Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
07:18 23 03 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Comuna Albeşti a fost verificată de Camera de Conturi Constanţa. Iată ce au constatat inspectorii la faţa locului! (document)

ro

12 Mar, 2018 00:00 1074 Marime text
Camera de Conturi Constanţa a desfăşurat un control de audit la Primăria Comunei Albeşti asupra conturilor anuale de execuţie, în perioada 2.08.2017 - 6.09.2017. În cele ce urmează, puteţi afla câteva informaţii privind indicatorii bugetari ai entităţii verificate.
 
La capitolul „Elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget pe anul 2016, precum şi autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat“, a reieşit, în urma verificării modului de elaborare a bugetului local pe anul 2016, că nu s-a efectuat înainte o inventariere a masei impozabile, aşa cum prevede art. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.
Entitatea nu a publicat pe site informaţiile cu caracter obligatoriu, prevăzute de legislaţia în vigoare.

În ceea ce priveşte, „Exactitatea şi realitatea
datelor reflectate în situaţiile financiare“, nu au fost înregistrate în contabilitate, la începutul anului 2016,
creanţele bugetului local provenite din impozite şi taxe locale - borderourile de debite şi nici, la sfârşitul anului, lista cu impozitele şi taxele rămase de încasat - lista de rămăşiţă, astfel că situaţiile financiare anuale nu reflectă corect situaţia creanţelor entităţii.

În balanţa de verificare nu figurează conturile „Credite bugetare aprobate“ - cont cu ajutorul căruia se înregistrează alocările de credite efectuate, „Credite deschise de repartizat“ - prin intermediul căruia ordonatorii principali şi secundari evidenţiază creditele deschise cu scopul de a fi repartizate
instituţiilor subordonate, şi nici „Credite deschise pentru cheltuieli proprii“ - pentru evidenţa creditelor deschise de la buget.

Totodată, printre aspectele constatate se numără efectuarea unor înregistrări contabile eronate sau neefectuarea unor înregistrări contabile: investiţii finalizate, recepţionate şi rămase înregistrate în conturile de investiţii în curs, titluri de participare la Albemold SRL înregistrate în evidenţa contabilă, deşi societatea a fost lichidată şi radiată; inspectorii Camerei de Conturi au sesizat şi achiziţii de piatră folosită la pietruirea străzilor din comună, fără ca aceasta să fie iniţial recepţionată într-o gestiune printr-o notă de intrare recepţie şi ulterior dată în consum, dar şi vânzări şi concesiuni de terenuri din domeniul privat al comunei Albeşti, înregistrate eronat la valoarea totală în contul de „Venituri în avans“, fără ca sumele în cauză sa fie
efectiv încasate (în contul respectiv se înregistrează sumele încasate în exerciţiul financiar curent, care vizează exerciţiile financiare următoare).

La verificarea „Modului de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege“, a reieşit
neaplicarea procedurilor legale de executare silită a
creanţelor bugetului local, în cadrul termenului de prescriere.

În privinţa „Calităţii gestiunii economico-financiare“, a ieşit în evidenţă plata nelegală a unor servicii neexecutate privind arhivarea documentelor aparţinând Comunei Albeşti. S-a constatat că au fost angajate şi plătite cheltuieli care nu sunt legate de activitatea entităţii, respectiv energia electrică
consumată de unele persoane fizice, cetăţeni din cartierul de locuinţe Albeşti.

În ceea ce priveşte lucrările de infrastructură, respectiv scarificare, aşternere uniformă şi la profil a pietrei sparte, precum şi alte lucrări specifice de pietruire a 13 străzi din comună, s-a constatat că au fost decontate situaţii de lucrări la tarife de manoperă mai mari decât cele din ofertă.

În anul 2016 şi nici până la data misiunii de audit, în cadrul UATC Albeşti nu au fost desfăşurate operaţiunile de inventariere anuală a bunurilor din patrimoniu. Astfel, deşi ordonatorul de credite a emis Dispoziţia nr. 469/04.10.2016, prin care s-a constituit o comisie de inventariere patrimonială anuală şi s-a stabilit perioada de desfăşurare a operaţiunilor
de inventariere, acţiunea propriu-zisă de inventariere nu a mai avut loc.
 
De asemenea, bunurile din domeniul public date în administrare Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă“ din subordine nu au fost înregistrate în evidenţa extracontabilă şi nu au fost inventariate nici de şcoală, nici de Primărie, iar bunurile din evidenţa Primăriei de la data de 31.12.2016 nu sunt aceleaşi nici ca elemente, nici ca valori cu cele din anexa la hotărârea de Consiliu Local din 2014 prin care acestea au fost date în administrare şcolii.

La Şcoala Gimnazială „Ion Creangă“ din subordinea UATC Albeşti au fost constatate neinventarierea pe locuri de folosinţă a bunurilor deţinute şi neinventarierea tuturor soldurilor din evidenţa contabilă. Un alt aspect sesizat este constituirea, utilizarea şi gestionarea resurselor financiare privind protecţia mediului, îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de viaţă şi de muncă.

Din verificarea modului de respectare a prevederilor legale referitoare la contribuţia de nerealizare a obligaţiei de reducere anuală cu 15% a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare, s-a constatat că entitatea nu a înregistrat şi nu a virat către Fondul de Mediu obligaţiile care îi reveneau conform prevederilor art. 9 din OUG nr. 196/2005.

Măsurile dispuse şi recomandările formulate de Camera de Conturi Constanţa


Pentru abaterile identificate, s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor
legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenţei contabile şi a
sistemelor de control intern. Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul adjunct al Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi vizualiza integral sinteza auditului Camerei de Conturi Constanţa la Primăria Comunei Albeşti.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii