Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
03:21 15 08 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Curtea de Conturi a României, verificări la Mircea Vodă și Ostrov. Ce s-a găsit

ro

19 Mar, 2021 00:00 802 Marime text
 • Primăriile Mircea Vodă și Ostrov au fost vizate de controlul Curții de Conturi
 • În rapoartele publicate recent de instituție, au fost prezentate neregulile
 
Curtea de Conturi a României a efectuat mai multe controale, fiind publicate recent pe portalul instituției. Unitățile administrativ teritoriale din județul Constanța au fost și ele verificate.
 
Astăzi, prezentăm concluziile de la verificările din localitățile Mircea Vodă și Ostrov.
 

Primăria comunei Mircea Vodă

 
La Primăria Mircea Vodă, controlul a avut loc în perioada efectuării acțiunii de audit 19.10.2020 – 27.11.2020. Printre neregulile găsite, se numără:
 • Fundamentarea rectificărilor bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, la unele categorii de venituri, nu s-a realizat în strictă corelare cu posibilităţile reale de încasare a veniturilor bugetului local.
 • Înregistrarea eronată în contul Active în curs de execuție a unor active fixe achiziționate în anul 2019 ( imprimantă multifuncțională și detector incendii în valoare totală de 42.850 lei) și necalcularea respectiv neînregistrarea cheltuielilor în sumă de 8.797 lei cu amortizarea acestora; neînregistrarea de garanții de bună execuție în valoare de 75.517 lei; înregistrarea eronată direct pe cheltuieli a unor materiale consumabile și obiecte de inventar în valoare de 593 lei; neconcordanța unor date din evidența tehnico-operativă cu cele din evidența contabilă: suprafața de pășune de 661,58 hectare din domeniul privat al comunei atestată prin hotărâre de consiliu local nu corespunde cu cea de 683 ha din evidența contabilă, iar creanțele bugetului local la 31.12.2019 înregistrate în evidența fiscală, de 1.637.722 lei, sunt cu 86.902 lei mai mari decât cele evidențiate în contabilitate, în valoare de 1.550.820 lei.
 • Organizarea necorespunzătoare a controlului intern managerial: deși ordonatorul de credite a constituit comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, aceasta nu a funcționat și deci nu și-a realizat atribuţiile; nu a fost elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial și nu se ține evidența riscurilor printr-un registru dedicat. S-a mai constatat că persoana cu atribuții în ordonanțarea cheltuielilor bugetare deține funcția de șef birou economic, efectuând în același timp și plata cheltuielilor, contrar prevederilor legale.
 • Nu a fost stabilit, evidențiat, urmărit și încasat impozit pe cădiri de 1.162 lei aferent unor construcții noi a căror autorizaţie de construire a expirat și care fie sunt finalizate fie au elementele constitutive ale unei clădiri.
 • Nu a fost stabilită, evidențiată, urmărită și încasată taxa pe teren aferentă unor contracte de închiriere pășune, în valoare de 4.737 lei.
 • Nerealizarea unor venituri de 2.900 lei reprezentând taxă de autorizare pentru desfășurarea de activități economice comerciale de alimentație publică.
 • Neluarea tuturor măsurilor de executare silită în vederea recuperării creanțelor fiscale.
 • Efectuarea inventarierii patrimoniului cu nerespectarea tuturor prevederilor legale aplicabile.
 • S-a constatat plata nelegală a sumei de 4.550 lei reprezentând servicii de ecarisaj decontate pentru un număr de 13 câini capturați care în aceeași zi au fost revendicați ori adoptați, pentru aceștia nefiind generate costuri de întreținere.
 • Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata nelegală a indemnizației de hrană pentru luna decembrie 2018, achitată în luna ianuarie 2019, în valoare de 13.505 lei.
 • Drepturi salariale de 88.629 lei acordate în mod eronat în plus unor salariați nominalizați în echipe de gestionare a activității în cadrul proiectelor cu finanțare europeană, în perioada iulie 2017 – noiembrie 2020, prin stabilirea unui venit brut lunar care excedează cadrului legal aplicabil în domeniul salarizării, raportat la indemnizația viceprimarului.
 • Nereflectarea indemnizației pentru concediul de odihnă în statele de    plată        a salariilor, la întocmirea        acestora nepreluându-se datele evidențiate în documentele de evidență lunară a timpului de lucru (pontaje).
 • Cu privire contractul de achiziție publică de lucrări de refacere a sistemului rutier și asigurare a scurgerii apelor prin rigole la obiectivul „Modernizare strada Atelierului, localitatea Satu Nou”, încheiat în anul 2018, s-a constatat modificarea acestuia fără încheierea unui act adițional (renunțarea la execuția unor podețe tubulare, montarea de borduri din beton, renunțarea pe un tronson la demolarea îmbrăcăminții din beton de ciment și execuția îmbrăcăminții asfaltice de 5 cm grosime peste betonul de ciment; cămin prefabricat din elemente de beton pentru scurtarea rețelei cu 15 m). La data auditului, după 17 luni de la încheierea execuției lucrărilor, obiectivul de investiții nu este recepționat, figurând înregistrat în contul de Imobilizări în curs de execuție, deși strada este utilizată ca mijloc de acces și de circulație publică.
 • Nerespectarea disciplinei de casă pentru operațiunile de încasări și plăți efectuate prin casierie, veniturile cuvenite bugetului local încasate în numerar fiind virate cu întârziere la Trezorerie.
 • Recepția și plata eronată unor servicii de salubrizare în valoare de 1.618 lei, pentru cantități de deșeuri mai mari decât cele efectiv reciclate.
Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate
•      Entitatea a înregistrat corect echipamentele achiziționate și a evidențiat în contabilitate amortizarea acestora și garanțiile de bună execuție constituite.
•      Ordonatorul de credite a emis dispoziție pentru organizarea și evidența riscurilor.
•      A fost întocmit borderou de debite reprezentând taxă teren 2019 aferentă contractelor de închiriere pășune.
•      S-a verificat în teren situația agenților economici, aceștia fiind înștiințați în vederea obținerii autorizației de funcționare.
Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare.

Opinia de audit/Concluzii
Opinia exprimată a fost o opinie contrară deoarece, din cauza efectelor denaturărilor semnalate și prezentate la pct.5, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a UATC Mircea Vodă la 31 decembrie 2019, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.

 
Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi
Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenței contabile și a sistemului de control intern managerial.
 

Primăria comunei Ostrov

 
Primăria Ostrov efectuează control în perioada efectuării acțiunii de audit: 03.08.2020 – 04.09.2020. Neregulile găsite sunt:
 • Prezentarea eronată a unor date în situațiile financiare întocmite la 31.12.2019: contul „Alte împrumuturi și datorii asimilate” prezintă un sold de 18.387,25 lei deși entitatea nu înregistrează împrumuturi nerestituite; contul „Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate” prezintă un sold debitor de 4.540.096,10 lei deși reglementările contabile prevăd că la consolidare soldul acestui cont se elimină; între evidența sintetică și evidența analitică pe plătitor a obligațiilor fiscale există o diferență de 907.457 lei.,
 
 • Neaplicarea tuturor procedurilor legale de executare silită a creanţelor bugetului local.
 • Inventarierea anuală s-a efectuat cu nerespectarea tuturor prevederilor legale, nefiind inventariate toate elementele patrimoniale.
 • Indemnizații în sumă totală de 5.582 lei acordate fără temei legal persoanelor nominalizate în comisiile de licitație organizate la nivelul UATC Ostrov.
 • Acordarea nelegală către salariați de ajutoare bănești cu ocazia sărbătorilor de Paşte, în sumă totală de 10.440 lei.
 
Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate
•      În timpul auditului au fost efectuate corecțiile necesare în evidența contabilă.
 
Opinia de audit/Concluzii
Opinia exprimată a fost o opinie contrară deoarece, din cauza efectelor denaturărilor semnalate și prezentate la pct.5, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a UATC Ostrov la 31 decembrie 2019, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.
 
Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi
Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor și organizarea evidenței contabile.
 
Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul adjunct al Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor.
 
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii