Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
13:35 25 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Corpul de control al prim-ministrului, control la ANR! Iată ce nereguli au fost găsite. Mai multe vizează nava ALEZZI

ro

03 Jan, 2024 09:44 2009 Marime text
  • Corpul de control al prim-ministrului a efectuat o acțiune de control la Autoritatea Navală Română, care a vizat perioada 01.01.2020 – 01.01.2023
  • Două societăți au eliberat, fără a avea dreptul, un număr de 1779 de certificate de „Gas free” pentru nave tanc goale care au tranzitat canalele navigabile, încasând contravaloarea tarifelor stabilite pentru aceste operațiuni.
  • Metodologia de autorizare a persoanelor fizice și juridice pentru efectuarea inspecțiilor la bordul navelor aprobată prin Decizia directorului general al ANR nr. 39/27.01.2017, care permitea acestora și efectuarea inspecțiilor pentru eliberarea certificatelor de „Hot work” inclusiv pe căile navigabile, a fost emisă cu încălcarea prevederilor din OG nr. 22/1999, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor din OMT nr. 813/2008.
  • În perioada 29.04.2021 – 17.09.2022, nava ALEZZI a desfășurat activității de transport persoane în dana neautorizată în cadrul portului Midia, fără acceptul de intrare în port al Administrației Porturilor Maritime Constanța („APMC”), obținând doar permisiunea ANR prin eliberarea Permisul de acostare al navelor cu nr. 981/14.11.2020.

Corpul de control al prim-ministrului a efectuat o acțiune de control la Autoritatea Navală Română, care a vizat perioada 01.01.2020 – 01.01.2023. Raportul de control a fost finalizat la data de 06.12.2023, iar principalele concluzii se găsesc în Sinteza acțiunii de control efectuată la Autoritatea Navală Română. Documentația sintezei a fost publicată spre finele anului 2023, pe portalul Corpului de Control al Primului Ministru.

Corpul de control al prim-ministrului a efectuat o acțiune de control la Autoritatea Navală Română („ANR”), în urma căreia au rezultat următoarele concluzii:

1) Conducerea ANR nu a întreprins demersurile necesare pe lângă Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, și anume, nu a înaintat proiectul unui act normativ în vederea actualizării actului administrativ prin care a fost aprobată organizarea și funcționarea instituției, pentru transformarea posturilor de natură contractuală în funcții publice, cu încălcarea prevederilor din Codul administrativ.

2) Reîncadrarea/încadrarea pe posturile nou înființate a persoanelor afectate de reorganizare efectuată în cursul lunii iulie 2020 prin emiterea de decizii de către directorul general al ANR, nu s-a realizat în urma unor concursuri sau examene, după caz, cu nerespectarea prevederilor din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

3) Gradul de realizare a programului de investiții raportat la valorile totale programate și aprobate în BVC a fost de 12% în anul 2020, de 15% în anul 2021 și 28,20% în anul 2022, reprezentanții ANR nu au efectuat cheltuielile cu investițiile propuse în niciunul din cei trei ani analizați, investiții care erau în strânsă legătură cu activitatea de bază a entității și a căror amânare poate conduce la costuri suplimentare.

4) Metodologia de autorizare a persoanelor fizice și juridice pentru efectuarea inspecțiilor la bordul navelor aprobată prin Decizia directorului general al ANR nr. 39/27.01.2017, care permitea acestora și efectuarea inspecțiilor pentru eliberarea certificatelor de „Hot work” inclusiv pe căile navigabile, a fost emisă cu încălcarea prevederilor din OG nr. 22/1999, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor din OMT nr. 813/2008.

5) Autorizațiile eliberate de Căpitănia Zonală Constanța în temeiul prevederilor OMT nr. 813/2008 și ale Deciziei nr. 39/27.01.2017 prin care beneficiarii acestora au fost autorizați să desfășoare activități de testări și analize tehnice (conform Cod CAEN 7120) 2 și nu doar inspecțiile în vederea eliberării certificatelor de „Gas free” în terminalele din porturile românești, au fost emise cu încălcarea prevederilor OG nr. 22/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6) Direcția Transport Naval din cadrul ministerului nu și-a îndeplinit rolul de autoritate de stat în domeniul transportului maritim şi pe căile navigabile interioare privind activitatea de reglementare în conformitate cu prevederile art. 5 din OG nr. 42/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că după apariția OMTI nr. 245/2022 și încheierea efectelor prevederilor OMT nr. 813/2008, modalitatea de emitere a certificatelor de „Gas free” pentru tranzitarea navelor tanc


7) Două societăți au eliberat, fără a avea dreptul, un număr de 1779 de certificate de „Gas free” pentru nave tanc goale care au tranzitat canalele navigabile, încasând contravaloarea tarifelor stabilite pentru aceste operațiuni. În ipoteza în care aceste activități ar fi fost efectuate de reprezentanții ANR, în sarcina cărora exista această atribuție, suma minimă încasată la bugetul ANR ar fi fost în valoare de 355.800 euro, iar valoarea medie ar fi fost de aproximativ 871.710 euro (1779 certificate x 490 euro).

8) În perioada 29.04.2021 – 17.09.2022, nava ALEZZI a desfășurat activității de transport persoane în dana neautorizată în cadrul portului Midia, fără acceptul de intrare în port al Administrației Porturilor Maritime Constanța („APMC”), obținând doar permisiunea ANR prin eliberarea Permisul de acostare al navelor cu nr. 981/14.11.2020.

9) Emiterea Avizului de operare temporar nr. 61502/17.06.2021 pentru nava ALEZZI de către conducerea CZ Constanța, în vederea obținerii aprobării de la APMC pentru desfășurarea activității de transport persoane în punctul indicat de agentul economic, în condițiile în care un astfel de document nu avea temei legal, s-a realizat cu încălcarea prevederilor din OG nr. 22/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a atribuțiilor prevăzute la art. 7 din OG nr. 42/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

10) Demersurile reprezentanților ANR de a nu înregistra nava ALEZZI drept navă de pasageri ci navă de tip bar plutitor/restaurant ce desfășoară activități de agrement au condus, pe de o parte la situația în care proprietarii navei ALEZZI nu erau obligați să obțină un certificat de siguranță în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și (2) din OMT nr. 422/2011, cu modificările și completările ulterioare, iar pe de altă parte la exceptarea navei de la obligația efectuării serviciului de pilotaj al navelor maritime în conformitate cu prevederile art. 5 lit. d) din Ordinul nr. 991/2020. 3

11) În perioada 2018-2019, având în vedere că ANR intenționa să achiziționeze produse cu grad ridicat de complexitate tehnică și financiară se impunea derularea unui proces de consultare a pieței în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 18 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

12) Prin întocmirea caietelor de sarcini pe baza caracteristicilor tehnice a unor anumite modele de șalupe, a includerii unor cerințe constructive specifice navelor maritime deși destinația acestora era pentru navigație fluvială, precum și introducerea unor condiții de autorizare ca nave de serviciu în condițiile în care toți producătorii sau reprezentanții acestora comercializează ambarcațiuni fabricate după proiecte dedicate activităților de agrement ANR a limitat nejustificat tipul navelor care corespund cerințelor din caietele de sarcini, restricționând în acest fel participarea altor agenți economici, creând premisa că doar anumite tipuri de nave se încadrează în criteriile stabilite prin respectivele caiete de sarcini, favorizând participarea doar a unor agenți economici.

Pentru remedierea deficiențelor constatate, CCPM a formulat propuneri și recomandări a căror implementare este monitorizată în cadrul acțiunilor de evaluare postcontrol.

Ce este ANR?


Autoritatea Navală Română este autoritatea centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul siguranței navigației și al securității navelor. ANR este organizată și funcționează potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1133/2002 și a Ordonanței de Guvern nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, cu modificările și completările ulterioare.

Autoritatea Navală Română este o instituție publică cu finanțare extrabugetară, cu personalitate juridică, înființată prin fuziunea Inspectoratului Navigației Civile cu Regia Autonomă "Registrul Naval Român". În urma fuziunii, ANR a preluat toate drepturile și obligațiile celor două persoane juridice care s-au desființat.

Structura organizatorică a Autorității Navale cuprinde aparatul propriu central (constituit din direcții, servicii, birouri, compartimente) și organele teritoriale operative, care își desfășoară activitatea în teritoriu. Aparatul central al ANR are în componența sa serviciile funcționale, Direcția Siguranța Navigației, Securitatea Navelor și Personal Navigant, Direcția Tehnică, Direcția Juridica, Reglementări și Resurse Umane, Direcția Economică, Centrul Maritim de Coordonare și Serviciul PSC/FSC.

Organele teritoriale operative sunt unități fără personalitate juridică, aflate în subordinea aparatului central, constituite din căpitănii de port și inspectorate tehnice. În subordinea Autorității Navale se află 5 căpitănii zonale la Constanța, Tulcea, Galați, Giurgiu și Drobeta Turnu Severin, cărora li se subordonează căpităniile de port și oficiile de căpitănie din zonele de jurisdicție specifice. Zonele de jurisdicție ale organelor teritoriale operative se stabilesc de către directorul general și se aprobă de către Consiliul de Conducere al ANR.
 

Conducerea ANR

  • Dumitrache Cosmin-Laurențiu  - Director General
  • Trandafir Răzvan Gabriel  - Director General Adjunct
  • Popa George Dorel  - Director Direcția Juridică, Reglementări și Resurse Umane
  • Călințaru Cristina  - Director Direcția Economică
  • Alexe Adrian Gheorghe  - Director Centrul Maritim de Coordonare
  • Bălan Gabriel  - Director Direcția Tehnică


Citeșe și

ANR, conferință de presă pentru încheierea proiectului „Sistem de informare și management al traficului maritim costier RO-VTMIS” (FOTO+VIDEO)

Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii