Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
00:37 16 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

APM Constanța eliberează acordul de mediu pentru blocul de 7 etaje ridicat de Ioana Șufană în Mamaia

ro

16 May, 2022 00:00 2125 Marime text
  • Terenul este amplasat în orașul Năvodari, zona Mamaia Nord, Promenada Năvodari și str. D7
  • Amintim că dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului a avut loc în orașul Năvodari, pe 27 aprilie 2022
 
Agenția pentru Protecția Mediului Constanța a întocmit draftul de eliberare a acordului de mediu pentru un nou proiect imobiliar în stațiunea Mamaia, ce privește edificarea unui bloc de 7 etaje.
 
Ca urmare a cererii adresate de De Toate In Constructii SRL, IO Star Development SRL, Alexio Star Development SRL cu sediul în orașul Eforie, localitatea Eforie Sud, înregistrată la A.P.M. Constanta cu nr. 8840 din 10.05.2021, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, se emite Acordul de Mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE IMOBIL APART-HOTEL S+P+7E, ORGANIZARE DE SANTIER SI IMPREJMUIRE TEREN”, amplasat in oras Navodari, zona Mamaia Nord, Promenada Navodari si str. D7, f.n., județul Constanța, în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului.
 
Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2 pct.10, lit.b.
 
Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 
Proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
 
Terenul este amplasat in orasul Navodari, zona Mamaia Nord, Promenada Navodari si str. D7, FN, in intravilan, cu urmãtoarele vecinataţi:
 
*la Nord - Lot 1/2 - 129.50 ml;
*la Sud - IE 108923;
*la est - Lot 1/3,Lot 1/4, Lot 1/5, Lot 1/6, Lot 1/7, Lot 1/8 -  de la 4,40 ml la 9 ml;
*la vest - IE 12395 - 161.45ml.
 
Conform Certificatului de urbanism nr. 412/14.04.2021 emis de Primaria Oraşului Nãvodari   folosirea actuala a terenului este de “curti-constructii”, iar destinatia terenului stabilita prin documentatiile de urbanism, conform PUZ ”Litoral Mamaia Nord“- functiuni pentru locuire si turism (mixta), hoteluri si pensiuni cu facilitate de turism balnear, parcaje, zone de aprovizionare, zone plantate tip scuar, sau plantatii aliniament, spatii plantate pentru agrement si sport, case de vacanta cu locuire nepermanenta, servicii de uz cotidian specifice functiunii principale.
 
Pe acelaşi teren, la partea de Est, se aflã un imobil cu regim de inaltime S+P+7E in curs de executie, pentru care titularii au obtinut Decizia etapei de încadrare nr. 367/ 13.09.2021 emisa de APM Constanta pentru MODIFICARE PROIECT IN CURS DE EXECUTIE AUTORIZAT CU AC 666/2017 PRIN SCHIMBARE DE DESTINATIE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE IN ANSAMBLU IMOBILE APART-HOTEL, MODIFICARE FATADE SI RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE, RESTAURANT SI FUNCTIUNI CONEXE SI SUPRETAJARE CU 20% DIN SUPRAFATA DESFASURATA AUTORIZATA CONFORM LEGII 50/1991 PENTRU CORP 1.
 
Amintim că dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului a avut loc în orașul Năvodari, Șos. Constanței nr.12 (Lookyano Café) în data de 27.04.2022, orele 13.30.
 
Alte investiții
 
Primăria a emis certificatul de urbanism notat cu numărul 3694 din data de 13 decembrie 2021, pentru Io Star Development Sun SRL, prin care dorește să edifice un hotel P+4E-5E, amenajare parcare și organizare de șantier, în zona Sat Vacanță – Luna Park, din municipiul Constanța. Documentul are o valabilitate de 24 de luni.
 
Amintim că IO Star Development Star SRL a mai primit răspuns pozitiv de la Primăria Constanța, printr-un certificat de urbanism pentru hotelul de cinci etaje, în locul Casei Teleorman, din Satul de Vacanță, din municipiul Constanța. Prin CU 2736 din data de 13 septembie 2021, IO Star Development Star SRL va ridica un imobil P+4E-5E, organizare de șantier și împrejmuire teren.
 
Amintim că prin CU 2715 emis pe 10 septembrie 2021, IO Star Development Star SRL a obținut documentul pentru construire parcare supraetajată P+4E-5E, restaurant cu terasă, organizare de șantier și împrejmuire teren, în zona Luna Park, Sat Vacanță.
 
Amintim că Primăria Constanța a răspuns la cererea pentru emiterea unui Certificat de Urbanism. Prin CU cu numărul 2430 din data de 17 august 2021, emis pentru Io Star Development SRL, pentru Casa Teleorman din Sat Vacanță, investitorul dorea ridicarea unui aparthotel P+5-5E. Municipalitatea a decis că nu se încadrează în reglementările urbanistice stabilite de PUZ aprobat prin HCL nr.44/10.02.2011 în privința utilizărilor admise.

 
Al doilea document, CU 2419 din data de 17 august, vizează același teren din zona Luna Park, pentru edificarea unui aparthotel P+4E-5E, care, la fel, nu se încadrează în reglementările urbanistice stabilite de PUZ aprobat prin HCL nr.44/10.02.2011 în privința utilizărilor admise.
 
Pe 14 iunie 2021, Primăria Constanța nu a eliberat documentația pentru imobilul aparthotel P+5-6 care urma să fie ridicat în zona Casei Teleorman, din Satul de Vacanță. Motivul respingerii emis de municipalitate este că „nu se încadrează în reglementările urbanistice stabilite de PUZ aprobat prin HCL nr.44/10.02.2011 în privința funcțiunii și regimului de înălțime”.
 
Totodată, amintim că Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Constanța anunţa publicul interest, în noiembrie 2021, asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul firmei Alexio Star Development Sun SRL, care dorește să ridice imobile de șase etaje pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanța. Decizia instituției a fost că „nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului” în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Construire Imobile de Serviciu S+P+6E și comerț, organizare de șantier și împrejmuire teren cu respectarea funcțiunii de comerț en-gros”, propus a fi amplasat în municipiul Constanța, B-dul Aurel Vlaicu nr. 269, județul Constanța.
 
Documentul din 2017
 
Reamintim că Primăria Municipiului Constanţa a eliberat, pe 28 februarie 2017, două certificate de urbanism - 457 şi 458 - societăţii Io Star Development Sun SRL, pentru o investiţie în Satul de Vacanţă - Casa Teleorman. Potrivit certificatului 457, în Satul de Vacanţă se vor realiza lucrări de „Desfiinţare imobil existent - Corp C2 şi Corp C3“. Ulterior, la aceeaşi adresă va fi realizat proiectul „Construire imobil P+4-5E, cu funcţiunea de hotel şi împrejmuire teren“, conform Certificatului de urbanism nr. 458. Casa Teleorman este de aproape un an în posesia societăţii Io Star Development Sun SRL, după ce aceasta a fost scoasă la licitaţie în iunie 2016.
 
Casa Teleorman, executată silit de la Cristian Darie
 
 
În luna iunie a anului 2016, ZIUA de Constanţa scria despre organizarea licitaţiei pentru valorificarea unui bun imobil situat în Satul de Vacanţă, Casa Teleorman. Licitaţia a avut loc pe 5 iulie, la ora 12.00, în municipiul Constanţa, strada Jupiter nr. 1. Proprietarii imobilului scos la vânzare erau Gheorghe Cristian Darie, fost vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, şi soţia sa, Ruxandra Luminiţa Darie.
 
 
Bunul imobil era compus din teren intravilan, în suprafaţă totală de 1.824,8 mp, conform actelor de proprietate, pe care sunt amplasate construcţiile C1 - restaurant, cu regim de înălţime parter, cu o suprafaţă construită de 408,9 mp, compus din două saloane, un separeu, un bar, o bucătărie, o cameră frigorifică, un oficiu, o spălătorie, două depozite, un hol, două grupuri sanitare şi o mansardă (şarpantă), şi construcţia C2 - carmangerie şi patiserie, cu regim de înălţime parter, având o suprafaţă construită de 87,52 mp.
 
 
Imobilul este înscris în Cartea Funciară nr. 209736 Constanţa, identificat cu nr. cadastral 16818 - teren, 16818 - C1 (restaurant), 16818 - C2 (carmangerie şi patiserie). Imobilul a fost dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1905/03.06.2004, emis de Biroul Notarilor Publici Asociaţi Iosif Mariana, precum şi în baza contractului de dare în plată având încheierea de autentificare nr. 1039/31.05.2010, emis de BNP Ciprian Alexandrescu, proprietate a debitorilor Gheorghe Cristian Darie şi Ruxandra Luminiţa Darie.
 
 
Licitaţia a început de la 2.984.400 de lei, respectiv 75% din preţul de pornire a primei proceduri. Respectivul imobil a fost grevat de următoarele sarcini şi drepturi reale, conform Extrasului de Carte Funciară pentru informare nr. 76120/28.08.2014: ipotecă în favoarea Volksbank România SA, pentru garantarea creditului în valoare de 199.600 de euro, plus dobânzi şi comisioane aferente creditului, împreună cu interdicţia de înstrăinare, ipotecă în favoarea Volksbank România SA, pentru garantarea creditului în valoare de 320.000 de euro şi celelalte obligaţii aferente creditului, împreună cu notarea interdicţiilor de dispoziţie, grevare, transmiterea folosinţei sau modificarea imobilului, ipotecă în favoarea Volksbank România SA pentru garantarea creditului în valoare de 908.400 de euro, plus dobânzi şi comisioane aferente creditului, ipotecă în favoarea Volksbank România SA, pentru garantarea creditului în valoare de 840.000 de euro, precum şi celelalte obligaţii aferente creditului, împreună cu notarea interdicţiei de dispoziţie, grevare, ipotecă în favoarea Volksbank România SA pentru garantarea creditului în valoare de 345.000 de euro, precum şi celelalte obligaţii aferente împreună cu interdicţiile de dispoziţie, grevare; începerea urmăririi silite conform somaţiei 1363/2014 emise de BEJ Sarkis Ionică la data de 25 august 2014, în dosarul de executare silită nr. 1363/2014.
 
Sensual Jane
 
Așa cum prezentam încă din luna februarie 2022, Ioana Șufană este cunoscuta actriță de filme pentru adulți Sensual Jane. Conform presei naționale, Ioana Botezatu este cunoscută peste ocean ca Sensual Jane, actriță de filme pentru adulți, cu un succes răsunător în industrie. „Românca Sensual Jane (31 de ani), pe numele real Ioana Botezatu, şi-a construit o carieră de success în industria porno, deşi a ales mai târziu acest drum decât alte “surate”. Înainte de a pleca din ţară, a fost profesoară la o şcoală generală din Bucureşti. Şi-a dat seama că acesta nu este viitorul ei, aşa că s-a orientat spre un domeniu unde se câştigă bani frumoşi. În 2009 a plecat în Statele Unite ale Americii”, scria click.ro în anul 2015.  „Fizicul a ajutat-o. Sensual Jane are un chip de păpuşă şi sâni generoşi. S-a impus destul de repede şi a reuşit să apară în zeci de filme. În unele dintre ele a făcut “echipă” cu alte actriţă din această parte a Europei, precum românca Black Angelika şi unguroaica Aletta Ocean”, se precizează în același material citat.
 
Conform platformei IMDB.com, platformă cunoscută în industria cinematografică, există un profil creat de utilizatori cu privire la biografia și filmografia actriței. Așa cum reiese din cele adăugate, Sensual Jane a jucat în peste 60 de pelicule destinate adulților, ultimul film fiind lansat în 2018, iar primul film unde este titrată ca actriță este din 2009.
 
Conform confidas.ro, Șufană Ioana este născută tot pe 15 iulie 1983, iar locul nașterii coincide cu descrierile de pe siteurile din străinătate – județul Constanța, mai precis comuna Topraisar.
 
Ioana Botezatu a luat o decizie importantă în anul 2016. Potrivit Monitorului Oficial al României, în anul 2016, pe 14 iunie, a fost înregistrată schimbarea de nume. „Botezatu Ioana, cu domiciliul în București, (…), născută la data de 15 iulie 1983 în comuna Topraisar, (…) solicită schimbarea numelui său de familie din Botezatu în acela de Șufană, spre a se numi Șufană Ioana”.
 
Panama Papers
 
Numele Ioanei Șufanu îl regăsim în cunoscutul scandal international Panama Papers. Cea mai mare scurgere de informații din istorie prinde în cele peste 11 milioane de documente un număr de peste o sută de cetățeni români. Despre o parte dintre ei RISE Project, partener International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), a scris deja, iar afacerile altora vor ieși la lumină în săptămânile ce urmează. Pe lista Riseproject cu români care au achiziționat societăți offshore de la avocații Mossack Fonseca se numără și Ioana Șufană. Offshore-ul Alipha Global INC. a fost înființat de către avocații Mossack Fonseca în iarna lui 2013 în Insulele Virgine Britanice, iar singurul acționar este Ioana Șufană. Prin această companie constănțeanca nu mai controla nici o altă afacere din România.
 
Despre firmele Ioanei Șufană

 
Io Star Development Sun SRL a fost înființată în anul 2016, cu sediul pe aleea Hortensiei, din municipiul Constanța. Asociați în firmă sunt Ioana Șufană, care deține 80% din firmă, Alexio Star Development Sun SRL, care deține 10% și De Toate în Construcții SRL, care deține 10%. Administratorul firmei este Ioana Șufană. În anul 2019, firma a raportat 2 salariați, la o cifră de afaceri de 18.995 lei, cu o pierdere de 240.078 lei.
 
 
Alexio Star Development Sun îi are ca asociați pe Ioana Șufană,  Anca Morar (1%) și firmele Io Star Development și De Toate în Construcții, ambele cu 10%.


De Toate în Construcții SRL din Eforie Sud are următoarea componență ca asociați: Ioana Șufană, George Șufană (1%) și firmele Io Star Development și Alexio Star Development Sun (10% părți sociale fiecare).
 
Legal Recovery Solutions SRL a fost înființată în anul 2020, cu sediul social în Lumina, pe strada 9 Mai. Asociați în firmă sunt De Toate în Construcții SRL, cu 99% și Carmen Lupăescu, cu 1%. Carmen Lupăescu mai este asociat unic la Tethys 2019 SRL.
 
Alexio Project Investment SRL a fost înființată în anul 2020, cu sediul în București, Sector 1, strada Solzilor. Asociați în firmă sunt Ioana Șufană, cu 99% și George Șufană, cu 1%. Administrator este Ioana Șufană.
 
Alexio Real Estate Development SRL este înființată recent, în 2021, cu sediul social în Constanța, pe strada Pescarilor. Asociați în firmă sunt Șufană Ioana cu 25% și Mihai Alexandru Botezatu, cu 75%.  Cel din urmă este administratorul societății.
 
Alexio Star Management SRL este fondată în 2020, cu sediul pe strada Pescarilor din Constanța. Asociați sunt Ioana Șufană, cu 99% și George Șufană, cu 1%. Vlad Cristina Andreea este administrator. George Șufană mai este administrator la Fun Horse SRL, firmă controlată de asociat unic Anca Morar.
 
PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:

Dezbatere publică la cafenea, pentru blocul de 7 etaje al Ioanei Șufană, din Mamaia Nord

 
 
 
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii