Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
08:36 23 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Se întrunește Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism a municipiului Constanța Blocuri de până la 10 etaje în Tomis Nord. Detalii despre proiectele imobiliare de pe ordinea de zi (DOCUMENT)

ro

19 Feb, 2024 17:00 3031 Marime text
  • Pe ordinea de zi se află mai multe proiecte cu iz imobiliar
  • PUZ-ul pentru teritoriul intravilan delimitat de bd. Alexandru Lăpușneanu, str. Farului, str. Salcâmilor și limite cadastrale al cărui beneficiar este societatea Cardiozone Med SRL se află în etapa de consultare publică
  • De departe cel mai important proiect este PUZ-ul pentru teritoriul delimitat de bd. Tomis, str. Badea Cârțan, al. Murelor și str. Tulcei, prin care se dorește admiterea de funcțiuni – locuințe colective, în două subzone, una de P+4E-P+8E și una de P+4E-P+10E 
  • Comisia va lua în discuție și alte două PUD-uri și un PUZ care vizează construirea unor locuințe și dependințe a unor persoane fizice
 
 
Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism și Comisia tehnică de estetică urbană se vor întruni în data de 22.02.2024, începând cu ora 11:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1.
 
Pe ordinea de zi se află mai multe proiecte imobiliare.
 
PUD – construire locuință și dependințe, str. Iosif Ivanovici nr. 1A, investitor Budeanu Mihai – etapa emitere aviz Arhitect șef

Potrivit memoriului justificativ care însoțește documentația, obiectivul lucrării constă în determinarea condițiilor de construire a unei locuinţe individuale şi a dependinţelor acesteia pe un amplasament situat în municipiul Constanța, strada Iosifv Ivanovici nr. 1A.

Planul Urbanistic de Detaliu își propune studierea elementelor urbanistice referitoare la dimensionarea, reglementarea retragerilor faţă de limitele de proprietate, funcționalitatea și aspectul arhitectural, integrarea și armonizarea noii construcții și a amenajărilor propuse cu cele existente în zonă, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare.
 
Planul urbanistic de detaliu reglementează retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, înăltimea constructiilor, accesurile auto şi pietonale.
 
Amplasamentul studiat se află într-o zonă preponderent rezidenţială în zona vestică a Municipiului Constanţa.
 
În prezent, terenul este liber de construcții.
 
Zona studiată, şi are categoria de folosință arabil, conform Extrasului de carte funciară.
 
Beneficiarul are drept de proprietate asupra imobilului în baza Contractului de vânzare- cumpărare autentificat cu nr. 2440/20.10.2021.

Zona în care se află terenul studiat face parte drintr-un ţesut urban în curs de dezvoltare, cu vecinătăţi având funcţiuni similare sau conexe.
Fondul construit existent s-a dezvoltat începând cu anul 2006, ulterior aprobării PUD Compozitori cu HCL 588/2005 şi se apreciază a fi în stare relativ bună, majoritatea construcţiilor fiind imobile noi.
 
Terenul care genereaza P.U.D. este proprietatea privată a familiei Budeanu (Budeanu Mihai şi Budeanu Marcela), confort Contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 2440 din 20.10.2021, emis de S.P.N. Dimancea Anda Denisa şi Oprescu Adela.
 
Pacelele învecinate pe laturile de nord-est, nord-vest şi sud-est sunt de asemenea în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, iar vecinătatea terenului pe latura de sud-vest este domeniu public – strada Iosif Ivanovici, vezi secțiunea „documente”.
 
Realizarea obiectivelor propuse nu va influenţa în mod negativ calitatea zonei, ci din contră, va întregi frontul stradal. De asemenea, considerăm că dispunerea construcţiilor în regim izolat este cea mai favorabilă pentru asigurarea unui mediu degajat şi relaxat din punctul de vedere al unui peisaj urban plăcut şi corect, dar şi un aspect benefic pentru proprietarii terenului, se mai arată în documentație.
 
PUD-ul pentru construire locuință și dependințe, str. Iosif Ivanovici nr. 1A, investitor Budeanu Mihai – etapa demarare consultare publică s-a aflat și în atenția Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism din 26.04.2023.
 
 
PUD – modificarea reglementărilor urbanistice privind retragerile față de limitele laterale și posterioară de proprietate pentru construire imobil S+P+1E – locuință unifamilială, împrejmuire teren și organizare de șantier, str. mr. Gheorghe Murea nr. 12-14, investitor Dăscălescu Elena - etapa emitere aviz Arhitect șef
 
Beneficiarul PUD-ului este Elena Dăscălescu iar elaborator MBVGRUP SRL Planul Urbanistic de Detaliu se realizează pentru modificarea reglementărilor urbanistice privind retragerile față de limitele de proprietate laterale și posterioare pentru construire imobil S+P+1E – locuință unifamilială, împrejmuire teren și organizare șantier conform certificatului de urbanism nr.2503/17.10.2022.
 
Singura documentație de urbanism elaborată pentru zona amplasamentului este Planul Urbanistic General.
 
Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG Constanța aprobat cu HCL 653/25.11.1999 a cărui valabilitate a fost prelungită și detaliată cu HCL 429/30.09.2019 amplasamentul studiat face parte din zona de reglementare ZRL2a (Locuințe individuale și colective medii cu max.P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție) cu POT max.=45% și CUT max.=1,35.
 
Terenul studiat este amplasat pe frontul de nord/vest al străzii Maior Gheorghe Murea,la cca.35m de intersecția acesteia cu strada Mihai Viteazu (situată la nord/est).
Terenul care generează PUD are suprafața de 277 mp și provine din comasarea a două loturi: strada Maior Gheorghe Murea nr.12 - teren cu suprafață de 189 mp acte (196 mp.măsuratori) și strada Maior Gheorghe Murea nr.14-teren cu suprafața de 81 mp (acte și măsurători).
 
În prezent, pe amplasament există două corpuri de clădire cu regimul de înălțime parter și funcțiunea locuință individuală.
 
Potrivit documentației, pricipala concluzie rezultată din studiul geotehnic este aceea că realizarea unui subsol este imperativă,în scopul obținerii unui teren de fundare cu capacitate portanta îmbunătățită,după îndepărtarea straturilor de umpluturi care nu pot constitui suportul pentru fundațiile clădirii.
 
PUZ pentru teritoriul intravilan delimitat de bd. Alexandru Lăpușneanu, str. Farului, str. Salcâmilor și limite cadastrale, inițiator Drăgan Marian – etapa demarare consultare publică

Este vorba despre Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru modificare de reglementări aplicabile terenului situat pe strada Salcâmilor și Bulevardul Alexandru Lăpușneanu nr. 19-19A+94A, lot 2. Beneficiarul proiectului este societatea Cardiozone Med SRL.

Suprafața care ar urma să fie reglementată prin noul PUZ este delimitată de Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, strada Farului, strada Salcâmilor și limitele cadastrale.

Noile construcții propuse de Cardiozone, cel mai probabil de natură medicală, se vor racorda la rețelele de utilități existente în zona de studiu, fără incomodarea circulației publice ori a accesului la terenurile din apropiere. Iar locurile de parcare necesare obiectivelor propuse vor fi asigurate în limita proprietății, fără afectarea domeniului public ori a proprietăților învecinate.

Societatea Cardiozone Med SRL a fost înființată în data de 28 martie 2016, având sediul pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu numărul 94A din municipiul Constanța. Administratori și asociați sunt Marian și Adriana Drăgan, fiecare cu câte 50% din capitalul social. Cifra de afaceri raportată pentru anul 2022 a fost de 1.767.212 lei, datoriile de 883.474 de lei, cu șase angajați. Obiectul de activitate al firmei este de „Activități de asistență medicală specializată“.
 
PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Cameliei, limite cadastrale, str. Pictor Nicolae Grigorescu și str. Pictor Ștefan Luchian, inițiator Damianos Janeet – etapa emitere aviz Arhitect șef

Imobilul ce a generat PUZ-ul este situat pe strada Pictor Nicolae Grigorescu nr. 22 și este compus din teren în suprafață de 610 metri pătrați și o magazie (C1), cu o suprafață construită la sol de 21 de metri pătrați.
 
Investiția vizată presupune realizarea unei grădinițe ce ar completa fondul construit existent, având în vedere tendințele de dezvoltare ale zonei și ținând cont de vecinătăți, dat fiind faptul că în zona studiată, funcțiunile predominante existente sunt locuirea și cele din domeniul educațional, respectiv o școală și un club sportiv școlar.
 
Avizul de oportunitate nr.109424/11.06.2019, aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Constanţa conform prevederilor legale în vigoare, devine instrumentul de reglementare urbanistică al Primăriei Municipiului Constanţa în activitatea de gestionare a spaţiului construit: identificarea şi încadrarea solicitărilor de construire în reglementările aprobate în vederea emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, conform legii.
 
Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului Urbanistic Zonal (PUZ), conţine norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
 
La emiterea autorizaţiilor de construire se vor avea în vedere şi se va asigura respectarea, atât a prevederilor documentaţiilor de urbanism şi a regulamentelor locale, cât şi a tuturor actelor normative aplicabile care stabilesc cerinţe, sarcini ori condiţii speciale de utilizare a terenurilor şi/ sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcţii.
 
PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. Tomis, str. Badea Cârțan, al. Murelor și str. Tulcei, inițiator Roșu Ștefan – etapa emitere aviz Arhitect șef

Practic, prin acest PUZ se dorește admiterea de funcțiuni – locuințe colective, în două subzone, una de P+4E-P+8E și una de P+4E-P+10E 
La Agenția pentru Protecția a fost depus proiectul ce privește regenerarea zonei de locuințe colective prin modificarea reglementărilor urbanistice în zona delimitată de b-dul Tomis, str. Tulcei, aleea Murelor și strada Badea Cârțan, generat de imobilul din strada Tulcei nr. 2. Este vorba de fosta Piață Roșu, cum este cunoscută de locuitorii mai vechi, unde, în prezent, funcționează un bar-club rock, un magazin alimentar și alte servicii, vezi secțiunea „documente".

Este vorba de elaborarea unui PUZ pentru zona delimitată de străzile de mai sus. Inițiatori sunt Maria și Ștefan Roșu și Dumitru Marin.
Prezenta documentație servește la analiza zonei situate în  Municipiul Constanța, județul Constanța, delimitată de Bulevardul Tomis, Strada Badea Cârțan, Aleea Murelor și Strada Tulcei, având ca scop regenerarea zonei și reconversia funcțională în vederea realizării a unor noi construcții de locuințe colective și funcțiuni complementare, generate de către parcela identificată cu nr cadastral 202588 în suprafață de 4000 mp, în baza Certificatului de Urbanism nr. 1942 din 08.06.2021 și a avizului de oportunitate nr 195034 din 27.12.2021.

Terenul ce face obiectul documentației de urbanism se află în intravilanul municipiului Constanța, stabilit conform aviz MLPAT nr. 76/1991, decizia nr. 76/1991 a Prefecturii Județului Constanța, extins apoi prin aprobarea HCLM nr. 15/29.01.1993, cu modificările si actualizarile ulterioare aprobate prin HCLM nr. 31/01.04.1997, HCLM nr. 144/08.04.2004 si HCLM nr.196/07.04.2005.

Terenul studiat de 4000mp are categoria de folosință Curți-construcții. În acest moment există următoarele construcții edificate și înscrise în cartea funciară:
-       C1- Nr. niveluri:1; S. construită la sol:1026 mp; S. construită desfășurată:1026 mp; Spatiu comercial și birouri - parter, în suprafață construită desfășurată =1026 mp.
-       C2- desfășurată:12 mp; Anexa(W.C.) – parter,in suprafață construită desfășurată =12mp.
-       C3- S. construită la sol:227 mp; S. construită desfășurată:227 mp; Atelier – parter,in suprafață construită desfășurată =227mp.
-       C4- S. construită la sol:3 mp; S. construită desfășurată:3 mp; Anexa(cabina poarta) – parter, suprafață construită desfășurată =3mp.
-       C5- Nr. niveluri:1; S. construită la sol:160 mp; S. construită desfășurată:160 mp; Spatiu comercial – parter,in suprafață construită desfășurată =160mp.
-       C6- Nr. niveluri:1; S. construită la sol:226 mp; S. construită desfășurată:226 mp; Spalatorie auto – parter,in suprafață construită desfășurată =226mp.
-       C7- Nr. niveluri:1; S. construită la sol:160 mp; S suprafață construită desfășurată:160 mp; Terasa betonata acoperita,in suprafață construită 160mp.
 

Reamintim, anul trecut s-au desfășurat atât consultarea cât și dezbaterea publică în legătură cu acest proiect imobiliar.

În ambele ocazii, participanții și-au exprimat dezacordul față de construirea unui bloc cu opt etaje într-o zonă deja foarte aglomerată, lipsită de parcări, spații verzi și locuri de joacă. Mai ales că aceasta este una cu blocuri cu patru etaje.

Cetățenii consideră că o astfel de investiție le va bloca accesul spre locurile de parcare din zonă iar pietonii nu ar mai avea pe unde să circule.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 

Citește și:

Probleme pentru investitorul Ștefan Roșu Constănțenii nu sunt de acord cu ridicarea unor blocuri cu 8 etaje pe strada Tulcei din cartierul Tomis Nord (DOCUMENTE)

Blocuri de până la 10 etaje în Tomis Nord. Clădirile unde funcționează un bar și o alimentară ar putea dispărea (DOCUMENT)
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii