Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
02:15 13 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Proprietarii a două blocuri din Constanța se luptă în instanță pentru a-și anula autorizațiile de construire

ro

26 May, 2021 00:00 6125 Marime text
 
  • Marlena Petrescu a construit un bloc pe str. Operei 19, din Constanța, în vecinătatea LIDL Baba Novac, în baza unei AC din 2017
  • Blocul învecinat, situat pe strada Iosif Ivanovici 21 a fost construit în baza autorizației de construcție din 2007, eliberat pe numele lui Elena Sandu
  • Proprietarii de pe Iosif Ivanovici (Vila Roma) au dat în judecată proprietarul de pe Operei 19 și au cerut anularea autorizației
  • Între timp, Marlena Petrescu i-a chemat în instanță pe proprietarii de la Vila Roma și a cerut anularea autorizațiilor din 2007, respectiv 2009 (actualizare)
  • Ambele se acuză de nerespectarea normelor legale de construire
 
La data de 24 mai 2021, pe rolul Judecătoriei Constanța, a fost înregistrat dosarul cu numărul 13771/212/2021, care are ca obiect acțiune în constatare, reclamant fiind Marlena Petrescu, iar pârâți sunt Primăria municipiului Constanța, Municipiul Constanța prin Primar, cât și mai multe persoane fizice, inclusiv Asociația de Proprietari Vila Roma.
 
Nu este primul proces între Marlena Petrescu și celelalte părți din proces, pe rolul Tribunalului Constanța existând mai multe acțiuni deschise, dintre care unele au termen pe 27 mai 2021. Mâine, așadar, este termen în dosarul 6652/118/2020, respectiv 7897/118/2020, care au ca obiect acțiune în constantare, respectiv anulare act administrativ autorizația nr. 1761/17.09.2007, 1804/03.09.2009.
 
Totodată, persoanele fizice reclamate în dosarele de mai sus au deschis și ele acțiune în instanță împotriva Marlenei Petrescu. Pe 17 decembrie 2019, judecătorii Tribunalului Constanța au respins acțiunea privind anularea autorizației de construire 1512/19.10.2017, prin care pârâta Marlena Petrescu a primit girul primăriei să edifice un imobil.  Pe 2 noiembrie 2020, Curtea de Apel Constanța a judecat recursul și a decis să retrimită la primă instanță pentru rejudecare. Astfel, Tribunalul Constanța a decis să stabilească termen pentru proces pe 7 septembrie 2021, de la ora 12:30.
 
Așadar, ambele părți încearcă să demonstreze în instanță că blocul construit de celălalt este edificat ilegal.
 

Procesul din 17 decembrie 2019

 
Reclamanții din blocul Vila Roma au chemat-o în judecată pe Marlena Petrescu și au cerut anularea autorizației de construire, primită de la Primăria Constanța, în 2017. Conform rolii.ro, motivându-și în fapt cererea, reclamanții au arătat, în esență, că aceștia dețin în proprietate  imobile-locuințe situate în imobilul tip condominiu de pe strada Iosif Ivanovici nr. 21, iar în imediata vecinătate, limitrof de proprietatea acestora, au fost demarate lucrări de edificare a obiectivului construcție imobil P+2E+M-locuințe colective dispuse câte două pe nivel, 8 locuri de parcare la sol, în incinta proprietății în baza Autorizației de construire nr. 1512/19.10.2017.
 
De asemenea, reclamanții învederează că a fost încălcată distanță minimă dintre construcții, precum și servictutea de vedere, prevăzute la art. 612, respec tiv art. 615 Cod civ. și, nici nu fost avute în vedere dispozițiile privind amenajarea locurilor de parcare aferente construcției noi nefiind asigurate un minim de locuri de parcare.
 
În data de 15.10.2019 , pârâtul Primăria Constanța a depus la dosar întâmpinare, solicitând în principal, admiterea excepției tardivității formulării plângerii prealabile, cu consecința respingerii cererii ca inadmisibilă pentru nerespectarea dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 554/2004; în subsidiar, în măsura în care se va trece peste excepția invocată, a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată.
 
În data de 14.10.2019, pârâta Marlena Petrescu a depus la dosar întâmpinare, solicitând în principal, admiterea excepției tardivității formulării plângerii prealabile, cu consecința respingerii cererii ca inadmisibilă pentru nerespectarea dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 554/2004; în subsidiar, în măsura în care se va trece peste excepția invocată, a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată.
 
Instanța reține din cuprinsul reclamației că reclamanții au invocat la acea dată aceleași critici cu privire la legalitatea actului adminsitrativ Autorizației de construire nr. 1512/19.10.2017 ca și în rezenta acțiune, respectiv nerespectarea regulilor privind efectuarea unui studiu de însorire pentru imobilul pentru care a fost emisă autorizația de construire, nerespectarea distanței minime dintre construcții , încălcarea regulilor privind obținerea unui aviz specific din partea Direcției de Sănătate Publică ș.a.
Raportat la data luării la cunoștință de către reclamanți a actului administrativ contestat, reprezentat de Autorizația de construire nr. 1512/19.10.2017 , cel mai târziu la data de 14.11.2018 și data depunerii plângerii prealabile, 15.07.2019,  instanța reține că plângerea prealabilă a fost depusă cu depășirea termenului de 30 de zile prevăzut în mod imperativ și absolut de art. 7 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ prevăzut de lege, și chiar și cu depășirea termenului extraordinar de 6 luni instanța apreciind asupra caracterului tardiv al introducerii plângerii, ceea ce echivalează cu inexistența unei plângeri prealabile formulată în condițiile dispozițiilor menționate anterior.
 
Având în vedere aceste argumente și considerente, instanța va admite excepția tardivității formulării plângerii prealabile, pe cale de consecință, va admite excepția inadmisibilității acțiunii, urmând a respinge acțiunea ca inadmisibilă.
 
Astfel, proprietarii din Vila Roma au făcut recurs, iar în 2020, s-a decis rejudecarea faptei. Termenul a fost stabilit, așa cum precizam mai sus, pentru septembrie 2021.
 

Ce reclamă Marlena Petrescu

 
Reclamanta a cerut instanței să se constate nerespectarea prevederilor Autorizației de Construire nr. 1761/17.09.2007 modificată prin Autorizația de construire nr. 1804/03.09.2009 ("AC 1761 / AC 1804"), ambele eliberate în beneficiul lui Elena Sandu, si ai cărei beneficiari finali sunt pârâții persoane fizice și Asociația de proprietari „Vila Roma”. Totodată, cere  obligarea tuturor pârâților, în solidar, la desființarea lucrărilor de construire edificate cu nerespectarea prevederilor Autorizației de construire nr. 1761 / 17.09.2007 modificata prin Autorizația de construire nr. 1804 / 03.09.2009, în termen de cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii ce va tranșa prezenta cauză, sub sancțiunea unei amenzi individual aplicate de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, în conformitate cu dispozițiile art. 18 alin. 6 raportat la art. 24 alin. 3 din Legea nr. 554/2004.

Marlena Petrescu deține in proprietate terenul situat pe strada Operei nr. 19, pentru care a solicitat și a obținut autorizația de construire nr. 1512/19.10.2017, pentru edificarea unui imobil P + 2E + M compus din locuințe colective, respectiv 8 unități locative dispuse câte două pe nivel si 8 locuri de parcare la sol, în incinta proprietății. Terenul pe care construiește petenta se învecinează cu imobilul Vila Roma. După obținerea autorizației de construire nr. 1512/19.10.2017, reclamanta a fost acționată în instanța de către pârâții menționați, aceștia solicitând (în contradictoriu și cu Primarul Mun. Constanța) anularea autorizației de construire menționate mai sus, pentru presupuse încălcări ale reglementarilor urbanistice aplicabile zonei.
 

„Imobilul cunoscut sub denumirea Vila Roma este cel care încalcă prevederile de urbanism aplicabile zonei”

 
Însa, în cursul edificării construcției pe terenul reclamantei, aceasta a constatat, că raportat la prevederile Planului Urbanistic de Detaliu, aprobat de prin HCLM nr. 588/2005, tocmai imobilul cunoscut sub denumirea Vila Roma este cel care încalcă prevederile de urbanism aplicabile zonei. Mai mult decât atat, prin nerespectarea prevederilor urbanistice menționate mai sus, imobilul respectiv afectează grav dreptul de folosința al petentei asupra terenului sau, pentru care a obținut autorizația de construire nr. 1512/19.10.2017.
Ca urmare, a solicitat Primăriei Constanța eliberarea unor copii ale documentelor prin care a fost autorizata edificarea construcției situata pe terenul din Constanta Vila Roma.
 
Analizând Autorizația de construire nr. 1761/17.09.2007, modificată prin Autorizația de construire nr. 1804 / 03.09.2009, și comparând informațiile din documentația anexata acestora cu reglementările din PUD - Zona Compozitorilor - Baba Novac aprobat prin HCL nr 588/2005 (PUD), precum si cu stadiul fizic al construcției Vila Roma  edificate în baza celor doua autorizații, reclamanta a constatat existenta a doua doua tipuri de neregularități în ceea ce privește edificarea imobilului respectiv:
  • Un prin set de neregulatrități se referă la nerespectarea de către autoritatea emitentă a Autorizației de construire nr. 1761 / 17.09.2007 si, respectiv, a Autorizației de construire nr. 1804 / 03.09.2009 a reflementarilor urbanistice de detaliu stabilite prin PUD aprobabat prin HCL 588/2005.
  • Un al doilea set de neregularități se referă la faptul nerespectarea a însăși prevederilor Autorizariilor de construire nr. 1761/2007 și, respectiv nr. 1804/2009, imobilul cunoscut sub denumirea Vila Roma, incalcand grav limitele autorizațiilor de construire menționate.
 
Prezenta acțiune are ca obiect cel de-al doilea set de neregularități, raportat la lipsa de răspuns a autorității locale la aspectele sesizate și la faptul că acesta afectează grav dreptul de proprietate al reclamantei asupra terenului învecinat.
 
Deși prin proiectul vizat spre neschimbare de către Primăria Constanta și anexat documentației tehnice se prevede ca imobilul edificat să se situeze la minim 3,00 m de limita laterală a parcelei, în realitate clădirea a fost edificată la doar 2,47 m față de limitele de proprietate - afectând direct parcelele vecine în ceea ce privește respectarea distanței minime.
Deși prin proiectul vizat spre neschimbare de către Primăria Constanța se prevede ca balcoanele construcției autorizate prin AC 1761 / 17.09.2007 ies în consolă pe o lungime de 1,1 metri, ieșirea efectiva a balcoanelor imobilului respectiv este de 2,00 m (încălcându-se atat autorizația de construire cât și limitele legale ale servituții de vedere, prevăzute de art. 615 Cod civil).
Astfel, daca s-ar fi respectat distanța limită dintre imobile prevăzuta prin PUD și proiectul avizat spre neschimbare din Autorizația de construire nr. 1761/2007, limitele construcției edificate de parații proprietari ai Vilei Roma s-ar fi încadrat atât în prevederile PUD cât și ale Codului civil referitoare la servitutea de vedere.
 
Totodată, Marlena Petrescu reclamă și lipsa locurilor de parcare la Vila Roma. În subsidiar, reclamanta solicită obligarea tuturor pârâților, în solidar, la desființarea lucrărilor de construire edificate cu nerespectarea prevederilor Autorizației de construire nr. 1761 / 17.09.2007 modificata prin Autorizația de construire nr. 1804 / 03.09.2009, în termen de cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii ce va tranșa prezenta cauză, sub sancțiunea unei amenzi individual aplicate de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, în conformitate cu dispozițiile art. 18 alin. 6 raportat la art. 24 alin. 3 din Legea nr. 554/2004.
 

Cine este Marlena Petrescu

 
Marlena Petrescu este soția lui Traian Petrescu, fostul director al Agenției pentru Protecția Mediului Constanța. Totodată imobilul de pe strada Operei nr. 19 a fost proiectat de către societatea unde Traian Petrescu este acționar – Project Resolv Consulting SRL.
 

Project Resolv Consulting SRL

 
Project Resolv Consulting a fost înființată în 2006, acționari în firmă fiind Traian Petrescu, cu 50% și fiul acestuia, Răzvan Traian Petrescu, care deține tot 50%. Răzvan Traian Petrescu este administrator. Firma a raportat 3 salariați, la o cifră de afaceri, în 2020, de 289.950 lei, cu un profit de 21.261 lei. Compania Project Resolv Consulting a încheiat 3 contracte de achiziții publice in valoare totală de 314.855 lei, toate cu Primăria Constanța.
 
Pe Traian Petrescu îl regăsim și în firmele Cabinet Expert Mediu P T SRL, unde este asociat, în DTS Marina SRL, unde este asociat, cât și în RPR New Concept 2000 SRL, unde este asociat. A mai fost asociat și în alte firme, care în prezent sunt în faliment, radiate sau în insolvență.
 
Răzvan Traian Petrescu  mai este asociat și administrator la Cabinet Expert Mediu P T SRL, la Cabinet Expert Mediu Petrescu Traian SRL, la Ecomed Consulting New SRL, la Energy Hermannstadt SRL, la Societatea de Cercetare a Biodiversității și Ingineria Mediului AON SRL, la Wind Eol Energy Second SRL și la Wind Eol Energy SRL.
 
La Societatea de Cercetare a Biodiversității și Ingineria Mediului AON SRL, o regăsim și pe Marlena Petrescu. Ea mai este asociat și administrator la Rezidential Energia Construct SRL.
 
Menționăm că am încercat să o contactăm pe Marlena Petrescu, neputând lua legătura cu dânsa pentru un punct de vedere. Precizăm că dacă, între timp, de la momentul publicării materialului, va fi transmis un punct de vedere, acesta va fi publicat.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

 
 
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii