Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
15:11 21 09 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Publicat în Monitorul Oficial Ce trebuie ştiut pentru înscrierea copiilor la şcoală în anul 2020-2021

ro

24 Feb, 2020 00:00 2200 Marime text

În Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 140 din data de 21 februarie 2020, a fost publicată Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021, din 17.02.2020.


Înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021 se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. În vederea înscrierii în clasa pregătitoare a tuturor copiilor care au vârsta corespunzătoare, inspectoratele şcolare iau în considerare propunerile conducerilor unităţilor de învăţământ referitoare la numărul de clase pregătitoare rezultate în urma recensământului copiilor realizat, pentru fiecare circumscripţie şcolară, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale.


Numărul de clase pregătitoare cuprins în planul de şcolarizare alocat de inspectoratul şcolar fiecărei unităţi de învăţământ ţine cont de capacitatea de cuprindere a acesteia, determinată de numărul sălilor de clasă în care poate fi organizat, în mod corespunzător, procesul de învăţământ la clasa pregătitoare, dar şi la celelalte clase ale şcolii, şi de obligativitatea cuprinderii în unitatea de învăţământ a tuturor copiilor din circumscripţia şcolară.


La alocarea numărului de clase pregătitoare se ţine cont de numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar, de arondarea străzilor la unităţile de învăţământ sau de cea mai bună oportunitate educaţională identificată, precum şi de efectivul maxim de 25 de elevi la clasă prevăzut de art. 63 alin. (1) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.


Părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020 inclusiv, au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentei metodologii. Inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ au obligaţia de a asigura permanent informarea şi consilierea părinţilor/tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legali referitor la prevederile legii şi ale prezentei metodologii în ceea ce priveşte înscrierea copiilor în învăţământul primar.


Directorul unităţii de învăţământ desemnează persoana/persoanele, în funcţie de numărul de clase, care răspunde/răspund la întrebările/solicitările părinţilor/tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legali. Persoanele desemnate au obligaţia de a cunoaşte aceste prevederi, precum şi opţiunile pe care le au părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali privind alegerea unităţii de învăţământ în care îşi pot înscrie copiii şi trebuie să poată oferi detalii referitoare la conţinutul activităţilor educaţionale care se desfăşoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului şcolar etc. Consilierea se face având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului.
 

Prima etapă de înscriere


În prima etapă, procesarea cererilor-tip de înscriere se desfăşoară la Comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar, denumită în continuare Comisia naţională, cu ajutorul aplicaţiei informatice, şi la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali.


Procesarea cererilor-tip de înscriere se face în ordine, respectând următoarele priorităţi:
a) în prima fază sunt admişi la şcoala de circumscripţie copiii ai căror părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere. Repartizarea acestora conform solicitării din cererea-tip de înscriere se realizează cu ajutorul aplicaţiei informatice;
b) în a doua fază se procesează cererile părinţilor/tutorilor/împuterniciţilor legali care solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora se realizează la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare, iar listele finale sunt validate de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ;
c) în a treia fază sunt admişi la şcoala de circumscripţie copiii ai căror părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, dar care nu au fost înmatriculaţi, din lipsă de locuri. Repartizarea acestora se realizează cu ajutorul aplicaţiei informatice, dacă în cererea-tip de înscriere a fost bifată opţiunea de înscriere la şcoala de circumscripţie în cazul neadmiterii la şcoala solicitată.


În prima fază, cu ajutorul aplicaţiei informatice, toţi copiii ai căror părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali au solicitat înscrierea la şcoala de circumscripţie sunt înmatriculaţi conform opţiunii.
La încheierea primei etape de înscriere se consideră locuri disponibile, pe lângă locurile rămase neocupate după a doua fază de repartizare, şi locurile copiilor din circumscripţia şcolară respectivă care au fost înmatriculaţi la o altă şcoală, în faza a doua de înscriere, sau care nu s-au înscris în nicio unitate de învăţământ în această etapă.


De exemplu, dacă la unitatea de învăţământ menţionată la art. 9 alin. (3) au rămas neocupate după a doua fază de repartizare din cadrul primei etape de înscriere 5 din cele 10 locuri libere, iar din cei 40 de copii din circumscripţia şcolară care trebuiau înscrişi în clasa pregătitoare 36 au fost înscrişi, 34 la unitatea respectivă şi 2 la alte unităţi de învăţământ, atunci la această unitate de învăţământ există în total 11 locuri disponibile pentru a doua etapă de înscriere. Cele 11 locuri se compun din cele 5 locuri rămase libere, 4 locuri neocupate de copiii din circumscripţie încă nedistribuiţi şi din cele 2 locuri lăsate neocupate de copiii din circumscripţie care sunt înscrişi la alte unităţi de învăţământ.
 

A doua etapă de înscriere


Părinţii/Tutorii legal instituiţi/Reprezentanţii legali ai copiilor care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la această etapă completează o nouă cerere-tip de înscriere în cea de-a doua etapă, pentru locurile disponibile.


Cererile-tip de înscriere pot fi completate doar pentru unităţile de învăţământ la care există locuri disponibile, afişate conform prevederilor art. 23. Unităţile de învăţământ care nu mai au locuri disponibile nu pot primi cereri-tip de înscriere în învăţământul primar în etapa a doua, iar opţiunile online pentru aceste unităţi de învăţământ sunt respinse de aplicaţia informatică.


În cererea-tip de înscriere pentru etapa a doua, părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali completează, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, maximum trei opţiuni pentru unităţi de învăţământ la care mai există locuri disponibile.


În situaţia în care mai există copii care nu au fost încă înscrişi la nicio unitate de învăţământ, inspectoratul şcolar centralizează şi soluţionează cererile părinţilor/tutorilor legal instituiţi/împuterniciţilor legali ai acestor copii.
 

Învăţământ special


Copiii cu cerinţe educaţionale speciale pot fi înscrişi în şcolile de masă, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. În situaţiile în care orientarea şcolară impune înscrierea în învăţământul special, părinţii se adresează şcolii de circumscripţie sau CJRAE/CMBRAE, de la care primesc informaţiile necesare pentru înscrierea în învăţământul special.


 

Ti-a placut articolul?

Comentarii