Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
21:15 18 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Raport Camera de Conturi. Primăria Cernavodă - înregistrări eronate, neîncasarea taxelor pe clădirile proprietate privată şi plăţi nelegale (document)

ro

05 Mar, 2018 00:00 2711 Marime text
Inspectorii Camerei de Conturi Constanţa au derulat în perioada 12.04.2017 - 31.05.2017 o acţiune de audit asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale oraşului Cernavodă.
 
În ceea ce priveşte exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare, inspectorii Camerei de Conturi au descoperit, la Liceul Tehnologic „Axiopolis“, din subordinea Primăriei Cernavodă, înregistrarea eronată în contul „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale“ a sumei de 28.891 de lei, care reprezintă, de fapt, contravaloarea investiţiei „Gard împrejmuire teren de sport“, ce trebuia înregistrată în contul „Amenajări de terenuri“. Totodată, s-a reţinut înregistrarea eronată în contul „Titluri de participare“ a sumei de 1.212.662 de lei, cu titlu de contribuţie a entităţii la capitalul social al SC Utilităţi Publice Cernavodă SRL.
 
În ceea ce priveşte modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, UATO Cernavodă nu a încasat cota-parte din dividendele ce i se cuveneau din profitul net realizat de SC Utilităţi Publice Cernavodă SRL şi SC Utilităţi Publice Gospodărie Comunală Cernavodă în exerciţiile financiare 2014 şi 2015.
 
O altă abatere constatată de inspectorii Camerei de Conturi Constanţa este reprezentată de nestabilirea şi neîncasarea taxei pe clădirile proprietate privată aparţinând UATO Cernavodă închiriate unor persoane fizice/juridice. În urma verificărilor efectuate cu privire la respectarea prevederilor contractelor de concesionare a unor terenuri pentru construirea de spaţii comerciale încheiate de către UATO Cernavodă, s-a constatat că entitatea nu a realizat actualizarea anuală cu rata inflaţiei a acestor sume.
 
De asemenea, UATO Cernavodă nu a solicitat ordonatorilor terţiari de credite şi nu a încasat de la aceştia cota-parte din veniturile obţinute din închirierea bunurilor proprietate publică aferentă perioadei 2014-2016. Nu s-a stabilit, evidenţiat, urmărit şi încasat taxa pe clădiri/teren datorată de persoanele juridice care au închiriat spaţii destinate vânzării de produse alimentare sau desfăşurării de activităţi economice, altele decât destinaţiile specifice categoriilor de clădiri care nu sunt supuse taxei pe clădiri.
 
Liceul Tehnologic „Axiopolis“, aflat în subordinea UATO Cernavodă, nu a virat către autoritatea locală cota-parte de 50% din valoarea veniturilor obţinute din închirierea unor spaţii din cadrul liceului, spaţii ce aparţin domeniului public al oraşului. Nestabilirea, neurmărirea şi neîncasarea impozitului pe
clădirile a căror autorizaţie de construire a expirat şi care întrunesc elementele constitutive în vederea impunerii reprezintă o altă abatere constatată.
 
Calitatea gestiunii economico-financiare la nivelul Primăriei Cernavodă este şi ea „în pom“. Potrivit sintezei auditului Camerei de Conturi Constanţa, valabilă pentru anul 2016, administraţia locală nu a recuperat în termenul legal suma de 1.387.734 de lei, reprezentând contravaloare împrumut acordat de către entitate către „Direcţia de Apă Canal şi Termie“ şi către SC Utilităţi Publice Cernavodă SRL (acţionar unic, UATO Cernavodă). La această sumă se adaugă 1.915.243 de lei, reprezentând majorări de întârziere calculate potrivit prevederilor legale.
 
Plata nelegală a unor premii către medici angajaţi în spital şi cabinete medicale individuale; nejustificarea unor sume acordate ca avans de către autoritatea locală unor persoane fizice pentru achiziţionarea de la aceştia a unor terenuri - alte abateri constatate. La Liceul Tehnologic „Axiopolis“, din verificările Camerei de Conturi a reieşit plata dublă a sumei de 2.443 de lei, reprezentând TVA pentru unele situaţii de lucrări.
 
Nu s-a organizat şi nu s-a efectuat inventarierea bunurilor din proprietatea publică sau privată a entităţii date în administrare către unităţile din subordine. Nu au fost respectate prevederile legale şi procedurile stabilite privind inventarierea faptică în teren a investiţiilor în curs de execuţie. Nu au fost inventariate potrivit prevederilor legale creanţele înregistrate în contul „Furnizori-debitori“ şi nu a fost confirmat pe baza extraselor soldul debitor al acestui cont.
 
Din verificarea documentelor care să ateste efectuarea operaţiunilor de inventariere la Liceul Tehnologic „Axiopolis“, din subordinea UATO Cernavodă, a reieşit că listele de inventariere nu sunt întocmite în totalitate, nu sunt completate cu valorile scriptice din contabilitate, nu s-a stabilit corelaţia între faptic şi scriptic şi nu s-a întocmit procesul-verbal în care să se consemneze rezultatele inventarierii. În concluzie, operaţiunea de inventariere a patrimoniului nu s-a realizat.

Măsurile dispuse şi recomandările formulate de Camera de Conturi Constanţa

Pentru abaterile identificate, s-au formulat recomandări ce urmăresc respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenţei contabile şi a sistemelor de control intern. Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul adjunct al Camerei de Conturi Constanţa a emis o decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii (primarul) pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi vizualiza sinteza integrală a acţiunii de audit a Camerei de Conturi Constanţa asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale oraşului Cernavodă. 

Ti-a placut articolul?

Comentarii