Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
21:26 22 04 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Camera de Conturi la Primăria Constanţa Nereguli, sume atribuite ilegal, sponsorizări, abateri financiare şi o şalupă dispărută (document)

ro

03 Feb, 2017 00:00 4376 Marime text
Situaţii financiare întocmite incorect, contracte de cesiune neverificate, cheltuieli nelegale efectuate cu ajutoarele de încălzire a locuinţei în perioada sezonului rece, cheltuieli nelegale pentru sponsorizarea Sărbătorii Recoltei şi a Vinului Dobrogean sunt doar câteva nereguli constatate de Camera de Conturi Constanţa în urma unui audit efectuat la Primăria Constanţa. 
 
Camera de Conturi Constanţa a prezentat sinteza rezultatelor acţiunilor de audit desfăşurate la Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Constanţa în perioadele 18.05.2016 - 13.07.2016 şi 1.06.2016 - 30.06.2016. În aceste intervale au fost efectuate următoarele controale: „Audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ-Teritoriale a Municipiului Constanţa“ şi „Audit de performanţă - Eficacitatea activităţii Poliţiei locale“.
 
În articolul de faţă vom face referire la „Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ-Teritoriale a Municipiului Constanţa“.
 
Au fost verificate UATM Constanţa, Colegiul Tehnic „Tomis“, Grădiniţa cu program prelungit „Azur“, Şcoala Gimnazială nr. 11 „Dr. Constantin Angelescu“, Şcoala Gimnazială nr. 40 „Aurel Vlaicu“, Centrul Social Constanţa.
 
În total, potrivit Camerei de Conturi Constanţa, Unitatea Administrativ-Teritorială Constanţa a înregistrat abateri financiar-contabile de 5.965.000 de lei, din care 81.000 de lei - venituri suplimentare şi 4.070.000 de lei - prejudicii.
 
În urma auditului s-a constatat că sumele acordate unor asociaţii/fundaţii au fost înregistrate în contabilitate pe cheltuieli în mod eronat la data alocării sumelor, şi nu la data prezentării rapoartelor de activitate şi a documentelor justificative. În unele situaţii, justificarea sumelor alocate a fost prezentată în anul financiar următor, cu implicaţii în nerealitatea situaţiilor financiare. Astfel, s-a constatat că obiectele de inventar în folosinţă aflate în patrimoniul instituţiei (scaune, măsuţe, paturi, toate bunurile din dotarea bucătăriei – frigidere, aragaz, veselă etc.) au fost scăzute eronat din evidenţa contabilă şi înregistrate extracontabil.

Probleme în situaţiile financiare la Şcoala Gimnazială nr. 11

La întocmirea situaţiilor financiare aferente anului 2015, la Şcoala Gimnazială nr. 11 „Dr. Constantin Angelescu“ nu a fost conciliat soldul contului „Decontări între unitate şi subunităţi“, în valoare de 71.964,89 de lei. S-a constatat că atât în cursul anului 2015, cât şi în exerciţiile financiare anterioare, entitatea a primit manuale şcolare de la Inspectoratul Școlar Judeţean Constanţa care au fost înregistrate în mod eronat prin contul „Decontări între unitate şi subunităţi“, în condiţiile în care unitatea de învăţământ este ordonator terţiar de credite în subordinea UATM Constanţa, şi nu în subordinea ISJ Constanţa.
 
De asemenea, şcoala a contabilizat eronat în conturi bilanţiere bunuri primite în folosinţă gratuită de la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, deşi acestea trebuiau evidenţiate extrabilanţier. La Şcoala Gimnazială nr. 11 „Dr. Constantin Angelescu“ au fost angajate, lichidate, ordonanţate şi plătite nelegal cheltuieli cu lucrări neexecutate pentru reparaţii acoperiş în sumă de 29.654 de lei. De asemenea, nu s-a stabilit, evidenţiat, urmărit şi încasat taxă pe clădiri în sumă de 26.162 de lei, datorată de persoanele juridice care au închiriat de la unităţile de învăţământ spaţii destinate vânzării de produse alimentare sau desfăşurării de activităţi economice, altele decât destinaţiile specifice categoriilor de clădiri care nu sunt supuse impozitului pe clădiri.

Contractul pentru administrarea Cimitirului Baba Novac, neverificat

În raportul făcut public, se mai precizează că UATM Constanţa nu a exercitat dreptul de control asupra contractului de asociere încheiat pentru realizarea, administrarea şi exploatarea obiectivului de investiţii „Cimitir uman Baba Novac“, fapt ce a condus la diminuarea veniturilor obţinute de autoritatea publică locală cu suma estimată de 54.783 de lei.

Nereguli la Colegiul „Tomis“ şi la Şcoala „Aurel Vlaicu“

La Colegiul Tehnic „Tomis“, din subordinea UATM Constanţa, echipa de audit a estimat venituri suplimentare de 30.000 de lei, deoarece nu s-a organizat evidenţa analitică a creanţelor, respectiv a clienţilor din contractele de închiriere pe care instituţia le are încheiate cu terţii; înregistrarea creanţelor în contabilitate s-a efectuat la data încasării acestora, şi nu la data scadenţei, nerespectându-se astfel principiul contabilităţii de angajamente. La nivelul Şcolii Gimnaziale nr. 40 „Aurel Vlaicu“ Constanţa nu s-au întreprins măsuri în vederea fundamentării şi prezentării spre aprobare a statului de funcţii de către Consiliul Local, precum şi elaborării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.

Şalupa „Selva“ din patrimoniul Primăriei, dată dispărută!

Nu au fost luate măsuri cu privire la recuperarea prejudiciului cauzat de lipsa din gestiune a mijlocului fix şalupă rigidă „Selva“, cu o valoare de inventar de 74.689 de lei, respectiv nu au fost stabilite persoanele care se fac vinovate de lipsa acestui bun din patrimoniul UATM Constanţa. La 24.12.2015, data finalizării inventarierii anuale a patrimoniului, şi la data de 21.03.2016, persoanele care au identificat lipsa au solicitat efectuarea unei anchete şi stabilirea persoanelor vinovate, însă persoanele cu atribuţii nu au demarat o astfel de anchetă şi, pe cale de consecinţă, nu au dispus măsuri de recuperare a pagubei de la persoanele vinovate.

Ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei, prejudiciu de peste 2 milioane de lei

Din verificarea modului de acordare din bugetul de stat şi bugetul local a ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei unor consumatori care nu îşi puteau asigura din bugetul propriu acoperirea integrală a cheltuielilor legate de încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat, din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate privind veniturile realizate din salarii sau deţinerea unor depozite bancare în cuantum mai mare de 3.000 de lei, au fost identificate situaţii care conduc la excluderea beneficiarilor din categoria persoanelor eligibile, ceea ce a condus la efectuarea de cheltuieli nelegale cu ajutoarele de încălzire a locuinţei în perioada sezonului rece în sumă estimată de 2.073.706 lei.
 
S-a constatat efectuarea de cheltuieli nelegale în sumă de 427.800 de lei pentru decontarea către Regia Autonomă de Transport în Comun Constanţa a transportului urban, ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor de eligibilitate ale unor beneficiari. De asemenea, efectuarea de cheltuieli nelegale în sumă de 157.732 de lei cu acordarea nejustificată a unor pachete cu alimente către persoane care nu întruneau condiţiile de „persoane defavorizate“.

Cheltuieli nelegale pentru sponsorizarea Sărbătorii Recoltei şi a Vinului Dobrogean

În anul 2015 au fost angajate nelegal cheltuieli de sponsorizare în valoare de 250.000 de lei pentru realizarea proiectului Sărbătoarea Recoltei şi a Vinului Dobrogean, ediţia a V-a, în condiţiile în care unităţile administrativ-teritoriale pot acorda doar finanţări nerambursabile în baza Legii nr. 350/2005 şi a OG nr.51/1998.

Teren de 10.000 mp, dat Uniunii Judeţene a Cooperativelor de Consum

Camera de Conturi Constanţa a mai precizat că UATM Constanţa nu a inventariat şi înregistrat în patrimoniu suprafaţa de 10.500 mp reprezentând teren de stat dat în folosinţa Uniunii Judeţene a Cooperativelor de Consum Constanţa. Cooperativele şi asociaţiile de cooperative sunt persoane juridice de drept privat, şi nu de utilitate publică, şi, pe cale de consecinţă, nu li se pot atribui în folosinţă gratuită terenurile. Echipa de audit a constatat prejudicierea bugetului local prin nerealizarea de venituri în valoare de 919.889 de lei ca urmare a utilizării fără plată de către o persoană juridică de drept privat a unui bun proprietate publică. Mai mult, UATM Constanţa nu a exercitat dreptul de control asupra contractelor de concesiune încheiate, fapt ce a condus la prejudicierea bugetului local prin nerealizarea de venituri din concesiune de 166.737 de lei pentru suprafeţe real ocupate şi în conformitate cu clauzele contractuale.

Cabinetele şcolare şi asistenţii comunitari, fără atribuţii clar stabilite 

În ce priveşte asistenţa stomatologică şi de medicină generală care trebuie acordată, potrivit legislaţiei, copiilor care frecventează unităţile şcolare şi care se desfăşoară prin cabinetele de medicină şcolară şi stomatologie, conducerea nu cunoaşte care a fost programul medicilor/asistenţilor din acest domeniu în anii şcolari 2014-2015 şi 2015-2016. S-a constatat că, deşi cabinetele şcolare şi asistenţii comunitari au fost preluate încă din anul 2009, încă nu au fost stabilite clar atribuţiile acestora. Astfel, deşi cabinetele şcolare de medicină generală şi stomatologie ar trebui să acorde asistenţă medicală mai multor unităţi şcolare, acestea din urmă nu aveau cunoştinţă că beneficiază de serviciile acestor cabinete. S-a mai constatat că mediatorul sanitar şi cei patru asistenţi medicali comunitari care sunt angajaţi şi plătiţi de către Primăria Constanţa au rămas ca locaţie în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa şi, potrivit notelor de relaţii solicitate acestora, nimeni din Primărie nu i-a coordonat cu privire la activităţile pe care trebuiau să le realizeze.

 Acordul-cadru încheiat cu SC Puppy Vet SRL, contrar prevederilor OUG nr. 155/2001

În anul 2015, atribuţiile de coordonare a activităţii de ecarisaj de pe domeniul public din municipiul Constanţa au fost alocate, prin fişa postului, şefului Serviciului Dotări Urbane, Ecarisaj, Deratizare şi Dezinsecţie, iar activitatea propriu-zisă de prindere, transport şi gestionare a câinilor fără stăpân a fost atribuită, în baza unui acord-cadru încheiat în anul 2012, operatorului economic SC Puppy Vet SRL, contrar prevederilor OUG nr. 155/2001 şi Normei de aplicare din 11.12.2013, care prevăd că serviciile publice de gestionare a câinilor se realizează în cadrul administraţiei locale sau prin concesionare. Nu au fost respectate prevederile legale cu privire la evidenţierea consumului de materiale şi alte bunuri achiziţionate la nivelul instituţiei.

Contracte privind urmărirea surpării terenului pe strada Traian, atribuite fără licitaţie

În perioada 2012-2016 s-au încheiat, fără lansarea unei proceduri de achiziţie publică concurenţială, contracte anuale privind servicii de consultanţă pentru urmărirea în timp a evoluţiei fenomenelor de surpare teren apărute pe strada Traian. În funcţie de datele furnizate şi concluziile urmăririi evoluţiei fenomenului respectiv, Primăria urma să ia decizii cu privire la menţinerea aptitudinii pentru exploatare a construcţiilor aflate în proprietate, respectiv, exploatare raţională, întreţinere şi reparaţii în timp şi prevenirii producerii unor accidente, însă până la data auditului nu au fost întreprinse măsuri. Valoarea estimativă a abaterii este în sumă de 158.720 de lei, inclusiv TVA, reprezentând servicii achitate în anul 2015 privind urmărirea în timp a fenomenului de surpare a terenului de pe strada Traian prin nerespectarea principiilor de legalitate, regularitate, eficienţă, economicitate şi eficacitate în utilizarea fondurilor publice.
 
S-a constatat nerespectarea principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în administrarea patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale. Astfel, pentru bunurile din domeniul public al UATM Constanţa asupra cărora au fost constituite, prin documente juridice conform prevederilor legale, drepturi de administrare în favoarea unităţilor şcolare, entitatea nu a efectuat analize periodice asupra modului de exercitare a dreptului de administrare de către administratorii respectivelor imobile.

Acordarea pachetelor de hrană, fără respectarea legii

Centrul Social Constanţa, din subordinea UATM Constanţa, a distribuit pachete unor persoane care au beneficiat, în acelaşi timp, şi de pachete de hrană distribuite de UATM Constanţa, în peste 150 de cazuri identificate în decembrie 2015. Totodată, acordarea pachetelor de hrană se suprapune în anul 2016 şi Programului „Respect“, destinat sprijinirii unor categorii de persoane pentru depăşirea unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate economică şi socială, în baza căruia se acordă tichete sociale beneficiarilor. S-a constatat că persoanele înscrise în lista cu specimene de semnături ale gestionarilor din cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit „Azur“ nu au constituit garanţii gestionare, aşa cum prevede Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969.

Suprafeţe de teren inexistente aparţinând domeniului privat, inventariate! 

În urma analizării rezultatelor inventarierii patrimoniului, reflectate în situaţiile financiare la 31.12.2015, s-a constatat că au fost inventariate suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat inexistente până la data efectuării inventarierii anuale sau în suprafaţă mai mare sau mai mică decât cea existentă, fără însă ca acest fapt să conducă la reflectarea acestor influenţe în situaţiile financiare încheiate la data de 31.12.2015. De asemenea, s-a constatat că terenuri proprietate privată a UATM Constanţa nu au fost inventariate şi înregistrate în evidenţa tehnic-operativa şi contabilă în conformitate cu regimul juridic al acestora, fapt ce a condus la denaturarea situaţiei patrimoniale a entităţii. Au mai fost identificate terenuri în suprafaţă de 31.428,29 mp cu o valoare contabilă de 4.211.678 de lei pentru care entitatea nu a procedat la scăderea din patrimoniu ca urmare a actelor de înstrăinare încheiate. Nu au fost inventariate şi înregistrate în patrimoniul entităţii reţelele de alimentare cu apă, canalizare, precum şi alte mijloace fixe din care este compusă reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare, deşi, în conformitate cu prevederile legale, proprietarul de drept al acestor active este Municipiul Constanţa.

Patrimoniului Şcolii „Aurel Vlaicu“, inventariat cu deficienţe

La Şcoala Gimnazială nr. 40 „Aurel Vlaicu“ Constanţa, inventarierea patrimoniului la 31.12.2015 a fost realizată cu unele deficienţe: nu a fost inventariat fondul de carte existent în biblioteca instituţiei; inventarierea mijloacelor fixe şi a materialelor de natura obiectelor de inventar a fost realizată pe liste distincte de inventariere, pe conturi, însă nu pe locuri de depozitare, pe gestiuni şi pe categorii de bunuri; nu au fost inventariate provizioanele, stocurile de materiale în folosinţă, conturile de datorii şi creanţe cu bugetul, creditori peste un an, garanţii gestionari, disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii; în listele de inventariere au fost incluse mijloace fixe, materiale de natura obiectelor de inventar, imobilizări necorporale, respectiv licenţe soft al căror termen de utilizare este expirat şi care, practic, nu se mai utilizează. Comisia de inventariere nu a propus casarea lor, în cadrul procesului-verbal de inventariere.
 
La Grădiniţa cu program prelungit „Azur“ s-au constatat abateri cu privire la inventarierea patrimoniului efectuată la data de 31.12.2015: neinventarierea formularelor cu regim special pe care le utilizează grădiniţa. Nu s-a actualizat modul de organizare a evidenţei gestionare a formularelor cu regim special - chitanţiere, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi nu s-a procedat la inventarierea anuală a acestora.
 
Şi la Centrul Social Constanţa, din subordinea UATM Constanţa, inventarierea patrimoniului la 31.12.2015 a fost realizată cu unele deficienţe: deşi din procesul-verbal de inventariere rezultă că nu au existat diferenţe între stocul faptic şi cel scriptic, în fapt, din analiza documentelor reiese că au fost inventariate 21 de repere aparţinând Fundaţiei „Împreună“, reprezentând mijloace fixe (aparate electroterapie, aparate cu ultrasunete, electrocardiograf cu impulsuri etc.) care nu sunt înregistrate în evidenţa contabilă şi nici în conturi extrabilanţiere. Nu au fost inventariate conturile contabile 105, conform cărora în evidenţa contabilă sunt înregistrate rezerve din reevaluare terenuri şi clădiri. Dacă acţiunea de inventariere ar fi fost realizată potrivit legii, comisia de inventariere ar fi sesizat că Centrul Social nu avea cum să aibă înregistrate în evidenţa contabilă diferenţe din reevaluare, întrucât instituţia publică nu deţine nici terenuri şi nici clădiri.

Contracte încheiate prin atribuire directă privind furnizarea de seminţe de gazon şi flori

În anul 2015, UATM Constanţa a lansat proceduri concurenţiale, respectiv cerere de oferta şi licitaţie publicăm privind achiziţia publică de răsaduri de flori şi arbori pentru plantat, dar suplimentar, fără aplicarea procedurilor de achiziţii publice, a încheiat prin atribuire directă contracte privind furnizarea de seminţe de gazon şi flori, plante pe port târâtor şi material dendrologic în valoare de 407.683 de lei. Acest fapt a fost determinat de estimarea eronată a valorii achiziţiilor publice. Achiziţiile publice efectuate în anul 2015, de seminţe de gazon şi flori, material dendrologic, precum şi flori în vederea amenajărilor florale de pe teritoriul oraşului Constanţa reprezintă produse horticole şi servicii de amenajare peisagistică, iar lansarea unei proceduri concurenţiale de achiziţie putea permite mai multă transparenţă şi un tratament egal tuturor operatorilor economici interesaţi.

Măsurile dispuse şi recomandările Camerei de Conturi Constanţa

Pentru abaterile identificate, s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenţei contabile şi a sistemelor de control intern. Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul Camerei de Conturi Constanţa a emis o decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi consulta sinteza rezultatelor acţiunilor de audit desfăşurate la UATM Constanţa de către Camera de Conturi Constanţa. 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii