Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
13:51 27 10 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Venituri şi cheltuieli, înregistrate anul trecut Contul de execuţie al bugetului judeţean Constanţa pe anul 2019, în atenţia consilierilor judeţeni (document)

ro

27 Apr, 2020 00:00 916 Marime text

Pe data de 30 aprilie va fi convocată şedinţa Consiliului Judetean Constanţa. Pe ordinea de zi se află şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului judeţean Constanţa pe anul 2019, inițiator - preşedintele CJC Horia Ţuţuianu.
 
Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Generale Economico-Financiare; Raportul Comisiei de specialitate Buget-Finante; prevederile ale art. 173 şi ale art.196 din OUG.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; având în vedere prevederile art.49 alin. (12) şi art.57 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedintă publică, spre analiză şi aprobare de căte autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, se supune spre aporbarea consilierilor judeni proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului judeţean Constanţa pe anul 2019.
 
Totalul veniturilor realizate de Consiliul Judetean Constanţa la data de 31 decembrie 2019 este în sumă totală de  315.452.623 lei, din care  suma de 275.981.574 lei reprezintă veniturile secţiunii de funcţionare şi suma de 39.471.049 Iei reprezintă veniturile secţiunii de dezvoltare.
 
Cum arată sumele detaliate:
 
 • impozit pe profit de la agenţii economici -  4.159.461 lei;
 • cote defalcate din impozitul pe venit în suma de 109.667.433 Iei;
 • sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 91.268.305 lei;
 • sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor în sumă de 11.376.165 Iei;
 • sume defalcate din taxă pe valoarea adăugată pentru drumuri în sumă de 4.200.000 lei;
 • sume defalcate din taxă pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 72.286.000 lei;
 • impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice în sumă de 294.633;
 • impozit pe mijloace de transport deţinute de persoane juridice în sumă de 1.930.190 lei;
 • taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de  funcţionare în sumă de 2.735 lei;
 • vărsăminte din profitul net al regiilor autonome în sumă de de 2.564 lei;
 • alte venituri din concesiuni şi închireri de către instituţiile publice în sumă de 1351888 lei;
 • contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială în sumă de 1.728.613 lei;
 • venituri din recuperarea cheltuielilor de judecătă, imputaţi şi despăgubiri în sumă de 7.201 lei;
 • venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate în sumă de 163.888 lei;
 • alte amenzi, penalităţi şi confiscări în sumă de 2.238 lei;
 • vărăsminte din venituri şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice în sumă de 230.78110 lei;
 • taxe speciale în sumă de 283.127 lei;
 • alte venituri în sumă de 1978.190 lei;
 • donaţii şi sponsorizări în sumă de 91.154 lei;
 • venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor aministrativ-teritoriale în sumă de 163.609 lei;
 • venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice în sumă de 928 lei.
 

Subvenţii de la bugetul de stat

 
Subvenţii de la bugetul de stat în sumă de 5.806.893 lei din care:
 • planuri şi regulamente de urbanism în sumă de 458.145 lei;
 • finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în sumă de 14.852.181 lei;
 • subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale în sumă de 1.373.447 lei,
 • finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală în sumă de 1.504.2341 lei;
 • subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile postaderare, aferente perioadei de de programe 2014-2020 în sumă de 985.249 lei;
 • subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene pentru Protecţia Copilului în sumă de 2.743.743 lei;
 • alte sume primite din fonduri UE pentru programele operaţionale din cadrul financiar 2014-2020 în sumă de  2.748.203 lei;
 • sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor  afternate cadului financiar 2014-2020 în sumă de 2.960.681 Iei.
 

Cheltuielile efectuate în anul 2019

 
Totalul cheltuielilor efectuate de Consiliul Judeţean Constanţa la data de 31 decembrie 2019 sunt în sumă de340.494.610 lei, din care suma de 301.5541.765 Iei reprezintă cheltuilei ale secţiunii funcţionare, iar suma de 38.935.845 lei reprezintă cheltuieli ale secţiunii dezvoltare.
 
Iată cum arată cheltuielile detaliate:
 
 • cheltuieli cu servicii publice generale în sumă de 56.424.363 lei;
 • cheltuieli cu apărarea, ordinea publică şi siguranţa naţională în sumă de 1271.189 lei;
 • cheltuieli cu învăţământul în sumă de 5.267.322 Iei;
 • cheltuieli pentru cultură, recreere şi religie iîn sumă de 47.879.255 lei;
 • cheltuieli cu asigurări şi asistenţă socială în suma de 134.117.130 Iei;
 • cheltuieli cu Servicii şi Dezvoltare publică în sumă de 11.488.953 lei;
 • cheltuieli în domeniul agriculturii în sumă de 3.462.338 lei;
 • cheltuieli cu transporturi în sumă de 63.637.062 Iei.
 
Vărsăminte din secţiunea Funcţionare pentru finaţarea secţiunii de Dezvoltare a bugetului local - 30.650.000 lei. Execuţia bugetului judeţean pentru anul 2019 se încheie cu un excedent de 25.041.987 lei. Execuţia la 31 decembrie 2019 oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată de Consiliul Judeţean Constanţa.
 

În secţiunea Documente puteţi consulta proiectul de hotărâre la care facem refererire.
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii