Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
07:59 24 07 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

S-a aprobat bugetul rectificat pentru Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța

ro

23 Oct, 2020 10:01 1319 Marime textÎn ședința de Guvern din 22 octombrie 2020, a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor“.

Iată lista completă a proiectelor de acte normative adoptate în ședința Guvernului României din 22 octombrie 2020, transmisă de reprezentanții acestuia:

I.               PROIECTE ÎN ANALIZĂ

1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medicii pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID -19

2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind adoptarea unor măsuri de sprijin din fonduri externe nerambursabile în sectorul agro-alimentar

3.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvermului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-Cov-2

4.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii


 

II.            PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate

2.    PROIECT DE LEGE privind înființarea Institutului Teologic Creștin după Evanghelie ''Timotheus'' din București

3.    PROIECT DE LEGE privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO)

 

III.         ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru completarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Sănătății și unităților subordonate, unităților sanitare și serviciilor de asistență socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

3.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică

4.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere

5.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției

6.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Acordului de împrumut între Uniunea Europeană, în calitate de Creditor și România, în calitate de Împrumutat, în valoare de 4.099.244.587 EUR, semnat la București, la 8 octombrie 2020 și la Bruxelles, la 19 octombrie 2020

7.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele mãsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru prorogarea unor termene

8.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, pentru completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale

 

IV.          HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020

2.    HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene

3.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea atestării unor localități sau părți din localități, ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local și pentru modificarea anexei nr.5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a stațiunilor turistice

4.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Națională a Sării S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

5.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea CUPRU MIN S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

6.    HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu

7.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 29 iunie 2020 şi la Bucureşti la 16 iulie 2020 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008

8.    HOTĂRÂRE pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 762/2010 privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei

9.    HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.241/2018 pentru aprobarea participării României la Expoziția mondială 2020 '' Connecting Minds, Creating the Future'', Dubai, Emiratele Arabe Unite

10.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Bistrița-Năsăud, Harghita, Sibiu şi municipiul Bucureşti

11.HOTĂRÂRE privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1013/2018 pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice Autorității Electorale Permanente

12.HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții “Port Brăila – Lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar din Incinta Bazin Docuri”

13.HOTĂRÂRE privind aprobarea desființării Sălii Polivalente situată în Municipiul Tulcea, str. Isaccei nr. 18, județul Tulcea, în vederea realizării, pe același amplasament, a obiectivului de investiții ”Construire Sală Polivalentă municipiul Tulcea”

14.HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt

15.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Corund, județul Harghita

16.HOTĂRÂRE pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

17.HOTĂRÂRE privind înființarea pe lângă Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării” a unei activități finanțate integral din venituri proprii pentru finanțarea activităților de înregistrare sistematică a imobilelor aflate în domeniul public de interes național și în administrarea Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării”

18.HOTĂRÂRE pentru modificarea poziţiei nr. 26 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Mehedinți din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

19.HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare, ca urmare a retrocedării, în condițiile legii, înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare a unui teren și comasarea acestuia cu alt imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare, actualizarea valorii de inventar a imobilului rezultat în urma comasării, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

20.HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a actualizării valorii de inventar şi schimbării unității de administrare pentru unele părţi ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu

21.HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraș-Severin din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

22.HOTĂRÂRE privind aplicarea mobilității pentru domnul Cojanu Gheorghe din funcția publică de prefect al municipiului București în funcția publică de inspector guvernamental

23.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Buzău de către doamna Preda Elena

24.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al municipiului București de către doamna Goleac Nicoleta-Matilda

25.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al municipiului București de către domnul Berbeceanu Traian

26.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Buzău de către doamna Moiseanu Adina-Claudia

27.HOTĂRÂRE privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății

28.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Societății Naționale “Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

29.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

30.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

31.HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului și declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile kilometrice: 116+070 – 119+600; 119+700 – 122+270; 122+390 – 126+630; 126+730 – 128+290; 128+390 – 131+700; 131+800 – 132+390 de pe raza localităților Perișoru, Ștefan cel Mare și Borcea, județul Călărași”

32.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”

33.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru comuna Glodeni, județul Dâmbovița

34.HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală terapeutică din perimetrul VIZANTEA-MĂNĂSTIREASCĂ, județul Vrancea

 

V.             MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: modificarea Memorandumului nr. 17.233/10.12.2014, cu tema: „Programul Național de consolidare a infrastructurii instanțelor” „Cartierul pentru Justiție” - complex urbanistic destinat sediilor unor instituții aparținând sistemului judiciar” „Programul Național de consolidare a infrastructurii parchetelor”

2.    MEMORANDUM cu tema: Finanțarea în cadrul POIM 2014 – 2020 a proiectelor regionale de dezvoltare a infrastructurii de apă/apă uzată aflate în stadiu avansat de pregătire

3.    MEMORANDUM cu tema: Necesitatea redeschiderii apelului de proiecte “Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, pentru acțiuni de tip B - Crearea unor capabilități medicale mobile / formațiuni medicale mobile de diagnostic și tratament utilizate în combaterea răspândirii COVID-19 / spitale modulare rol 1, 2 și 3 / containere de logistică medicală, în cadrul POIM

 

VI.          INFORMĂRI

1.    NOTĂ DE INFORMARE cu tema: Informare privind pregătirea exercitării dreptului de vot în străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

2.    INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

3.    INFORMARE privind situația referitoare la utilizarea schemelor de ajutor de stat în contextul pandemiei

4.    NOTĂ DE INFORMARE cu privire la Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS–CoV-2, aferent POIM AP 9

 

VII.       PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 13 inițiative legislative

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii