Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:37 19 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Judeţul Constanţa. Ce au descoperit inspectorii Camerei de Conturi la Primăria Lumina? Plăţi şi cheltuieli nelegale, lucrări nerealizate, decontate din bani publici (document)

ro

02 Mar, 2018 00:00 6505 Marime text
Camera de Conturi Constanţa a publicat sinteza rezultatelor acţiunii de audit desfăşurate în comuna Lumina din judeţul Constanţa. Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale UAT Lumina pentru anul 2016 s-a derulat în perioada 9.10.2017 - 17.11.2017.
 

Care au fost principalele constatări

 
În ceea ce priveşte elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget pe anul 2016, precum şi autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat: în anul 2016, la nivelul UATC Lumina, fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli - partea de venituri - a avut la bază inventarierea masei impozabile, care însă nu s-a realizat corespunzător, în condiţiile în care bazele de date din registrul agricol şi cele privind creanţele aflate în procedura insolvenţei şi în litigiu nu sunt certe, astfel că veniturile de încasat nu reflectă realitatea datelor.
 
Gradul de colectare a unor venituri locale, în funcţie de care se repartizează cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, a fost raportat la MFP-ANAF într-un cuantum mai mare decât cel real.
 
Şcoala Gimnazială nr. 1 Lumina din subordinea UATC Lumina nu a evidenţiat în contabilitate terenuri arabile pe care le deţine în proprietate în suprafaţă totală de 7 ha, în valoare de
129.000 de lei.
 
La capitolul exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare, s-a constatat la Şcoala Gimnazială nr. 1 Lumina din subordinea UATC Lumina, din analiza corelaţiilor la situaţiile financiare, că angajamentele legale de plătit prezentate în contul de execuţie a cheltuielilor nu au corespondenţă în balanţa de verificare, deoarece conturile de furnizori şi furnizori de imobilizări nu înregistrează sold.
 
Şcoala Gimnazială nr. 1 Lumina din subordinea UATC Lumina procedează eronat atunci când recepţionează şi dă în consum materiale de natura materialelor de curăţenie şi materiale birotice, în sensul că, indiferent de cantitate, aceasta se recepţionează şi se dau în consum integral, şi nu pe măsură ce aceste materiale se consumă.
 
Grădiniţa cu program normal „Luminiţa“ din subordinea UATC Lumina procedează eronat atunci când recepţionează şi dă în consum materiale de natura materialelor de curăţenie şi materiale birotice, în sensul că, indiferent de cantitate, aceasta se recepţionează şi se dau în consum integral, şi nu pe măsură ce aceste materiale se consumă.
 

Nereguli în contabilitatea Primăriei Lumina

 
Legat de modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, inspectorii Camerei de Conturi au constatat neurmărirea de venituri în sumă de 95.000 de lei, provenite din contractele de concesiune şi din contractele de asociere în participaţiune ce au ca obiect exploatarea carierelor de piatră din localitatea Sibioara.
 
Au fost identificaţi 175 de agenţi economici care, deşi desfăşoară activităţi de comercializare de produse şi servicii, nu au solicitat de la Primărie obţinerea autorizaţiei de desfăşurare activităţi. În timpul auditului, s-au calculat venituri suplimentare la bugetul local din taxe pentru eliberarea de autorizaţii de funcţionare pentru activităţi economice în sumă de 12.000 de lei.
 
Şcoala Gimnazială nr. 1 Lumina din subordinea UATC Lumina nu a virat la bugetul local toată suma care se cuvine din închirierea de bunuri proprietate publică a comunei Lumina, astfel că au mai rămas de virat 5.000 de lei.
 
Şcoala Gimnazială nr. 1 Lumina din subordinea UATC Lumina a dat în arendă un teren în suprafaţă de 7 ha (din care 6 ha se
află în extravilanul UATC Lumina şi 1 ha în extravilanul UATO Năvodari), în vederea desfăşurării de activităţi economice, fără a declara acest lucru şi fără a-şi fi achitat obligaţiile fiscale (impozit pe teren) datorate bugetului local al UATC Lumina, în
sumă de 3.000 de lei. A fost stabilit impozit pe clădiri suplimentar în sumă de 2.000 de lei în sarcina unor contribuabili persoane fizice care nu au depus la organele fiscale locale declaraţii privind schimbarea condiţiilor de impozitare a imobilelor, ca urmare a realizării branşamentelor la toate utilităţile prevăzute de Codul Fiscal (apă, canalizare, gaze).
 
De asemenea, în ceea ce priveşte stabilirea impozitului pe clădiri pentru contribuabilii a căror autorizaţie de construire a expirat, a fost stabilit stadiul fizic al edificării imobilelor, iar în perioada următoare se va determina impozitul pe clădire datorat.
 
Referitor la contribuabilii persoane fizice care deţin în proprietate clădiri nerezidenţiale
sau mixte, în perioada următoare, în urma inventarierii masei impozabile şi a modului în care au fost declarate clădirile, se va proceda la stabilirea creanţelor fiscale datorate, situaţie ce
se poate stabili exact prin efectuarea unor controale inopinate.
 
Pe fondul unor vulnerabilităţi ale aplicaţiei informatice pentru impozitele şi taxele locale, în anul 2016 au fost anulate fără documente justificative, creanţe fiscale în sumă de 638.000 de lei. Au fost identificate persoane juridice care desfăşoară activităţi economice fără autorizaţii de funcţionare emise de Primărie şi care nu au declarat bunurile deţinute în vederea impunerii.
 
Nerespectarea prevederilor legale referitoare la administrarea păşunii comunale şi la evidenţa Registrului agricol organizat la nivelul UATC Lumina. Entitatea nu a scos la licitaţie păşunea în vederea închirierii acesteia, deşi pe raza comunei sunt 44 de crescători de animale. Nu sunt elaborate, la data auditului, amenajamentul pastoral şi nici regulamentul de păşunat.

Evidenţa Registrului Agricol nu este implementată în format electronic, ci doar în format hârtie, autoritatea deliberativă neluând măsuri în sensul hotărârii modului de evidenţă a Registrului agricol şi a interconectării acestuia cu Registrul agricol naţional.
 
Stabilirea, urmărirea şi încasarea fără bază legală a unei taxe de voluntariat, instituită la nivelul fiecărei gospodării din UATC Lumina, în sumă totală de 66.000 de lei.
 
Ineficienţa măsurilor întreprinse de către UATC Lumina în vederea recuperării creanţelor fiscale: la data de 31.12.2016, creanţele fiscale neîncasate de către Primăria Lumina reprezintă 31,95% din total venituri aferente anului 2016, aceasta din cauză că măsurile de executare silită au fost începute cu întârziere, în lipsa unei proceduri şi a unui circuit al documentelor, precum şi din cauza netransmiterii înştiinţărilor de plată pe perioada 2016 şi 2017.
 
Efectuarea de cheltuieli nelegale de 2.929.000 de lei rezultate din derularea contractului de lucrări pentru înfiinţare reţele de canalizare menajeră, inclusiv staţie de epurare pentru localitatea Oituz, determinate de decontarea de cheltuieli cu achiziţia de utilaje şi echipamente la un preţ mult mai mare decât preţul efectiv la care le-a achiziţionat antreprenorul.
 
Decontarea nelegală a unor servicii de salubrizare (depunere gunoi menajer la groapa de gunoi administrată de societatea Tracon SRL) în sumă de 666.000 de lei, facturate de societatea Gospodăria Lumina SRL. Societatea a facturat cantitatea totală de 8.775 de tone, dar a prezentat documente justificative pentru depunerea a numai 1.539,56 de tone de gunoi menajer la groapa de gunoi.
 
Verificarea calităţii gestiunii economico-financiare la nivelul UAT Lumina a scos la iveală alte nereguli, cum ar fi: prejudicierea bugetului local cu suma de 272.000 de lei pentru cheltuieli cu investiţia la parcul din localitatea Lumina astfel: stratul de material cauciucat în suprafaţă de 499,44 mp, pentru care s-a plătit suma de 125.000 de lei, nu există; plante (şapte bucăţi de „abies normandia“, zece bucăţi de „cupressus leyland“, şase bucăţi de „thuya smarago“), în valoare totală de 58.000 de lei, care au fost plătite conform devizului aferent amenajării peisagistice şi care nu se regăsesc pe teren; tencuieli exterioare decontate prin situaţiile de plată, în suprafaţă de 61 mp, care nu au putut fi identificate la faţa locului şi pentru care s-au plătit 9.000 de lei; trei stâlpi ornamentali de iluminat în valoare de 8.000 de lei care nu au putut fi identificaţi fizic; cheltuieli cu organizare de şantier de 55.000 de lei, decontate fără a avea documente justificative, majorarea nejustificată a preţurilor unor articole de deviz achiziţionate de executantul lucrării şi
altele.
 
UATC Lumina a efectuat în perioada 2016-2017 plăţi nelegale pentru prestări servicii privind gestionarea câinilor fără stăpân, în sumă totală de 55.000 de lei, în baza unor contracte încheiate cu o persoană juridică de drept privat, alta decât asociaţiile sau fundaţiile care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor, fără respectarea cadrului legal privind concesionarea unui serviciu de utilitate publică şi fără nicio justificare a fundamentării preţului serviciilor de ecarisaj contractate.
 
În cazul lucrărilor de pietruire executate în anul 2016, s-a constatat majorarea nejustificată cu suma de 51.000 de lei a elementelor aferente situaţiei de plată anexate la factura emisă de executant, SC Gospodăria Lumina SRL. De asemenea, s-a constatat că Primăria Lumina, în calitate de acţionar unic al societăţii Gospodăria Lumina SRL, nu şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite prin statut.
 
Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata nelegală a unor cheltuieli de 25.000 de lei cu prestări servicii de consultanţă în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, activităţile menţionate în rapoartele lunare de activitate ale prestatorului acestor servicii suprapunându-se cu atribuţiile menţionate în fişele de post ale celor doi inspectori încadraţi în aparatul de specialitate al Primarului comunei Lumina - Compartiment Urbanism, aceştia având responsabilităţi în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii.
 
Efectuarea în perioada 2016-2017 de cheltuieli pentru reabilitare a sistemului de iluminat pe raza UATC Lumina, în sumă totală de 385.000 de lei, fără obţinerea autorizaţiei de construire, conform prevederilor legale. De asemenea, corpuri de iluminat, cabluri, senzori cu fotocelulă ş.a., în valoare de 28.000 de lei, au fost în mod eronat montate şi decontate pe situaţii de plată aferente mentenanţei sistemului de iluminat public, deşi sunt bunuri de natura activelor fixe care contribuie la creşterea valorii reţelei de iluminat public.
 

Măsurile dispuse şi recomandările formulate de Camera de Conturi Constanţa


Pentru abaterile identificate, s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenţei contabile şi a sistemelor de control intern. Abaterile se află în stadiu de valorificare.
 
În secţiunea „Documente“ este disponibilă sinteza rezultatelor acţiunii de audit desfăşurate în comuna Lumina din judeţul Constanţa.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii