Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:07 06 12 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Au început examenele naționale 2019. Cât vor încasa profesorii implicați în Evaluarea Națională, Bacalaureat, Titularizare și Definitivat (document)

ro

11 Jun, 2019 00:00 12406 Marime text
Președintele Comisiei de bacalaureat de până la 450 de candidați (inclusiv) este plătit, în acest an, cu 1.032 lei, iar la o comisie de peste 450 de candidați - cu 1.100 lei. Vicepreședintele, secretarul și membrii vor primi câte 708 lei, iar un asistent - 62 lei/zi.
 
Ministerul Educației Naționale a publicat ordinul privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedreIor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar și examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2019, pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anal școlar 2019-2020, a Evaluării Naționale a absolvenților clasei a VIll-a, a examenului național de Bacalaureat, a examenelor de absolvire/certificare a calificării profesionale pentru învățământul profesional, liceal și postliceal, sesiunile anului 2019.
 

Normele de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2019

 
Comisia județeană/a municipiului București va fi compusă din președinte (inspector școlar general adjunct/inspector școlar), 4-12 secretari (inspectori școlari), 4-15 informaticieni (fiecare remunerat cu 2,75 lei/fișă operată), consilierul juridic al ISJ. Pentru activitatea desfășurată în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2019, persoana responsabilă cu activitatea de comunicații virtuale la nivelul inspectoratelor școlare sau al centrelor de concurs este remunerată cu 654 de lei. Proba scrisă are loc în centre în care pot fi arondați cel mult 500 de candidați. Activitatea centrului de concurs este coordonată de o comisie, numită prin decizia inspectorului școlar general, în următoarea componență: președinte (inspector școlar); secretar (directorul/directorul adjunct al unității de învățământ în care se desfășoară proba scrisă) - remunerat cu 223 de lei, 6-18 membri (inspectori școlari, directori/directori adjuncți), 4-6 informaticieni/analiști programatori/ajutori analiști programatori - fiecare remunerat cu 185 de lei, profesori asistenți (supraveghetori) - 6 ore/zi. Centrele de concurs cu mai mult de 500 de candidați se organizează cu avizul Ministerului Educației Naționale.
 
Pentru activitatea desfășurată în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, persoana responsabilă cu derularea și monitorizarea procesului de supraveghere audio-video este plătită cu 597 lei.
 
Comisia de evaluare a lucrărilor scrise se constituie la nivelul fiecărui centru de evaluare, prin decizie a inspectorului școlar general, în următoarea componență: președinte - inspector școlar general adjunct/inspector școlar, profesori evaluatori, câte doi profesori evaluatori din învățământul preuniversitar având gradul didactic I sau II pentru fiecare discipline de concurs/80 lucrări scrise - fiecare remunerat cu un tarif de 13,40 lei/lucrare evaluate; al treilea profesor, după caz, conform Metodologiei aprobata prin Ordinul ministrului educației naționale - remunerat cu un tarif de 13,40 lei/lucrare evaluată; 3-8 secretari de comisie - cadre didactice din învățământul preuniversitar - fiecare remunerat cu 278 lei; 4-8 informaticieni - fiecare remunerat cu un tarif de 2,75 lei/lucrare scrisă operată.
 
În mod excepțional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori evaluatori din învățământul preuniversitar având gradul didactic I sau II, inspectorul școlar general poate numi, cu avizul Ministerului Educației Naționale, membri în comisiile de evaluare a lucrărilor scrise inspectori școlari sau profesori titulari din învățământul preuniversitar, care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ ori cadre didactice din învățământul universitar, remunerați cu un tarif de 13,40 lei/lucrare evaluată. În mod excepțional, dacă președintele comisiei de evaluare este un cadru didactic universitar, având cel puțin gradul de lector sau șef de lucrări, acesta este remunerat cu 561 lei.
 

Norme de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2019

 
Personalul didactic, cu excepția inspectorilor școlari generali/generali adjuncți și inspectorilor școlari care asigură desfășurarea activităților în cadrul examenului național de definitivare în centrele de examen, este plătit după cum urmează: secretar/informatician/membru - 617 lei; asistent supraveghetor - 63 lei. Personalul didactic, cu excepția inspectorilor școlari generali/generali adjuncți și inspectorilor școlari, care face parte din comisiile din centrele de evaluare/contestații, este plătit după cum urmează: președinte la o comisie de până la 1.000 de candidați (inclusiv) - 1.344 lei; la o comisie de peste 1.000 de candidați - 1.404 lei; vicepreședinte – 787 de lei; secretar/informatician - 675 lei; membru evaluator - 10,68 lei /lucrare corectată. Pentru activitatea desfășurată în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, persoana responsabilă cu activitatea de comunicații virtuale la nivelul inspectoratelor școlare sau la nivelul centrelor de examen este plătită cu 776 lei. Pentru activitatea desfășurată în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, persoana responsabilă cu derularea și monitorizarea procesului de supraveghere audio-video este plătită cu 597 lei. Cadrul didactic metodist care efectuează inspecțiile de specialitate și evaluarea portofoliului profesional al candidatului inspectat în cadrul examenului național de definitivare în învățământ este remunerat cu 8,10 lei/oră/candidat. Pentru fiecare inspecție de specialitate se consideră 5 ore iar pentru evaluarea portofoliului profesional se consideră o oră de activitate.
 

Norme de plată a personalului care face parte din comisiile pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național at calificărilor, pentru anul școlar 2019-2020

 
Personalul didactic care face parte din comisiile din centrele zonale/speciale de înscriere este plătit după cum urmează: președinte, vicepreședinte, secretari - 787 lei/persoană (până la 1000 candidați); 898 lei/persoană (peste 1000 candidați); membri (operatori pe calculator) - 1,40 lei pentru fiecare fișă de înscriere introdusă în calculator. Personalul didactic care face parte din comisiile de admitere din unitățile de învățământ liceal de stat este plătit după cum urmează: membri (evaluatori) - 4,80 lei/candidat evaluat (probe practice sau orale) sau lucrare evaluată; asistenți - 27,25 lei/zi.
 
Personalul didactic care face parte din comisiile de admitere din unitățile de învățământ care organizează învățământ profesional de stat și învățământ dual pentru calificări profesionale de nivel 3 conform Cadrului național al calificărilor este plătit după cum urmează: cadrele didactice care realizează preselecția candidaților și cadrele didactice care evaluează lucrările - 4,80 lei/candidat evaluat sau lucrare evaluată; cadrele didactice care asigură înscrierea candidaților și oferă informații și consiliere elevilor și părinților acestora care se prezintă pentru înscriere - 1,40 lei pentru fiecare elev înscris; cadrele didactice asistenți pe perioada desfășurării probei suplimentare de admitere, respectiv probei de admitere - 27,25 lei/zi.
 

Norme de plată a personalului care face parte din comisiile pentru organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale a absolvenților clasei a VIII-a, a examenului național de Bacalaureat, a examenelor de absolvire/certificare a calificării profesionale pentru învățământul profesional, liceal și postliceal, sesiunile anului 2019

 
Personalul didactic care face parte din comisiile organizate în unitățile de învățământ pentru evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a este plătit după cum urmează: președinte - 449 lei membru, cu excepția persoanei responsabile cu derularea și monitorizarea procesului de supraveghere audio-video - 381 lei; asistent- 52 lei/zi. Personalul didactic care face parte din comisiile din centrele zonale de evaluare /comisiile de contestații pentru evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a este plătit după cum urmează: președintele - la o comisie de până la 1000 de candidați (inclusiv) - 1.033 lei; la o comisie de peste 1000 de candidați -1101 lei; secretar, cadru didactic cu abilități în operarea pe calculator/informatician, membru - 519 lei, profesor evaluator - 8,10 lei/lucrare corectată. Pentru activitatea desfășurată în evaluarea națională persoana responsabilă cu activitatea de comunicații virtuale la nivelul inspectoratelor școlare/persoana de contact din unitatea de învățământ/centrul de comunicare este plătită cu 708 lei. Pentru activitatea desfășurată în evaluarea națională, persoana responsabilă cu derularea si monitorizarea procesului de supraveghere audio-video este plătita cu 402 lei.
 
Personalul didactic care face parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare este plătit după cum urmează: comisii din centre de examen, președintele - la o comisie de până la 450 de candidați (inclusiv) - 1.032 lei; la o comisie de peste 450 de candidați - 1100 lei; vicepreședinte, secretar, membru - 708 lei; asistent - 62 lei/zi; comisii din centre zonale de evaluare, președintele -la o comisie de până la 1.000 de candidați (inclusiv) -1.571 lei; la o comisie de peste 1000 de candidați -1.627 lei; vicepreședinte - 897 lei; secretar, cadru didactic cu abilități în operarea pe calculator sau informatician - 775 lei; membru - 708 lei; profesor evaluator – 10,20 lei/lucrare corectată. Pentru activitatea desfășurată în cadrul examenului de bacalaureat, persoana responsabilă cu activitatea de comunicații virtuale la nivelul inspectoratelor școlare/persoana de contact din unitatea de învățământ liceal/centrul de comunicare este plătită cu 775 lei.
 
Pentru activitatea desfășurată în cadrul examenului de bacalaureat, persoana responsabilă cu derularea și monitorizarea procesului de supraveghere audio-video este plătită cu 597 lei. Personalul didactic care face parte din comisiile de evaluare a competențelor lingvistice și digitale în cadrul examenului de bacalaureat este plătit după cum urmează: la o comisie cu 10-25 elevi, președinte -112 lei; secretar, cadru didactic cu abilități în operarea pe calculator/informaticieni – 48 lei pe zi, membru - 48 lei;) asistent - 52 lei/zi. Profesorul examinator pentru proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română sau în limba maternă, respectiv pentru proba de evaluare a competențelor digitale - 5,20 lei/candidat; pentru proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limba modernă - 8 lei/ candidat. La o comisie cu 26-50 elevi, președinte - 150 lei; secretar, cadru didactic cu abilități în operarea pe calculator/informatician - 64 lei; membru - 64 lei; asistent - 52 lei/zi.
 
Profesorul examinator pentru proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orale în limba română sau în limba maternă, respectiv pentru proba de evaluare a competențelor digitale - 5,20 lei/candidat, pentru proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limba modernă - 8,10 lei/ candidat. La o comisie peste 100 elevi, președinte - 449 lei; secretar, cadru didactic cu abilități în operarea pe calculator/informatician - 193 lei; membru - 193 lei; asistent - 52 lei/zi. Profesor examinator pentru proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română sau în limba maternă, respectiv pentru proba de evaluare a competențelor digitale - 5,20 lei/candidat; pentru proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă modernă - 8,10 lei/ candidat.
 
Personalul didactic care face parte din comisiile de organizare și desfășurare a probelor specifice susținute de elevii secțiilor bilingve francofone, in vederea obținerii mențiunii speciale "secție bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat, este plătit după cum urmează: pentru proba anticipate, secretar, cadru didactic cu abilități in operarea pe calculator sau informatician - 193 lei; membru -193 lei; profesor evaluator - 5,20 lei/candidat. Pentru proba scrisă la discipline non-lingvistice: asistent - 52 lei/zi; profesor evaluator - 10,20 lei/lucrare corectată.
 
Pentru proba scrisă de cultură spaniolă din cadrul examenului de bacalaureat susținută de absolvenții secțiilor bilingve româno-spaniole, personalul didactic este plătit după cum urmează: asistent - 52 lei/zi; b) profesor evaluator - 10,20 lei/lucrare corectată.
 
Personalul didactic care face parte din comisiile județene/regionale de contestații pentru examenul de bacalaureat este plătit după cum urmează: vicepreședinte - 897 lei; secretarul, cadru didactic cu abilități in operarea pe calculator/informatician - 708 lei; membru - 708 lei: profesor evaluator - 10,20 lei/lucrare corectată. Personalul didactic care face parte din comisiile de examinare pentru certificarea calificării absolvenților învățământului liceal, filiera vocațională este plătit după cum urmează: secretar -192 lei; membru evaluator - 4 lei/candidat examinat. Îndrumătorii proiectului/lucrării de specialitate sunt plătiți cu 12 lei/proiect coordonat și avizat favorabil pentru susținere.
 
Personalul didactic care face parte din comisiile de examinare din centrele de examen pentru obținerea certificatului de calificare profesională - nivel de calificare 3, 4 sau 5 este plătit după cum urmează: secretar - 192 lei; membru evaluator/examinator -) 9,35 lei/lucrare scrise corectată; 8,10 lei/lucrare practică evaluată/probă practica evaluată; 2,65 lei/candidat pentru susținerea proiectului/proba orală; îndrumător/coordonator -12 lei/proiect coordonat și avizat favorabil pentru îndrumătorii de proiect la stagii de pregătire practică de 720 de ore, liceu-filiera tehnologică, școala postliceală și școala de maiștri; asistent - 52 lei/zi.
 
Personalul didactic care face parte din comisiile județene/comisia municipiului București de contestați pentru examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal este plătit după cum urmează: evaluator - 9,35 lei/lucrare scrisă corectată.
 
În secțiunea „Documente“ puteți consulta Ordinul de plată a comisiilor responsabile de examenele naționale.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii