Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
04:04 23 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Detalii din documentațiile care intră la vot Când se întrunește Comisia de urbanism Constanța și ce proiecte sunt pe ordinea de zi?

ro

18 Sep, 2023 16:00 1383 Marime text
Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism se va întruni în data de 21.09.2023, începând cu ora 11:00, în sala de ședințe din bd. Tomis nr. 51, etaj 1, având următoarea ordine de zi:

PUD – construire magazin materiale de construcție și anexe, bd. IC Brătianu nr. 131, investitor Prefabricate Dobrogea SRL – etapa demarare consultare publică. Imobilul identificat cu nr. cadastral 254165, este proprietatea SC Prefabricate Dobrogea SRL, având înscris  drept de ipotecă legală în favoarea Dedeman SRL. Amplasamentul obiectivului de investiție este localizat în intravilanul municipiului Constanța, pe B-dul I.C.Brătianu, nr.131.La momentul elaborării docuentației, conform extrasului de carte funciară, imobilul este ocupat de 34 de corpuri de clădire. Construcțiile industriale și edilitare ce făceau parte din fosta incintă a fabricii, cu un regim de înalțime parter, parter inalt și P+1, inactive și în stare de degradare, au fost autorizate spre desființare în baza unei proceduri separate. Lucrările au fost finalizate.
 
Imobilul identificat cu nr. cadastral 254165, este proprietatea SC Prefabricate Dobrogea SRL, având înscris  drept de ipotecă legală în favoarea Dedeman SRL conform înscrisurilor din extrasul de carte funciară. Construcția principală va avea 19.688,45 kmp, iar anexele vor fi diverse – de la gospodărire antiincendiu – 192,51 mp, cabină poartă, rafturi exterioare acoerite de 394 mp și 598 mp, copertină cărucioare, post de transformare și puncte de conexiuni electrice.
 
Conform memoriului de prezentare, „Investiția prin programul care o fundamentează este un magazin – depozit de vânzare a diferitelor categorii de materiale de construcții- “magazin general materiale de construcții”, scopul declarat al acestui tip de comerț fiind sprijinirea constructorilor, a micilor întreprinzatori și a persoanelor fizice care vor să construiască ca un “hobby” în aprovizionarea curentă cu produse de calitate și la prețuri corecte a mărfurilor specifice acestor activități.
 
Valoarea investiției este de 14.618.674 lei fără TVA, iar proiectul va fi implementat în 12 luni.
 
Construcția este astfel structurată în spațiul interior încât asigură separarea fluxurilor pentru clienți de circuitul de aprovizionare internă a magazinului. Compartimentările interioare sunt realizate prin poziționarea sistemelor de depozitare și expunere a mărfurilor comercializate și prin pereți ușori din gips carton, creând alveole de expunere a mărfurilor pe sortimente bine definite, cu circulații interioare prestabilite astfel încât să permită cumpărătorului să ia o decizie rapidă în alegerea și cumpărarea produselor.
 
Complexul astfel structurat oferă un parcurs fluid al spațiului interior, având cel puțîn două accese pentru clienți și acces separat pentru aprovizionare marfă și personal angajat.
 
Pe lângă spațiile de depozitare și comercializare, complexul dispune de spații interioare de birouri personal angajat, grupuri sanitare, spații auxiliare.

PUD – modificare imobil parter existent prin extindere pe orizontală, supraetajare, consolidare, modificare și recompartimentări interioare, realizare birou profesii liberale, str. Chiliei nr. 21, investitor Bugescu Ștefan Iunian – etapa emitere aviz Arhitect șef;


PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Bărăgan, str. Theodor Burada, str. Cibinului și str. Labirint, initiator Crizantema SRL - etapa emitere aviz Arhitect șef;

PUZ-ul vizează zonificare, diversificare funcțională și regim de înălțime, prelungit cu HCL 327/2015, aferente reglementărilor din PUG aprobat  cu HCL 653/1999.
 
Amplasamentul vizat este în municipiul Constanța, strada Cibinului, nr. 14C,  pentru terenul indentificat cu nr. cadastral 22554.
 
Zona studiată este delimitată de strada Bărăgan, strada Theodor Burada și str. Cibinului și însumează o suprafață de 1.5 hectare.
 
Iniţiatorul Planului Urbanistic Zonal este SC Crizantema SRL iar elaborator SC ED COM' 96 SRL.
 
Potrivit raportului informării și consultării publicului aferent PUZ, care poate fi consultat integral în secțiunea „documente", au fost trimise 9 notificări către proprietarii din zona de studiu.

În timpul procesului de informare și consultare a fost depusă o singură sesizare, formulată de Nelu Călin, proprietar din zona de studiu care a transmis disponibilitatea de a-și vinde imobilul și terenul deținut către inițiatorii prezentului PUZ. Prin răspunsul formulat, elaboratorul documentației urbanistice, SC ED COM' 96 SRL a transmis la rândul  său că această solicitare nu intră în competența sa.

 
PUD – construire imobil S+P+2E+M – locuire colectivă cu alimentație publică, comerț și servicii la parter, bd. Tomis nr. 34, investitor Vasile Nicolae - etapa emitere aviz Arhitect șef;

PUD-ul vizeaz „Reconstruire imobil S+P+2E+M“ cu destinația servicii, comerț, alimentație publică la parter și locuințe colective la etaje s-a aflat în consultare publică. Inițiatorii PUD-ului sunt Nicolae Vasile și Nicolae Anca Mihaela, iar elaborator este Aria Concept Architecture SRL și urbanistul Roxana Mărculescu.

Terenul este situat în intravilanul municipiului Constanţa. Imobilul este identificat cu numărul cadastral 207061, fiind proprietatea Ancăi Mihaela Nicolae şi a lui Vasile Nicolae, conform înscrisurilor din extrasul de carte funciară.

Imobilul actual - C1, locuinţă S+P+1E, S+1 E, locuinţă şi parter - spaţiu comercial, conform înscrisurilor din extrasul de carte funciară, este situat în ZR CS 1, zonă comercială şi de servicii, situată în lungul pietonalelor majore în care este necesară realizarea unor funcţiuni la parterul clădirilor. .

Imobilul la care face referire documentaţia depusă este situat în situl arheologic Oraşul antic Tomis, Peninsula Constanţa.

Construcţia noilor clădiri va fi autorizată numai în urma întocmirii unui Plan Urbanistic de Detaliu, aprobat conform legislaţiei privind zonele istorice protejate.

Familia Nicolae a început demersurile pentru reabilitarea clădirii aflate în apropierea Muzeului de Artă Populară din Constanța, încă din 2018. În timpul consultării publice, publicul interesat a trimis observații în scris.

Majoritatea petenților și-au exprimat susținerea pentru reabilitarea clădirii ruină din zona peninsulară, care va îmbunătăți aspectul zonei.

O singura observație atrage atenția asupra faptului că trebuie limitat regimul de înălțime la P+1E+M pentru a nu depăși nivelul clădirilor din zonă, vezi secțiunea „documente” dar și asupra aspectului arhitectural care trebuie să păstreze linia clădirilor învecinate.


PUD – construire imobil S+P+2E+M – locuire colectivă cu alimentație publică, comerț și servicii la parter, str. Vasile Alecsandri nr. 14, investitor Moscu Florentina - etapa emitere aviz Arhitect șef;
erenul pe care se realizează construcția are 254mp conform acte și conform măsurători și se detaliază reglementările stabilite prin PUZ aprobat cu HCLM nr.416/2003.

Pe amplasament există o construcție S+P+1E,cu destinația locuință și parter comercial, în stare de ruină.

Beneficiarul PUD-ului este Sorina-Gina Hortolomei-Moscu iar elaboratorul documentației este SC Aria Concept Architecture SRL și urbanist Roxana Mărculescu.

Consultarea publică s-a încheiat cu o singură observație din partea unui vecin care a cerut limitarea nivelului de înălțime la P+1E+M, pentru a nu eclipsa Muzeul de Artă Populară precum și retragerea de la limita proprietății, pentru a nu se restrânge accesul pietonal, care este deficitar, vezi secțiunea „documente”.
 
Vă reamintim, în ianuarie 2021, magistrații de la Curtea de Apel Constanța au dispus achitarea definitivă a lui Radu Ștefan Mazăre, fostul primar al municipiului Constanța, condamnat inițial la șase ani și jumătate de detenție. Tot în acest dosar a fost achitată și Sorina-Gina Hortolomei-Moscu, fost reprezentant, la data presupuselor fapte, al societăţilor comerciale SC Mehmetoglu SRL, SC Bulevard SA şi SC Millenium Global Development SA. Sorina-Gina Hortolomei-Moscu luase în primă instanță doi ani şi 11 luni închisoare cu suspendare.

Procesul a durat aproximativ cinci ani.
 
Radu Mazăre a fost acuzat de patru infracțiuni de abuz în serviciu, Sorina-Gina Hortolomei-Moscu de două infracțiuni de spălare a banilor, SC Mehmetoglu SRL de două infracțiuni de spălare a banilor, iar SC Bulevard SA și SC Millenium Global Development SA de spălare a banilor.
 
Achitările au fost date de judecătorii Curții de Apel Constanța în baza art.16 alin.(1) lit.b) din Cod Procedură Penală, potrivit căruia „fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege“.

Potrivit Monitorului Oficial, după achitare, în același an 2021, Sorina-Gina Hortolomei-Moscu devine Florina Moscu și i se eliberează noul act de identitate la 16.06.2021 de către SPCJEP Constanţa.


PUD – construire imobil P+2E – cazare turistică și comerț, stațiunea Mamaia, zona Cazino, investor Obreja Ioan – etapa demarare consultare publică;

PUD-ul are drept scop reglementarea terenului pentru construirea unei structuri turistice cu spațiu comercial la parter,  pe terenul aflat în Constanța, stațiunea Mamaia, pe amplasamentul unui spațiu comercial existent, parter, a unui imobil cu funcțiuni principale de turism și comerț, conform PUZ aprobat, cu regimul de înălțime P+2, astfel încât să fie îndeplinite cerințele funcționale și de calitate construcției propuse,în relație cu construcțiile învecinate, și în special cu ansamblul de clădiri ce constituie monumentul de patrimoniu în zona de protecție a căruie se află, și anume ansamblul Cazino-Mamaia, monument istoric cu codul CT-II-a-B-21001.

Inițiatorul PUD-ului este Ioan Obreja iar elaborator SC ALL Arhitectura SRL.

Terenul este înscris în cartea funciară a UAT Constanța cu numărul cadastral nr. 239373, aflat în intravilan.
Folosirea actuală a terenului este curți, construcții. Pe parcelă se află o construcție parter, cu funcțiunea de spațiu comercial . Suprafața terenului este de 135 mp.
Conform certificatului de urbanism nr. 2237 din 26.07.2021, în care sunt menționate reglementările în vigoare pentru terenul în cauză, referitor la regimul tehnic al terenului, destinația stabilită prin planurile de urbanism este corespunz[toare Zonei A, UTR 8, pct 51– alimentație publică, cazare, comerț, servicii.
Se admit:funcțiuni de turism, servicii, funcțiuni de sănătate sau funcțiuni legate de culte.
Se admit cu condiționări:construcții și instalații demontabile pentru funcțiuni comerciale și de alimentație publică ealizate numai cu ocazia unor evenimente culturale, sportive, târguri, expoziții; corturi cu caracter provizoriu numai cu ocazia unor evenimente,
amenajări pentru alimentație publică numai cu ocazia unor evenimente,
organizări de evenimente în perioada sezonului estival, extinderea sau supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condițiilor de amplasare,echipare și configurare, precum și a posibilităților maxime de ocupare și utilizare aterenului prevăzute de regulament.

Utilizări interzise: activități de orice tip care sunt poluante, prezintă risc tehnologic sau incomodează printraficul generat, funcțiuni industriale, depozitare,platforme de precolectare a deșeurilor urbane, clădiri sau amenajări care produc agresarea peisajului, prin poluări saudiminuarea vegetației și distrugerea habitatului natural și contravin normelor de protecție stabilite pe plan național/local.PUD – construire imobil P+2E – cazare turistică și comerț, stațiunea Mamaia, zona Cazino, investitor Magic Stil SRL – etapa demarare consultare publică;

Planul Urbanistic de Detaliu vizează construirea unui imobil cu regimul de înălțime P+2E.

Terenul este înscris în cartea funciară a UAT Constanța cu numărul cadastral 244154, aflat în intravilan. Folosirea actuală a terenului este curți, construcții. Pe parcel se află o construcție parter, cu funcțiunea de spațiu comercial.

Suprafața terenului este de 113 mp. Zona se află în centrul stațiunii Mamaia, între Cazino și Castel (fostul Palat Regal). Clădirile de pe teren fac parte din zona Piațeta Cazino, conform certificatului de urbanism.

În vecinătate se află, spre sud și est, o serie de localuri de alimentație publică și spații comerciale și un hotel, iar spre nord, fostul complex de hotel și restaurant Albatros.

Societatea Magic Stil SRL a fost înființată în anul 1994 și are sediul pe strada Delfinului, numărul 6C din Constanța. Administrator este Carapali Cherața, iar asociați Carapali Cherața (25%) și Carapali Dumitru (75%). Obiectul de activitate al societății este comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.


PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. Tomis, str. Badea Cârțan, al. Murelor și str. Tulcei, inițiator Roșu Ștefan – documentație revizuită - etapa demarare consultare publică.

Este vorba de elaborarea unui PUZ pentru zona delimitată de străzile de mai sus. Inițiatori sunt Maria și Ștefan Roșu și Dumitru Marin.
 
Prezenta documentație servește la analiza zonei situate în  Municipiul Constanța, județul Constanța, delimitată de Bulevardul Tomis, Strada Badea Cârțan, Aleea Murelor și Strada Tulcei, având ca scop regenerarea zonei și reconversia funcțională în vederea realizării a unor noi construcții de locuințe colective și funcțiuni complementare, generate de către parcela identificată cu nr cadastral 202588 în suprafață de 4000 mp, în baza Certificatului de Urbanism nr. 1942 din 08.06.2021 și a avizului de oportunitate nr 195034 din 27.12.2021. 

Terenul ce face obiectul documentației de urbanism se află în intravilanul municipiului Constanța, stabilit conform aviz MLPAT nr. 76/1991, decizia nr. 76/1991 a Prefecturii Județului Constanța, extins apoi prin aprobarea HCLM nr. 15/29.01.1993, cu modificările si actualizarile ulterioare aprobate prin HCLM nr. 31/01.04.1997, HCLM nr. 144/08.04.2004 si HCLM nr.196/07.04.2005.

Terenul studiat de 4000mp are categoria de folosință Curți-construcții. În acest moment există următoarele construcții edificate și înscrise în cartea funciara:

-       C1- Nr. niveluri:1; S. construită la sol:1026 mp; S. construită desfășurată:1026 mp; Spatiu comercial și birouri - parter, în suprafață construită desfășurată =1026 mp.
-       C2- desfășurată:12 mp; Anexa(W.C.) – parter,in suprafață construită desfășurată =12mp.
-       C3- S. construita la sol:227 mp; S. construită desfășurată:227 mp; Atelier – parter,in suprafață construită desfășurată =227mp.
-       C4- S. construita la sol:3 mp; S. construită desfășurată:3 mp; Anexa(cabina poarta) – parter, suprafață construită desfășurată =3mp.
-       C5- Nr. niveluri:1; S. construita la sol:160 mp; S. construită desfășurată:160 mp; Spatiu comercial – parter,in suprafață construită desfășurată =160mp.
-       C6- Nr. niveluri:1; S. construita la sol:226 mp; S. construită desfășurată:226 mp; Spalatorie auto – parter,in suprafață construită desfășurată =226mp.
-       C7- Nr. niveluri:1; S. construită la sol:160 mp; S suprafață construită desfășurată:160 mp; Terasa betonata acoperita,in suprafață construită 160mp.
 
Practic, prin acest PUZ se dorește admiterea de funcțiuni – locuințe colective, în două subzone, una de P+4E-P+8E și una de P+4E-P+10E. PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii