Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
17:07 17 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Autoritatea Electorală Permanentă în raportul Curţii de Conturi 2016

ro

23 Feb, 2018 00:00 1039 Marime text
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) este o instituţie administrativă autonomă cu personalitate juridică şi cu competenţă generală în materie electorală, având misiunea de a asigura organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu respectarea Constituţiei, a legii şi a standardelor internaţionale în materie.
 
Aparatul propriu al AEP a fost organizat în anul 2016 în compartimente de specialitate, structurate în aparat central şi aparat teritorial, cuprinzând opt filiale regionale şi 34 de birouri judeţene fără personalitate juridică.

AEP este condusă de un preşedinte cu rang de ministru, numit prin hotărâre adoptată în şedinţa comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor, la propunerea grupurilor parlamentare, ajutat de doi vicepreşedinţi cu rang de secretar de stat. Mandatul preşedintelui şi mandatele vicepreşedinţilor AEP sunt de câte opt ani şi pot fi reînnoite o singură dată. Personalul AEP este structurat pe categorii profesionale astfel: înalţi funcţionari publici, funcţionari publici (cu statut şi nivel de salarizare similar celui prevăzut de lege pentru personalul din aparatul celor două camere ale Parlamentului) şi personal contractual.

Observaţiile Curţii de Conturi


Examinarea situaţiilor financiare întocmite de AEP pentru exerciţiul bugetar 2016 a relevat unele deficienţe, prezentate succint după cum urmează:
- deficienţe privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata nejustificată a sumelor reprezentând cheltuieli de transport aferente deplasărilor interne, taxe de şcolarizare şi penalităţi de întârziere;
 
- nerespectarea reglementărilor legale privind încadrarea unor cheltuieli pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, corespunzător conţinutului economic al acestora;
 
- neconcordanţa datelor înregistrate în evidenţa tehnico-operativă cu cele din evidenţa financiar-contabilă şi cu cele preluate în balanţele de verificare, cu efect asupra acurateţei datelor raportate prin situaţiile financiare;

- interpretarea eronată a prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice în ceea ce priveşte modalitatea/procedura de atribuire a unor contracte de achiziţie de bunuri;
 
- deficienţe ale managementului resurselor umane, sub aspectul politicii de recrutare şi selecţie a personalului, generate de interpretarea şi aplicarea eronată a reglementărilor incidente domeniului.

Recomandări ale Curţii de Conturi:
- recuperarea sumelor reprezentând plăţi nelegale şi virarea acestora la bugetul de stat;
- revizuirea şi implementarea procedurilor operaţionale privind: organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei financiar-contabile, astfel încât cheltuielile bugetare să fie încadrate, înregistrate şi raportate în conformitate cu structura clasificaţiei bugetare corespunzătoare;
- achiziţiile publice prin corelarea cu prevederile Legii nr. 98/2016 şi aplicarea corespunzătoare a acestora;
- revizuirea prevederilor Regulamentului intern al personalului din cadrul AEP sub toate aspectele care vizează procesul de recrutare/selecţie a personalului;
- formalizarea acestei activităţi procedurabile şi implementarea reglementărilor legale corespunzătoare acestui domeniu.

Opinia de audit


Pe baza concluziilor formulate în urma misiunii de audit financiar al contului de execuţie şi al bilanţului contabil încheiate de AEP pentru exerciţiul bugetar 2016, a fost exprimată o opinie cu rezerve, cu paragraf de evidenţiere a anumitor aspecte.

Paragraful de evidenţiere semnifică faptul că neregulile constatate, analizate prin natură şi context, au afectat acurateţea datelor raportate prin situaţiile financiare, însă denaturările individuale şi cumulate s-au situat sub pragul de semnificaţie stabilit conform procedurilor de audit.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii