Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
21:24 05 06 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Şantierul Naval 2 Mai SA, la judecată cu SIF Transilvania SA. La mijloc - o decizie din cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

ro

08 May, 2019 00:00 1322 Marime text
Pe 24 aprilie, Curtea de Apel Constanţa s-a pronunţat în dosarul în care Şantierul Naval 2 Mai SA şi SIF Transilvania s-au judecat pe fondul unei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. Apelul formulat de Şantierul Naval 2 Mai SA a fost respins ca nefondat.
 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanta - Secţia a II-a Civilă, reclamanta SIF Transilvania SA a solicitat, în contradictoriu cu pârâta Şantierul Naval 2 Mai SA, să se dispună pe calea ordonanţei preşedinţiale suspendarea executării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii pârâte din data de 8 noiembrie 2018, până la soluţionarea în fond, de către Tribunalul Constanţa.
 

Mărul discordiei

 
În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, în calitatea sa de acţionar al pârâtei, a cerut anularea hotărârii amintite, pentru încălcarea dispoziţiilor legale şi ale actului constitutiv, îndeplinindu-se astfel prima condiţie pentru promovarea cererii de ordonanţă preşedinţială; urgenţa acestei măsuri este motivată de împrejurarea că Legea nr. 31/1990 recunoaşte hotărârii adunării generale a acţionarilor forţa executorie de îndată ce este publicată în Monitorul Oficial, iar punerea în executare a hotărârii ar conduce la imposibilitatea realizării de către societatea pârâtă a obiectului principal de activitate; în plus, prin pronunţarea ordonanţei de suspendare a executării hotărârii adunării generale nu se prejudecă fondul pricinii, suspendarea executării fiind o măsură necesară, cu caracter vremelnic, până la soluţionarea în fond a cauzei privind anularea hotărârii; în drept, s-au invocat dispoziţiile art. 133 din Legea nr. 31/1990, art. 997.
 
Pe calea întâmpinării, pârâta a solicitat respingerea cererii ca nefondată; a arătat în acest sens că hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 24.08.2012 a fost adoptată cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, precum şi a prevederilor actului constitutiv; în cauză nu se impune suspendarea executării hotărârii, întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 997 Cod procedură civilă, respectiv urgenţa, existenţa unui prejudiciu şi neprejudecarea fondului; din acest punct de vedere, verificarea aparenţei dreptului, în sensul dorit de reclamantă, presupune stabilirea, de către instanţă, a încălcării prevederilor legale referitoare la respectarea dreptului la informare al acţionarilor şi a principiilor priorităţii interesului societar şi aplicării unui tratament egal al acţionarilor; or, pe calea ordonanţei preşedinţiale nu este permis a se face aprecieri cu privire la viciile sau valabilitatea hotărârii AGEA din 8 noiembrie 2018, motiv pentru care nu este îndeplinită condiţia neprejudecării fondului; reclamanta nu probează nici urgenţa şi nici prejudicierea unui drept propriu, încălcat prin aprobarea de principiu a vânzării activelor; vremelnicia măsurii nu se regăseşte în speţă, întrucât reclamanta nu a indicat momentul până la care măsura se cere a fi instituită.
 

Ce a spus prima instanţă

 
Prin sentinţa civilă nr. 354/28.02.2019 pronunţată de Tribunalul Constanţa - Secţia a II-a Civilă, s-a respins, ca neîntemeiată, excepţia lipsei de interes în susţinerea cererii dosarului chemării în judecată; a fost admisă cererea principală; s-a dispus suspendarea, până la soluţionarea de către Tribunalul Constanţa, a cauzei înregistrate, a executării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii pârâte, din data de 8 noiembrie 2018.
 
Prin hotărârea adoptată la 8 noiembrie 2018, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii Şantierul Naval 2 Mai SA a aprobat, cu majoritate de voturi: vânzarea bunurilor imobile aflate în patrimoniul societăţii, preţul minim de vânzare a acestora urmând a fi stabilit pe baza unui raport de evaluare, în conformitate cu prevederile legale in vigoare; ziua de 30.11.2018 va fi data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii, iar data de 29.11.2018 va fi „ex date“, conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009.
 
În cererea sa privind anularea acestei hotărâri, reclamanta a invocat aspecte care ţin de interdicţia întocmirii actelor de înstrăinare a activelor imobilizate a căror valoare depăşeşte 20% din totalul acestora (art. 90 alin. (2) din Legea nr. 24/2017), încălcarea dreptului la informare al acţionarilor, prin omisiunea prezentării unei documentaţii care să fundamenteze oportunitatea înstrăinării activelor (art. 92 alin. (22) din Legea nr. 24/2017 şi 188 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018) şi eludarea prevederilor art. 114 din Legea nr. 31/1990; în viziunea reclamantei, au fost încălcate de către acţionarii majoritari principiile priorităţii interesului societar şi aplicării unui tratament egal tuturor acţionarilor.
 
În speţă, s-a constatat că reclamanta face dovada prejudiciului iminent pe care l-ar înregistra prin punerea în executare a hotărârii, înstrăinarea tuturor activelor, la preţuri stabilite unilateral de administratori (şi nu de acţionari), fiind de natură să producă o pagubă patrimonială evidentă atât societăţii, cât şi acţionarilor săi; prin urmare, iminenţa unei pagube este dovedită, în concret.
 
Aparenţa dreptului este în favoarea acţionarului reclamant, atât timp cât acesta a făcut dovada că acţionarii majoritari au încredinţat administratorilor prerogative care aparţin exclusiv Adunării Generale a Acţionarilor, creând posibilitatea de înstrăinare efectivă a oricăruia sau a tuturor activelor din patrimoniul persoanei juridice, în condiţiile şi la preţurile stabilite de către administratori, fără ca acţionarii să mai fie convocaţi, într-o nouă şedinţă a Adunării Generale.
 
Faţă de aceste considerente, prima instanţă a apreciat că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale şi a admis cererea de suspendare a executării hotărârii, până la soluţionarea în fond a cererii în anulare.
 
Instanţa Curţii de Apel Constanţa a respins ca nefondată cererea apelantului.
 
 
 
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii