Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
22:50 20 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Evaluarea Națională 2021 Mâine elevii vor susține proba de matematică. La ce oră începe examenul și ce reguli trebuie respectate

ro

23 Jun, 2021 17:03 1787 Marime text
  • Mâine, 24 iunie 2021, absolvenții de clasa a VIII-a susțin a doua probă din cadrul examenului de Evaluare Națională, cea de matematică
  • Probele încep la ora 09.00 și se vor derula în 120 de centre din județul Constanța (65 mediul urban, 55 mediul rural).
  • Primele rezultate vor fi comunicate participanților marți, 29 iunie, până la ora 14.00, în centrele de examen
 
 
Mâine, 24 iunie 2021, absolvenții de clasa a VIII-a susțin a doua probă din cadrul examenului de Evaluare Națională, cea de matematică.
 
Probele încep la ora 09.00 și se vor derula în 120 de centre din județul Constanța (65 mediul urban, 55 mediul rural). 4864 de elevi constănțeni s-au înscris pentru a participa la acest examen care reprezintă modalitatea de evaluare sumativă externă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial.
 
Potrivit ISJ Constanța, timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă este de 120 de minute, după alocarea celor 15 minute dedicate completării casetei cu datele de identificare, conform prevederilor art.17 alin. (10) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale.

În data de 22 iunie, s-a desfășurat prima probă scrisă din cadrul Evaluării Naționale a absolvenților de clasa a VIII-a (Limba și literatura română) – sesiunea 2021.
 
Potrivit reprezentanților ISJ Constanța, la nivelul județului Constanța au fost prezenți 4.722 de candidați. De asemenea, la Constanța nu s-au prezentat la examen 3% dintre candidații înscriși (142) și nu au fost înregistrate situații deosebite. 
 
Săli speciale pentru elevii care prezintă tulburări de învățare
 
Comisia Județeană de organizare a examenului de Evaluare Națională din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța a aprobat 73 de solicitări privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor, conform normelor metodologice și a procedurilor în vigoare care vizează asigurarea de săli separate pentru elevii care prezintă tulburări de învățare, prelungirea timpului destinat redactării lucrărilor scrise, prezența unui profesor de sprijin pentru elevii cu tulburări din spectrul autist.
 
Primele rezultate vor fi comunicate participanților marți, 29 iunie, până la ora 14.00, în centrele de examen. Contestațiile pot fi depuse în zilele de 29, respectiv 30 iunie, atât fizic cât și prin mijloace electronice. Cererea de contestație va fi însoțită de o declarație-tip, în care candidatul menționează faptul că a luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.
 
Media de admitere în liceu constituie criteriu pentru admiterea în învățământul liceal de stat, fiind media ponderată între media generală obținută la evaluarea națională (cu o pondere de 80%) și media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%).
 
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, se va derula în perioada 16 – 22 iulie conform Ordinului ME nr. 3721/23.04.2021 și va fi urmată de repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat (24 iulie).
 
Ghid destinat candidaților care vor susține evaluarea națională la finalul clasei a VIII-a
 
Cu câteva zile înainte de susținerea primei probe din cadrul Evaluării Naționale, Ministerul Educației Naționale a publicat un ghid destinat candidaților care vor susține evaluarea națională la finalul clasei a VIII-a (EN VIII) în acest an școlar (2020 - 2021) și, în egală măsură, părinților acestora.
 
Potrivit Ministerului Educației Naționale, ghidul conține informații utile despre condițiile de examen (detalii de natură organizatorică & sanitară) și despre desfășurarea propriu-zisă a probelor scrise. De asemenea, sunt incluse informații despre modalitatea de evaluare a lucrărilor (contestații), dar și sfaturi privind organizarea timpului de lucru pe durata celor 120 de minute rezervate fiecărei probe.
 
Conform documentului publicat de MEC, organizarea accesului în unitatea de învățământ se face prin stabilirea circuitelor funcționale prin demarcare cu benzi vizibile, care să asigure „trasee prestabilite“ de intrare, de deplasare în interiorul unității de învățământ și de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanțe corespunzătoare între persoane;
 
„Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ de către persoane desemnate de către conducerea unității de învățământ/comisia de examen. Intrarea se poate face prin mai multe căi de acces pentru a reduce fluxul de candidați. În cazul în care această separare nu este posibilă, este necesară respectarea distanțării fizice de minimum 1 m între persoanele care intră în centrul de examen. Căile de acces (de tip poartă sau ușă) vor fi menținute deschise în timpul primirii candidaților pentru a limita punctele de contact. Vor fi evitate staționarea în fața unității de învățământ și formarea de grupuri mari de candidați în curtea școlii. La intrare, după dezinfectarea mâinilor și primirea unei măști, candidații vor fi îndrumați direct în sălile de examen“ – se mai arată în documentul citat.
  
 De asemenea, în centrele de examen vor exista echipamente și materiale de protecție, intrările/ieșirile și sensul de deplasare pe coridoare vor fi semnalizate corespunzator. Punctele de acces/ieșire și culoarele vor fi dezinfectate în mod regulat, iar în sălile de clasă în care se desfășoară probele, locurile se stabilesc astfel încât să existe între
candidați o distanță de 1 metru unul față de celălalt, pe rânduri și între rânduri. În situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maximă posibilă.
 
Fiecare persoană care intră în școală va primi câte o mască la sosire și, dacă solicită, și la plecare. Sălile de clasă vor avea dezinfectanți pentru mâini, iar în incinta centrului de examen se va purta obligatoriu masca de protecție. Colectarea măștilor purtate se va face în locuri special amenajate și semnalizate. Este interzis schimbul de obiecte personale, iar centrele de examen vor beneficia de asistență medicală.
 
Cum se desfășoară examenul
 
Accesul candidaților în săli este permis începând de la ora 8:00 până la ora 8:30, examenul va începe la ora 9.00. Timpul de redactare a subiectelor din cadrul fiecărei probe scrise este de 120 de minute și se calculează după completarea casetei de identificare. Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a Evaluării Naționale, în baza prevederilor Procedurii nr. 1.526/DGlP/12.03.2021 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.
 
Candidații vor fi dirijați de către asistenți, direct către locul destinat, în sala de examen, unde vor fi așezați câte unul în bancă, alfabetic. În intervalul 8:30 - 9:00, candidații vor fi legitimați și li se va explica modul de desfășurare a probei. Începând cu ora 9:00, candidații vor primi broșura cu subiectele și hârtie ștampilată pentru ciornă. Candidații vor completa caseta de identificare (în maximum 15 de minute), iar asistenții vor verifica datele înscrise de candidați și vor secretiza caseta.
 
Sfaturi pentru rezolvarea subiectelor
 
La probele scrise ale Evaluării Naționale - 2021, candidații primesc subiectele sub formă de broșură, putând să solicite și pagini suplimentare, dacă este cazul. Broșura se predă la finalul probei și, întrucât conține subiectele și rezolvarea acestora, nu rămâne în posesia candidaților. Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Pentru executarea schemelor și a desenelor pot folosi și creion negru. Pentru proba de la disciplina Matematică, elevii pot să utilizeze instrumente de desen. Se interzice folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de calcul. Se folosesc numai colile distribuite de asistenți.  
 
La proba de Limba română și/sau maternă, un răspuns completat în căsuța de răspuns poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a literei scrise în căsuță și scrierea în dreapta căsuței a literei asociate răspunsului considerat corect. La proba de Limba română și sau maternă, un răspuns care constă în marcarea cu X a unei opțiuni poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a marcajului X și marcarea cu X a răspunsului considerat corect. La proba de Limba română și/sau maternă sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastră, iar în cazul itemilor care vizează sintaxa frazei, nu se consideră semn particular delimitarea propozițiilor în frază.
 
La proba de Matematică, un răspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul al II-lea poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală și încercuirea altui răspuns considerat corect. La figurile de la proba de Matematică sunt permise marcajele pe figură și completarea figurilor cu creion negru sau stilou/pix de culoare albastră. La proba de Matematică este permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion negru sau stilou/ pix de culoare albastră) în spațiul pus la dispoziție pentru rezolvarea problemelor.
 
Candidații care au depus cereri pentru adaptarea condițiilor de examen, în baza prevederilor Procedurii nr. 1526/DGlP/12.03.2021 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare, beneficiază, după caz , de accesibilizarea subiectului de examen, de modalități specifice de redactare/ tehnoredactare a lucrării, precum și de materiale - suport, în funcție de tipul de deficiență, conform aprobării Comisiei Județene de Organizare a Evaluării Naționale.
 
Evaluarea Națională pentru elevii aflați în izolare sau carantină
 
Absolvenții învățământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/carantină sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu pot finaliza/participa la probele evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a pot susține probele examenului în etapa specială, conform Calendarului de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021. Dacă aceştia au participat la una sau mai multe probe de examen, dar nu au putut finaliza examenul, li se recunosc probele desfășurate în perioada 22-25 iunie 2021.
 
Obiecte interzise în sala de examen
 
Se interzice candidaților să intre în sală cu orice tip de materiale ajutătoare: manuale, dicționare, notițe, însemnări, cărți, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu telefoane mobile și cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare. Se interzice candidaților să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen în acest scop. Candidații care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop, nu sunt primiți în examen;
 
Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea elevului din sală, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, și la notarea cu 1 (unu) a lucrării elevului eliminate. Candidații diagnosticați cu diabet și care au primit aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale pentru monitorizarea valorilor glicemiei pe durata examenului, au acces în sala de examen cu telefonul mobil, glucometru/pompă de insulină, dacă nu există un alt sistem de monitorizare a nivelului glicemic.
 
În cazul precizat anterior, telefonul va rămâne pe catedră, sub stricta supraveghere a unui profesor asistent, ce are obligația de a se asigura că acesta nu reprezintă mijloc de comunicare ce ar permite conectarea la internet/rețele de socializare, pentru a fi utilizat în rezolvarea subiectelor, efectuarea calculelor, comunicarea cu alte persoane. Candidaților menționați li se vor permite, pe parcursul desfășurării probelor de examen, verificarea valorilor glicemiei, consumul de alimente și, după caz, administrarea dozei de insulină.
 
Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicarea între candidați sau cu exteriorul. Încălcarea regulilor menționate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba în cauză. Candidații eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.
 
Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră de la începerea rezolvării subiectelor. Candidații NU părăsesc sala examen cu subiectele, având obligația să predea broșura care conține atât subiectele, cât și rezolvarea acestora. Comunicarea rezultatelor obținute la examen se face anonimizat, respectând Regulamentul general privind protecția datelor personale, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceştia;
 
Candidații care depun/transmit prin mijloace electronice contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință de faptul că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creştere sau descreștere. În cazul candidatului minor, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia.
 

„Asigură-te că ai la tine: actul de identitate, stilou/pix de culoare albastră, creion, gumă de șters, riglă, apă, șervețele! Când primeşti broșura, citeşte subiectele pentru a te familiariza cu ele, apoi citeşte din nou, în întregime, TOATE subiectele și foloseşte cel puțin 5 minute pentru a te obișnui cu cerințele. Identifică tipul de cerințe specific fiecărui subiect și concentrează-te să înțelegi cerința fiecărui subiect. Alege să începi cu subiectul pe care-l stăpânești cel mai bine și fă-i acestuia, în minte sau pe ciornă, un plan schematic de rezolvare. Repartizează pe ciornă timpul pentru fiecare subiect. Urmăreşte să te încadrezi în timpul pe care ți l-ai propus, păstrând o rezervă de timp pentru a citi și a corecta la final, dacă este cazul. În situația în care constați că există riscul de a depăși durata de timp alocată subiectului la care lucrezi, este preferabil să închei fraza și să continui cu un alt subiect. Rezervă un interval de 10-1 5 minute, la final, pentru citirea și verificarea întregii lucrări“ – se mai arată în documentul citat.

Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii