judeţean Constanţa şi-a îndeplinit obligaţiile care îi reveneau potrivit Legii nr. 446/2006.
Începând cu anul 2009 însă Consiliul Judeţean a încetat finanţarea achiziţionării materialelor igienico – sanitare, corpuri de iluminat, papetărie, birotică, asigurări RCA, inspecţie tehnică periodică, piese de schimb, taxe de drum, combustibil deşi reprezentanţii CMZ au solicitat aceste bunuri Consiliului Judeţean.
De asemenea, martorii au precizat că în dotarea CMZ au fost două autoturisme ambele marca Dacia, unul fabricat în anul 1996 şi unul în anul 2000, Conform declaraţiilor martoriiui numai acesta din urmă mai este funcţional deşi este complet uzat fizic şi moral şi înregistrează un număr de 187.000 km parcurşi.   
Martorii au mai arătat că de toate cheltuielile legate de utilizarea autoturismului respectiv se ocupă exclusiv comandantul unităţii, martorul (.....).
Tot din anul 2009, nu au mai fost asigurate piese de schimb şi consumabile pentru sistemele informatice din dotarea CMZ şi, la cererea Consiliului Judeţean Constanţa au fost întrerupte şi serviciile de telefonie prestate de SC Intersat SRL şi SC Romtelecom SA, posibilităţile de comunicare ale unităţii militare fiind paralizate.
În anul 2010, a fost reziliat şi contractul cu (….) care asigura service-ul sistemelor de securitate, respectiv al camerelor video cu circuit închis, sistemul anti-efracţie şi sistemul de avertizare împotriva incendiilor.
Martorii au mai arătat că deşi sediul a suferit deteriorări importante iar conducerea CMZ a solicitat efectuarea reparaţiilor urgente, Consiliul Judeţean a refuzat să răspundă.
Tot în anul 2010, inculpatul a dispus rezilierea contractului de pază a sediului CMZ încheiat cu (….), motiv pentru care în prezent paza sediului este asigurată de către personalul unităţii deşi în interior se află armament şi muniţie de război, precum şi documente clasificate.
Totodată, martorii au mai arătat că în anul 2009, Consiliul Judeţean Constanţa a adoptat două Hotărâri prin care a dispus evacuarea CMZ din sediul pe care îl ocupa, însă ambele au fost anulate ca urmare a unor acţiuni în justiţie (……).
Declaraţii similare sau cel puţin parţial similare au dat şi martorii (….), (….), (….), (.....), (.....), (.....), (.....), (.....), (.....), (….), (.....), (….), (….), (.....), (.....), (.....), (.....), (.....), (.....), (.....), (.....), (.....)  (…..).
Fiecare dintre aceşti martori s-au referit şi la urmările faptelor reţinute în sarcina inculpatului produse atât asupra lor cât şi asupra CMZ Constanţa.
Astfel, martorii au arătat că din anul 2009 au fost nevoiţi să-şi procure singuri şi pe cheltuiala lor materialele necesare desfăşurării activităţii şi au adăugat că au fost nevoiţi să se deplaseze în interes de serviciu cu autoturismele proprii.
De asemenea, martorii au arătat că activitatea CMZ Constanţa a fost serios tulburată în lipsa mijloacelor de comunicare, a utilităţilor şi a serviciilor de pază, după rezilierea de către inculpat a contractelor prin care acestea erau asigurate.
(….), în anii 2009, 2010, 2011 şi 2012, Consiliul Judeţean Constanţa a acordat ajutoare sociale şi financiare unor persoane fizice în cuantum de 2.448.341,88 lei şi 1.866.679,94 euro (…..) .
În acelaşi interval de timp, Consiliul Judeţean Constanţa a acordat alocaţii de la bugetul UAT Judeţul Constanţa unor persoane juridice în cuantum de 69.499.011 lei, 1.707.751 euro şi 7.600 USD (…..). 
(….) în baza HCJ Constanţa au fost plătite pentru Cheltuieli la capitolul Apărare, (….),  următoarele sume: 2009 – 386.269 lei, 2010-
225.752,72 lei, 2011 – 1.705 lei, 2012 – 1.456 lei şi 2013 – 255.792 lei, această din urmă sumă fiind folosită pentru plăţi restante (….).
(….) în anul 2012 suma alocată CMZ de la bugetul UATJ Constanţa a fost 0 lei iar în anul 2013 a fost achitată suma de 255.792 lei pentru servicii prestate în anii precedenţi unor furnizori, servicii decontate la data de 24.05.2013 (…..).
 
În aceeaşi perioadă, în ciuda subfinanţării CMZ, Consiliul Judeţean Constanţa a fost foarte generos cu bugetul aflat la dispoziţie din care a acordat importante sume de bani, după cum urmează:
- în anul 2009, când cheltuielilor cu Apărarea le-a fost alocată suma de 386.269 lei din bugetul UATJ Constanţa: (….)
- în anul 2010, când cheltuielilor cu Apărarea le-a fost alocată suma de 225.752,72 lei din bugetul UATJ Constanţa: (….)
- În anul 2011, când cheltuielilor cu Apărarea le-a fost alocată suma de 1.705 lei din bugetul UATJ Constanţa: (….)
- În anul 2012, când cheltuielilor cu Apărarea le-a fost alocată suma de 0 lei din bugetul UATJ Constanţa: (….)
- În anul 2013, când cheltuielilor cu Apărarea le-a fost alocată suma de 255.792 lei (însă exclusiv pentru plata
 
unor restanţe) din bugetul UATJ Constanţa: 1.200.000 lei (….)
 
 
(….)
 
 
2. În drept,
Faptele inculpatului Constantinescu Nicuşor Daniel care în perioada 2009 – 27.11.2013, cu ştiinţă, în exercitarea atribuţiilor care decurgeau din calitatea de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, în mai multe rânduri şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile care îi incumbau potrivit art.76 din Legea nr.446/2006, în raport de funcţia publică deţinută, neasigurând finanţarea Centrului Militar Zonal Constanţa, neefectuând reparaţiile necesare la sediul acestuia, dispunând rezilierea contractelor pentru furnizarea de utilităţi şi servicii de pază necesare funcţionării în condiţii normale a Centrului Militar Zonal Constanţa şi încercând de mai multe ori să evacueze instituţia din sediul pe care îl ocupa, fapte care au provocat vătămări ale drepturilor şi intereselor legale ale Ministerului Apărării Naţionale precum şi pagube acestei instituţii, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu în formă continuată, prevăzută de art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. şi art.5 alin.1 C.pen.
Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii a constat într-o serie de acţiuni şi inacţiuni – refuzul inculpatului de a asigura din punct de vedere financiar şi material activitatea CMZ Constanţa şi de a efectua  reparaţiile asupra sediului, încercările sale de a evacua CMZ Constanţa din sediul pe care îl ocupa precum şi rezilierea contractelor cu societăţile furnizoare de utilităţi şi servicii de pază, toate comise cu scopul împiedicării funcţionării unităţii militare pentru a determina eliberarea imobilului în care aceasta îşi avea sediul.
Tot sub aspectul laturii obiective a infracţiunii reţinute în sarcina inculpatului mai trebuie precizat că potrivit art.76 alin.1 din Legea nr.446/2006 consiliile judeţene sunt obligate să asigure centrelor militare din raza lor de activitate terenurile, localurile, instalaţiile de telecomunicaţii, sistemele şi serviciile informatice, autoturismele, alte dotări şi materiale, precum şi fondurile necesare desfăşurării activităţii specifice, potrivit normelor stabilite prin hotărâre a Guvernului.
Or, în prezenta cauză, inculpatul, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, în ciuda mai multor hotărâri judecătoreşti defavorabile care statuau ilegalitatea demersurilor sale, a încercat în mai multe rânduri să evacueze CMZ Constanţa din sediul pe care îl ocupa ori să restrângă spaţiul ocupat de acesta.
De asemenea, astfel cum rezultă din toate probele administrate, inculpatul a refuzat să asigure CMZ Constanţa sistemele şi serviciile informatice, autoturismele, orice dotări şi materiale precum şi fondurile necesare activităţii specifice.
Conform declaraţiilor martorilor şi înscrisurilor depuse la dosar, CMZ Constanţa funcţionează cu dotări deficitare, utilizează un autoturism marca Dacia fabricat în anul 2000, cu 187.000 km parcurşi. 
Mai mult decât atât, sumele necesare dotării cu materiale şi asigurării cheltuielilor de transport, care ar fi trebuit asigurate de Consiliul Judeţean Constanţa, provin în fapt de la contribuţii ale militarilor ori de la M.Ap.N.
În ceea ce priveşte fondurile alocate CMZ Constanţa de către Consiliul Judeţean Constanţa, se constată că în anii 2009 şi 2010 au fost asigurate sumele de 386.289 lei şi respectiv 225.752,72 lei.
În raport cu sumele alocate de Consiliul Judeţean Constanţa unor alte persoane juridice sau chiar fizice, aceste resurse financiare sunt modeste şi total insuficiente acoperirii cheltuielilor de funcţionare.
Apoi, în anii 2011 şi respectiv 2012, Consiliul Judeţean Constanţa a alocat CMZ sumele de 1705 (aproximativ echivalentul a trei salarii minime pe economie pentru întreg anul calendaristic) şi respectiv 0 lei.
Conform art.76 alin.2 din Legea nr.446/2006, Consiliul Judeţean Constanţa  era obligat să încheie, pentru CMZ Constanţa, contracte de furnizare/prestare de servicii de energie electrică, termică, alimentare cu apă, canalizare, salubritate, televiziune, radio, telefonie, telefax, poştă, fax, precum şi să achite contravaloarea acestor servicii, potrivit tarifelor în vigoare.
Mai mult, obligaţia de a achita contravaloarea serviciilor menţionate la alin. 2 este valabilă şi pentru situaţia în care terenurile,
localurile şi mijloacele fixe ale centrelor militare se află în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.
Subfinanţarea cronică a CMZ Constanţa de către Consiliul Judeţean Constanţa a determinat fie rezilierea unor contracte cu furnizorii de servicii (cum este cazul contractului încheiat cu SC Romtelecom SA) fie acumularea unor datorii foarte mari către societăţile care asigură utilităţile unităţii militare (cum este cazul raporturilor cu SC Enel Energie SA sau cu RADET Constanţa).
Totodată, în flagrantă contradicţie cu obligaţiile legale, inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel nu numai că nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a contravalorii utilităţilor şi serviciilor de care beneficia CMZ Constanţa dar a şi dispus rezilierea contractelor încheiate anterior pentru această instituţie şi a solicitat, expres şi în scris, sub antetul Consiliului Judeţean, încetarea furnizării utilităţilor şi serviciilor.
Potrivit art.77 alin.1 din Legea nr.446/2006, cheltuielile de reparaţii, întreţinere şi amenajare a localurilor centrelor militare zonale, judeţene şi de sector se suportă de autorităţile administraţiei publice locale.
Nu numai că inculpatul a refuzat să îşi îndeplinească şi această obligaţie dar, într-un dispreţ manifest faţă de obligaţiile legale, referatul CMZ Constanţa prin care s-a cerut efectuarea de reparaţii asupra sediului a cărui faţadă se prăbuşise parţial, existând pericolul unor accidente, a fost rezoluţionat în sensul iniţierii unei hotărâri pentru restrângerea spaţiilor ocupate de CMZ.
Conform art.77 alin.3 din Legea nr.446/2006, cheltuielile de modernizare a patrimoniului centrelor militare, cele pentru achiziţionarea de carburanţi-lubrifianţi şi pentru paza localurilor centrelor militare se suportă din bugetele autorităţilor administraţiei publice locale.
Astfel cum rezultă din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, cheltuielile pentru achiziţionarea de carburanţi-lubrifianţi pentru singurul autoturism funcţional din dotarea CMZ Constanţa (cu o vechime de 14 ani şi cu 187.000 km parcurşi) sunt suportate de către comandantul unităţii militare.
În ceea ce priveşte serviciile de pază, inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel a solicitat în mod expres rezilierea contractului cu SC Zip Escort SRL care asigura paza CMZ Constanţa şi încetarea prestării acestui serviciu.
Obligaţii similare sunt prevăzute şi de HG 414/1997 pentru aprobarea normelor maximale privind dotarea centrelor militare.
Astfel, potrivit art.1 din acest act normativ, consiliile judeţene sunt obligate să asigure, centrelor militare care funcţionează în unităţile administrativ-teritoriale respective, terenurile, localurile, instalaţiile de telecomunicaţii, dotările şi fondurile necesare pentru desfăşurarea activităţii specifice acestor iar conform art.3 autorităţile administraţiei publice locale menţionate la art. 1 au, faţă de centrele militare din raza lor de activitate, următoarele obligaţii: să suporte plata cheltuielilor ocazionate de întreţinerea, repararea şi modernizarea clădirilor şi instalaţiilor puse la dispoziţie şi să achite contravaloarea energiei
electrice, a încălzitului, a alimentării cu apă, a canalizării, a salubrizării, a abonamentelor radio, TV, telefonice, telefax, fax şi a convorbirilor efectuate cu aceste mijloace de comunicare, a corespondenţei cu persoanele fizice şi juridice, precum şi a altor nevoi de funcţionare, potrivit tarifelor în vigoare. 
Şi conform art.35 lit.e din Legea nr.45/1994, consiliile judeţene asigură centrelor militare zonale terenurile, localurile, instalaţiile de telecomunicaţii, dotările şi fondurile necesare desfăşurării activităţii acestora, potrivit normelor stabilite prin hotărâre a Guvernului.
 
Urmarea imediată a faptelor reţinute în sarcina inculpatului a constat atât în vătămări ale intereselor legitime ale Ministerului Apărării Naţionale, din care face parte CMZ Constanţa (unitate fără personalitate juridică), a cărei activitate a fost grav perturbată cât şi într-o pagubă produsă patrimoniului MApN.
Pe de o parte, activitatea militarilor din cadrul CMZ Constanţa a fost serios afectată, iar menţinerea funcţionării instituţiei la cote minime a fost asigurată prin sumele strânse de către angajaţii ei ori prin resursele alocate de către MApN, în absenţa vreunei obligaţii în acest sens.
În ceea ce priveşte amploarea vătămării intereselor legitime trebuie avute în vedere şi volumul mare al activităţii CMZ Constanţa precum şi importanţa deosebită pentru securitatea naţională a misiunilor îndeplinite de această instituţie.
Pe de altă parte, faptele imputate în sarcina inculpatului Constantinescu Nicuşor Daniel au provocat şi un prejudiciu material patrimoniului M.Ap.N., în cuantum de 67.211,32 lei.
În cauză s-a produs şi urmarea imediată prevăzută de art.132 din Legea nr.78/2000, respectiv un folos patrimonial necuvenit în beneficiul Consiliului Judeţean Constanţa. 
Acest folos a constat în sumele şi materialele care ar fi trebuit, potrivit legii, alocate CMZ Constanţa, care nu au fost efectiv distribuite acestei unităţi şi care au rămas în mod nejustificat în patrimoniul Consiliului Judeţean Constanţa, fiind folosite în cu totul alte scopuri şi în beneficiul altor persoane fizice sau juridice.
Între faptele analizate anterior şi urmările produse există o legătură de cauzalitate, în sensul că, în condiţiile îndeplinirii corecte a îndatoririlor care decurgeau din textele de lege analizate anterior şi din calitatea de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa de către inculpat, urmările respective nu s-ar fi produs. 
Sub aspectul laturii subiective, se reţine că inculpatul a săvârşit faptele reţinute în sarcina sa cu intenţie directă, în sensul că a prevăzut rezultatul socialmente periculos al faptei sale şi a urmărit producerea acestui rezultat .
Astfel, în privarea CMZ Constanţa de resursele financiare, materialele, utilităţile, serviciile şi de o parte din sediul său, inculpatul a acţionat cu rea-credinţă, încălcându-şi cu ştiinţă obligaţiile legale care decurgeau din funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa.
În sprijinul acestei concluzii este împrejurarea că în decursul timpului, CMZ Constanţa a întocmit şi comunicat numeroase referate de necesitate pe care le-a comunicat Consiliului Judeţean Constanţa, fără însă a primi vreun răspuns la aceste solicitări.
De asemenea, este exclusă orice cauză obiectivă care să fi împiedicat inculpatul să asigure din punct de vedere material şi financiar necesităţile CMZ Constanţa. 
Astfel, în perioada de referinţă, Consiliul Judeţean Constanţa a alocat sume incomparabil mai mari unor persoane fizice sau juridice, în cadrul unor acţiuni caritabile ori de sprijinire a unor manifestări culturale sau artistice.
Reaua credinţă a inculpatului este în acest context evidentă, fără a se pune în vreun fel în discuţie oportunitatea cheltuielilor respective, făcute într-o perioadă de constrângeri bugetare. 
Esenţial pentru completarea laturii subiective a infracţiunii este faptul că inculpatul a dispus de resursele care i-ar fi permis corecta îndeplinire a unor obligaţii legale privind asigurarea financiară şi materială a unui domeniu esenţial cum este apărarea ţării, însă a înţeles să utilizeze resursele respective în cu totul alte domenii cu privire la care nu existau asemenea obligaţii.
Intenţia inculpatului în a vătăma  interesele legale ale MApN şi de a obţine foloase necuvenite Consiliului Judeţean Constanţa rezultă şi din împrejurarea că a manifestat iniţiativă în încălcarea obligaţiilor neechivoce care îi incumbau, dispunând rezilierea mai multor contracte
încheiate în folosul CMZ şi solicitând întreruperea furnizării sau prestării serviciilor respective.
 În sprijinul concluziei că latura subiectivă a infracţiunii analizate este completă vine şi argumentul că, în momentul în care i s-a solicitat în scris îndeplinirea unei obligaţii legale, aceea de a presta reparaţiile necesare sediului CMZ, inculpatul a dispus începerea demersurilor pentru evacuarea respectivei instituţii din spaţiul ocupat.
 Totodată, o altă probă care conduce la concluzia relei credinţe a inculpatului este şi împrejurarea că el a încercat de mai multe ori evacuarea CMZ Constanţa din spaţiul pe care această instituţie îl ocupă, deşi încă din anul 2011 instanţele constănţene stabiliseră nelegalitatea demersului.
 
Dispoziţiile art.35 alin.1 C.proc.pen. sunt aplicabile în cauză deoarece inculpatul a săvârşit, la intervale diferite de timp, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, acţiuni şi inacţiuni, care prezintă fiecare în parte conţinutul infracţiunii prevăzute de art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen. şi care au produs vătămări ale intereselor legale ale M.Ap.N. precum şi o pagubă aceleiaşi unităţi.
 
(….)
 
 3. Latura civilă
Persoana vătămată Ministerul Apărării Naţionale a comunicat în cursul urmăririi penale că se constituie parte civilă în procesul penal împotriva inculpatului Constantinescu Nicuşor Daniel cu suma de 67.211,32 lei (….).
 
 4. Mijloace de probă:
 (….)
 
 5. Date privind persoana inculpatului:
Inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel (….)
 
6. Date privind urmărirea penală:
Prin rezoluţia nr.179/P/2013 din data de 27.11.2013 a DNA – S.T. Constanţa s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de învinuitul Constantinescu Nicuşor Daniel, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.248 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. constând în aceea că în perioada 2009 – 27.11.2013, cu ştiinţă, în exercitarea atribuţiilor care decurgeau din calitatea de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile care îi incumbau potrivit art.76 din Legea nr.446/2006, în raport de funcţia publică deţinută, neasigurând finanţarea Centrului Militar Zonal Constanţa, neefectuând reparaţiile necesare la sediul acestuia, dispunând
rezilierea contractelor pentru furnizarea de utilităţi şi servicii de pază necesare funcţionării în condiţii normale a Centrului Militar Zonal Constanţa şi încercând în două rânduri să evacueze instituţia din sediul pe care îl ocupă în prezent, fapte care au provocat o tulburare însemnată bunului mers al Centrului Militar Zonal Constanţa şi prin care a obţinut un folos patrimonial nejustificat Consiliului Judeţean Constanţa, reprezentat de sumele prin care ar fi trebuit să se realizeze asigurarea materială şi financiară a instituţiei amintite şi care nu au fost plătite acesteia (….) . 
Prin ordonanţa nr.179/P/2013 din data de 14.01.2014 a DNA – ST Constanţa s-a dispus extinderea cercetărilor penale şi începerea urmăririi penale faţă de învinuitul Constantinescu Nicuşor Daniel sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzute de art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.248 C.pen., constând în aceea că, acesta nu şi-a îndeplinit cu ştiinţă obligaţia de a achita contravaloarea serviciilor de telefonie de care a beneficiat Centrul Militar Zonal Constanţa, în perioada mai 2012 – octombrie 2013, motiv pentru care aceste costuri au fost suportate de Ministerul Apărării Naţionale – Comandamentul Comunicaţiilor şi Informaticii Bucureşti, fiind astfel provocat un prejudiciu patrimoniului acestei unităţi, în cuantum de 3.958 lei. (….).
Prin ordonanţa nr.179/P/2013 din data de 04.02.2014 a DNA – ST Constanţa s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina suspectului Constantinescu Nicuşor Daniel, din infracţiunile de
abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzute de art. art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.248 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. şi de art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.248 C.pen., ambele cu aplicarea art.33 lit.a C.pen. în infracţiunile de abuz în serviciu, prevăzute de art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. şi art.5 alin.1 C.pen. şi art. 132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., ambele cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. şi art.10 din Legea nr.187/2012 (….).
Prin ordonanţa nr.179/P/2013 din data de 10.02.2014 a DNA – ST Constanţa s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu, prevăzute de art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. şi art.5 alin.1 C.pen. şi art. 132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., ambele cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. şi art.10 din Legea nr.187/2012 (….).
Prin ordonanţa nr.179/P/2013 din data de 05.03.2014 a DNA – ST Constanţa s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului Constantinescu Nicuşor Daniel din infracţiunile de abuz în serviciu, prevăzute de art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. şi art.5 alin.1 C.pen. şi abuz în serviciu, prevăzută de art. 132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., ambele cu aplicarea art.38
alin.1 C.pen. şi art.10 din Legea nr.187/2012 în infracţiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. şi art.5 alin.1 C.pen. (…..).
La data de 15.01.2014, inculpatului Constantinescu Nicuşor Daniel i s-au adus la cunoştinţă calitatea de învinuit precum şi faptele pentru care este cercetat, încadrarea juridică a acestora şi drepturile şi obligaţiile care decurg din această calitate (….).
La data de 10.02.2014, inculpatului Constantinescu Nicuşor Daniel i s-au adus la cunoştinţă calitatea de suspect precum şi faptele pentru care este cercetat, noua încadrare juridică a acestora şi drepturile şi obligaţiile care decurg din această calitate (….).
La data de 10.02.2014, inculpatului Constantinescu Nicuşor Daniel i s-au adus la cunoştinţă această calitate precum şi faptele pentru care este cercetat, noua încadrare juridică a acestora şi drepturile şi obligaţiile care decurg din această calitate (….).
La data de 10.03.2014, inculpatului Constantinescu Nicuşor Daniel i s-a adus la cunoştinţă noua încadrare juridică a faptelor reţinute în sarcina sa (….. ).
La data de 10.02.2014, inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel a formulat o cerere de suspendare a urmăririi penale efectuată faţă de el în prezenta cauză, în temeiul art.312 C.proc.pen. (….).
Prin ordonanţa din data de 11.02.2014, această solicitare a fost respinsă ca prematur formulată (…..).
Raportul de constatare medico-legală efectuat în cauză a confirmat că inculpatul suferă de o afecţiune medicală gravă, dar că aceasta poate fi tratată în România şi că inculpatul poate participa la procesul penal.
 Pe parcursul urmăririi penale inculpatul a fost asistat de apărător ales, av.(….) (….).
  
 7. Măsuri preventive. Măsuri asigurătorii.
 Prin ordonanţa nr.179/P/2013 din data de 15.01.2014 a DNA – ST Constanţa s-a dispus luarea măsurii obligării de a nu părăsi ţara, fără încuviinţarea procurorului care efectuează urmărirea penală, pe o durată de 30 de zile inclusiv, de la data de 15.01.2014 la data de 13.02.2014, inclusiv, faţă de învinuitul Constantinescu Nicuşor Daniel.
 Prin ordonanţa nr.179/P/2013 din data de 10.02.2014 a DNA – ST Constanţa s-a dispus luarea măsurii luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel, începând cu data expirării măsurii obligării de a nu părăsi ţara, conform art.16 alin.1 din Legea nr.255/2013, de punere în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală. 
 În baza art.330 C.proc.pen. propunem instanţei menţinerea măsurii controlului judiciar dispuse faţă de inculpatul Constantinescu Nicuşor Daniel.
 În cauză nu au fost luate măsuri asigurătorii deoarece din relaţiile comunicate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, rezultă că inculpatul nu deţine bunuri imobile (…). 
 
Faţă de cele expuse mai sus, constatând că au fost respectate dispoziţiile legale care garantează aflarea adevărului iar urmărirea penală este completă, existând probele necesare şi legal administrate, 
 În temeiul art.327 lit.a C.proc.pen., 
 
D I S P U N:
 
 Trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului:
Constantinescu Nicuşor Daniel, (….), preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa,
pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. şi art.5 alin.1 C.pen.
 
În temeiul art.329 C.proc.pen., rechizitoriul, împreună cu o copie certificată care urmează să fie comunicată inculpatului şi cu dosarul cauzei se vor înainta Tribunalului Bucureşti, competent din punct de vedere material, conform art.36 alin.1 lit.c C.proc.pen. şi teritorial după sediul părţii civile, potrivit art.41 alin.1 lit.d C.proc.pen.  urmând a fi citaţi:
INCULPAT: Constantinescu Nicuşor Daniel – (….)
 PARTE CIVILĂ: Ministerul Apărării Naţionale – (….)
MARTORI:– (….)
In temeiul art.274 C.p.p. se stabilesc cheltuieli judiciare în cuantum de 3.000 lei în sarcina inculpatului Constantinescu Nicuşor Daniel.
 
PROCUROR
(.....),
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii