Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
21:37 12 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Avocatul Poporului se interesează de un teren din Ovidiu

ro

17 Mar, 2017 14:39 2012 Marime text

Avocatul Poporului efectuează o anchetă la Primăria Ovidiu și Prefectura Constanța, în contextul nerespectării dispozitivului unei hotărâri judecătorești de reconstituire a dreptului de proprietate al unei persoane.
 
Ancheta Avocatului Poporului este urmarea unei petiții prin care o persoană semnala faptul că, deși a efectuat demersuri nenumărate la Primăria Ovidiu, această autoritate, sub diferite pretexte, refuză punerea în aplicare a dispozitivului horărârii judecătoreşti prin care se stabilea reconstituirea dreptului său de proprietate.
 
Prin sentința civilă nr.20297 din 8 decembrie 2009, pronunţată de Judecătoria Constanța, în dosarul nr.10557/118/2008, instanța a obligat Comisia Locală Ovidiu pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Pământului, Primarul orașului Ovidiu și Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Pământului Constanța, să reconstituie în favoarea petentei,  în   calitate de  moștenitoare,  dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 1,75 ha teren arabil, în natură pe vechiul amplasament, dacă nu a fost atribuit în mod legal altor persoane.

În dispozitivul hotărârii se precizează că, în cazul în care restituirea în natură pe vechiul amplasament nu este posibilă, retrocedarea să se facă prin compensare cu alt amplasament liber și numai în cazul în care retrocedarea nu este posibilă din motive obiective, să se acorde despăgubiri în echivalent. Potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 1/2000 cu modificările și completările ulterioare și Titlul VII din Legea nr. 247/2005, fiecărei comisii de fond funciar revenindu-i obligațiile prevăzute de art. 5 și 6 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005, iar Primarului Orașului Ovidiu, revenindu-i obligația prevăzută de art. 64 din Legea nr. 18/1991 republicată, modificată și completată, precum și obligația de a înainta propunerea de reconstituire către Comisia Județeană. 

 Levent Accoium, subprefect al Constanței, a făcut câteva precizări referitoare la acest subiect, precizând că problema se va rezolva și nu este vorba de un blocaj provocat de autoritățile orașului Ovidiu sau de către Prefectura Constanța. 

„Am avut o discuție cu reprezentanții Avocatului Poporului. Este vorba de o sentință din 2009. În sentință se dispune punerea în posesie a solicitanților, a celor îndreptățiți. Așteptăm o decizie din partea comisiei de fond funciar de la nivel local, de la nivelul orașului Ovidiu, pentru suprafața specificată în respectiva sentință. Când comisia locală de fond funciar Ovidiu va dispune acest lucru, vom lua în considerare sentința, se va emite o hotărâre de comisie județeană și documentația își va urma cursul. 

Am solicitat un punct de vedere cu privire la această temă și Primăriei Ovidiu, care a transmis un comunicat de presă vizavi de acest aspect. 


ISTORIC AL SPEȚEI:
1)     Prin sentința civilă nr.20297/08.12.2009 – irevocabilă -  pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul nr.10557/118/2008, instanța obligase ”pârâții (Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra pământului Ovidiu, Primarul orașului Ovidiu și Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra pământului Constanța) să reconstituie în favoarea reclamantei (Ciucu Elisabeta), în calitate de moștenitoare a defunctului Ciucu Vasile, dreptul de proprietate pentru suprafața de 1,75 ha teren arabil, în natură pe vechiul amplasament, dacă acesta nu a fost atribuit în mod legal altor persoane, sau, în cazul în care această variantă nu este posibilă, retrocedarea să se facă prin compensare cu un alt amplasament liber și numai în cazul în care retrocedarea nu este posibilă din motive obiective, să se acorde despăgubiri în echivalent, potrivit disp. art.3 alin.4 din Legea nr.1/2000 cu modificările și completările ulterioare și Titlul VII din Legea nr.247/2005, fiecărei comisii de fond funciar pârâte revenindu-i obligațiile prevăzute de art.5 și 6 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.890/2005, iar pârâtului Primarul orașului Ovidiu, revenindu-i obligația prev. de art.64 din Legea nr.18/1991 rep.mod. și completată, după caz, precum și obligația de a înainta propunerea de reconstituire către comisia județeană”.

2) Cum persoana solicitantă pe legile fondului funciar, Ciucu Elisabeta, nu a făcut nicio dovadă privind fostul amplasament și nici comisia locală Ovidiu nu a putut identifica acest fost amplasament, din lipsa actelor, a planurilor și a oricăror altor informații concludente și, datorită faptului că la acel moment nu mai fuseseră identificate terenuri disponibile în rezerva comisiei locale Ovidiu, dosarul de despăgubiri al doamnei Ciucu Elisabeta a fost înaintat de către Comisia locală Ovidiu către Instituția Prefectului- județul Constanța (comisia județeană Constanța) prin adresa nr.2196/20.02.2013 înregistrat la aceștia sub nr.2965/22.02.2013, și înaintat, ulterior, de către Instituția Prefectului-județul Constanța către A.N.R.P. prin adresa nr.4021/17.04.2014.

3)   Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Judecătoria Constanța sub nr.27286/212/2013 Ciucu Elisabeta a solicitat fixarea sumelor datorate de pârâta comisia locală de fond funciar Ovidiu pentru nereconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului arabil în suprafață de 1,75 ha, de pe urma autorului Ciucu Vasile.
Prin Încheierea irevocabilă nr.3390/24.02.2014 pronunțată în dosarul nr.27286/212/2013, Judecătoria Constanța a respins cererea dnei Ciucu Elisabeta, ca neîntemeiată, reținând în motivare că pârâta comisia locală de fond funciar Ovidiu ”a făcut dovada îndeplinirii obligațiilor într-un termen mai scurt de 6 luni de la comunicare” ( încheierii  nr.13859/20.11.2012 n.n.) .

4)  Prin adresa Instituției Prefectului-județul Constanța nr.6136/26.06.2014, înregistrată la Primăria orașului Ovidiu sub nr.9996/08.07.2016, ni s-a comunicat că prin  adresa nr.2682/DFF/12.06.2014, A.N.R.P. a returnat dosarele transmise de către Instituția Prefectului-județul Constanța prin adresa nr.4021/2014, inclusiv dosarul dnei Ciucu Elisabeta, pentru a fi parcurse etapele prevăzute de Legea nr.165/2013.

5)  În urma întocmirii și definitivării (în august 2015 ) a inventarului terenurilor disponibile pe u.a.t. oraș Ovidiu pentru a fi reconstituite persoanelor îndreptățite (conform situației centralizatoare a cererilor nesoluționate) și a actualizării componenței comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Ovidiu prin Ordinul Prefectului-județul Constanța nr.606/04.12.2015 (comunicat nouă în data de 14.12.2015), s-a analizat dosarul dnei Ciucu Elisabeta în prima ședință a comisiei de fond funciar din data de 30.12.2015 și i s-a  întocmit și înaintat oferta nr.21740/30.12.2015 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului în suprafață de 1,75 ha după autor Ciucu Vasile, urmând ca dna Ciucu Elisabeta să opteze pentru terenurile disponibile, conform procedurii și ordinii reglementate de Legea nr.165/2013 și H.C.J. Constanța nr.92/23.07.2015.

6)   În urma celor prezentate și a exprimării opțiunii de acceptare a ofertei inaintate dnei. Ciucu Elisabeta, Comisia Locala de Fond funciar a orașului Ovidiu a demarat toate procedurile cu privire la întocmirea actelor premergătoare emiterii titlului de proprietate pentru suprafața de 1,75 ha”, se arată în comunicatul de presă respectiv. 

Sursa foto: ZIUA de Constanța
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii