Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:00 31 03 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

PUZ-ul iniţiat de Ameropa Grains, pe ordinea de zi a Comisiei tehnice de urbanism din cadrul Primăriei Constanţa (document)

ro

20 Nov, 2019 00:00 1984 Marime text

Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Constanţa se va întruni în data de 21.11.2019, ora 10, în sala de şedinţe din strada Ștefan cel Mare nr. 15, având pe ordinea de zi şi solicitarea firmei Ameropa Grains SA în vederea emiterii avizului de oportunitate - elaborare PUZ - reglementare teren bd. Aurel Vlaicu - incinta siloz Traian. În acest sens, a fost elaborat PUZ-ul pentru zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, str. Nicolae Filimon, str. Interioară 4 şi proprietăţi private”. Amplasamentul pentru care se iniţiază PUZ-ul este situat pe bulevardul Aurel Vlaicu, incintă siloz Traian, poligon, lot 1, număr cadastral 203240.

Scopul prezentei documentaţii constă în modificarea reglementărilor urbanistice aprobate pentru amplasamentele situate pe bd. Aurel Vlaicu, incintă Siloz Traian, Poligon, lot 1, număr cadastral 203240 şi încadrarea într-o singură zonă de reglementare. Zona ce se propune a fi reglementată este delimitată astfel: la vest - bd. Aurel Vlaicu; la sud - strada Nicolae Filimon; la est - strada Interioară 4; la nord - proprietăţi private (incluse în documentaţii urbanistice în curs de elaborare).


Terenul ce a generat prezenta documentaţie de urbanism dispune de o linie de cale ferată privată, ce se întinde ca suprafaţă în nordul terenului şi a vecinătăţilor menţionate anterior, conform extrasului de carte funciară. Prin Planul Urbanistic Zonal se vor stabili reglementări noi cu privire la: regimul de
construire, funcţiunea amplasamentului, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.), procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei. Suprafaţa zonei studiate este de aproximativ 85.780 mp, aproximativ 8,6 ha.


Terenul propus pentru studiu este situat în intravilanul municipiului Constanţa, în cartierul Halta Traian, în zona industrială din vestul municipiului, dezvoltată în proximitatea bd. Aurel Vlaicu, şi prezintă interdicţie temporară de construire până la aprobarea P.U.Z., conform Legii 350/ 2001. Suprafaţa zonei propuse pentru studiu se limitează la suprafaţa terenului identificat prin număr cadastral 203240 şi arterele carosabile ce delimitează terenul (bd. Aurel Vlaicu, strada Nicolae Filimon, strada Interioară 4 şi limite de proprietate: N.C. 242084 (cuprins în altă documentaţie de urbanism în curs de elaborare) şi număr cadastral 223880.


Amplasamentul ce a generat prezenta documentaţie reprezintă proprietatea privată a Ameropa Grains SA, conform actelor de proprietate, si este încadrat conform extrasului de Carte Funciară la categoria de folosinţă „curţi construcţii”. Terenul prezintă 99 de construcţii, dintre care 24 construcţii industriale şi edilitare (silozuri, ateliere, garaje, grupuri sanitare, magazii) şi 75 de construcţii anexe (patule), ce vor fi demolate în vederea realizării unei investiţii unitare.
 

Investiţia propusă şi justificarea acesteia


Se va aborda o strategie unitară în integrarea funcţiunilor propuse în contextul actual al zonei. Zona studiată dispune de o poziţionare favorabilă, fiind amplasată în zona industrială din proximitatea bd. Aurel Vlaicu, în curs de restructurare şi cu o accesibilitate ridicată la nivelul oraşului, prin bd. Aurel Vlaicu şi strada Nicolae Filimon, ce se conectează cu strada Dezrobirii. Propunerea prezentului PUZ doreşte încadrarea într-o singură zonă de reglementare a terenului ce a generat documentaţia, fiind încadrat în trei zone distincte, în vederea realizării unui parc retail. Astfel se va realiza ca o compoziţie unitară cu spaţii verzi şi amenajări specifice.


Având în vedere contextul funcţional al vecinătăţilor, pe terenul ce a generat prezenta documentaţie, identificat prin N.C. 203240, propunerea se va încadra în următorii coeficienţi urbanistici: Regim de înălţime maxim propus - P+5E (22,00m), POT- 50%; CUT - 3,0 mp./ A.D.C., CUT vol. - 10.0 mc/mp.teren. Funcţiuni admise: unităţi de depozitare pentru materiale de construcţii şi materiale recuperabile; servicii/comerţ în domeniul construcţiilor şi amenajărilor peisagere; funcţiuni comerciale terţiare cu caracter extraurban; construcţii şi amenajări aferente echipării tehnico-edilitare; depozitare produse fără nocivitate; amenajări specifice. Funcţiunii propuse - căi de acces carosabile şi pietonale, parcaje, garaje, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii etc.


Odată iniţiată elaborarea Planului Urbanistic Zonal, beneficiarul va urma toţi paşii necesari consultării publicului împreună cu elaboratorul documentaţiei de P.U.Z. şi cu persoana responsabilă din cadrul administraţiei publice locale, conform Regulamentului de informare şi consultare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism la nivelul Municipiului Constanţa aprobat.


Ameropa Grains SA, în datele Registrului Comerţului


Înfiinţată în anul 1996, societatea are sediul în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris, de 20.092.272,5 lei, integral vărsat, este compus din 8.036.909 acţiuni nominative. Valoarea unei acţiuni este de 2,5 lei. Acţionari sunt: SC Ameropa Holding AG Binningen CHE, cu sediul în Elveţia, cu 99,9999% din capitalul social, şi Zivy Andrew Henry, cetăţean elveţian, cu 0,0001% din capitalul social.


Persoane împuternicite ale societăţii, care se ocupă de comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat, sunt: Zivy Andrew Henry - preşedinte consiliu de administraţie, Aniţei Mihai-Daniel - membru CA, Lucas Miescher - membru CA, Junker Christian Pagaard - administrator, Martin Sophie Cecile - administrator, Vasile Constantin - director general. Cenzor este firma KPMG Audit SRL, reprezentată prin Giurcăneanu Aura-Ştefana.


În anul fiscal 2016, firma cu 303 salariaţi a declarat o cifră de afaceri de 2.647.748.817 lei şi un profit de 17.592.082 lei. De asemenea, în anul fiscal 2017, compania o cifră de afaceri de 2.961.385.659 lei şi un profit de 34.164.147 lei. Situaţia financiară pe anul 2018 arată astfel: 340 de salariaţi, o cifră de afaceri de 3.650.066.601 lei şi un profit de
40.770.214 lei.


În secţiunea „Documente“ puteţi consulta documentaţia depusă la Primăria Constanţa.


Citeşte şi:

Cine este noul preşedinte al Consiliului de Administraţie al Ameropa Grains SA

Deciziile societăţii Ameropa Grains, publicate în Monitorul Oficial al României
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii