Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
17:33 21 04 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Hotărâri care privesc Praktiker Romania SA. Acţionarii sunt din Constanţa

ro

17 Oct, 2017 10:24 1728 Marime text
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Praktiker Romania SA („Societatea“), cu sediul în oraşul Voluntari, întrunită în data de 19.09.2017, la sediul social al Societăţii, în următoarea compunere:

Miniera Sud-Est SRL, persoană juridică română, având sediul social în Constanţa, în calitate de acţionar al Societăţii, deţinând 72.776 acţiuni, reprezentând 75,97135% din capitalul social al Societăţii, reprezentată legal de Omer Susli, cetăţean român, în calitate de asociat şi împuternicit conform hotărârii AGA Miniera Sud-Est SRL, şi

Omer Susli, domiciliat în Constanţa, în calitate de acţionar al Societăţii, deţinând 23.018 acţiuni, reprezentând 24,02865% din capitalul social al Societăţii;

Având în vedere că:
  1. Sunt prezenţi toţi acţionarii, reprezentând întregul capital social, care declară că renunţă la orice formalităţi prealabile necesare pentru ţinerea prezentei adunări.
  2. Deoarece acţionarii prezenţi reprezintă 100% capitalul social, iar aceştia au fost de acord să ţină adunarea şi să hotărască asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi fără respectarea formalităţilor prevăzute pentru convocarea Adunării Generale a Acţionarilor în conformitate cu art. 121 din Legea 31/1990.
Cu respectarea prevederilor actului constitutiv al societăţii şi dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, cu unanimitate hotărăşte:

Articolul 1. Începând cu data de 1 octombrie 2017, se schimbă sediul social al Praktiker Romania SA, din oraşul Voluntari, în Bucureşti.

Articolul 2. Se completează obiectul secundar de activitate al Praktiker România SA cu următoarele coduri CAEN / activităţi: tăierea şi rindeluirea lemnului, fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii.

Articolul 3. Se aprobă actul constitutiv al Praktiker Romania SA, aşa cum este acesta anexat la prezenta. Cu începere de la data schimbării sediului social al Societăţii, actele constitutive ale Societăţii, astfel cum acestea sunt modificate până atunci vor înceta să mai producă efecte juridice, urmând a fi înlocuite în totalitate de noul Act Constitutiv.

Articolul 4. Se aprobă majorarea, cu suma de 100.000 de euro, a liniei de credit contractate la Garanti Bank, prin contractul de credit nr. 21749 din 12.12.2013. De asemenea, se aprobă prin prezenta ca orice operaţiune de angajare a liniei de credit contractată de către Prakttiker Romania SA, în calitate de debitor de la Garanti Bank, în calitate de creditor prin Contractul de credit nr. 21749 din data de 12.12.2013 şi documentele aferente ce constituie împreună documentele de finanţare să fie efectuată de către Dănuţ Bratu, Administrator al societăţii. În acest sens, Dănuţ Bratu este împuternicit să reprezinte Societatea în raporturile cu Garanti Bank inclusiv, dar fără a se limita la efectuarea oricăror şi tuturor operaţiunilor şi diligenţelor, precum şi negocierea, încheierea şi executarea oricăror documente de finanţare în limita maximă a liniei de credit, inclusiv documente şi operaţiuni necesare în vederea emiterii de scrisori de garanţie de către Garanti Bank, constituirea de garanţii în favoarea băncii asupra activelor Societăţii, inclusiv constituirea de gajuri şi/sau ipoteci, orice alte contracte, aranjamente, declaraţii, avize sau instrumente care sunt impuse a fi executate de Societate în sensul utilizării finanţării. De asemenea, împuternicictul va avea dreptul nelimitat de a prelungi perioada de valabilitate şi maturitatea Contractului de credit nr. 21749 din data de 12.12.2013.

Articolul 5. Acţionarii decid să acorde deplină împuternicire lui Dănuţ Bratu pentru a acţiona în numele sau în vederea punerii în aplicare a acestei hotărâri, să reprezinte Societatea şi pe acţionari în faţa tuturor entităţilor de drept privat / public, autorităţilor competente, notari publici, ORC, să efectueze toate demersurile şi să întocmească, să semneze şi să depună orice documente necesare, inclusiv actul constitutiv actualizat al Societăţii, în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri. În virtutea mandatului său, împuternicitul va putea să împuternicească la rândul său oricare alte persoane pentru îndeplinirea mandatului ce i-a fost încredinţat şi va putea să îndeplinească oricare şi / sau toate formalităţile cerute de lege şi / sau necesare, în faţa oricărei autorităţi publice sau private competente, în scopul îndeplinirii mandatului primit.   

Sursa foto: ZIUA de Constanţa

Ti-a placut articolul?

Comentarii