Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
08:18 23 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Asigurarea pazei si protectiei Spitalului Municipal Mangalia - 10.04.2013

ro

10 Apr, 2013 12:50 795 Marime text
CONTRACT NR: 25/10.04.2013
OBIECT: Asigurarea pazei si protectiei Spitalului Municipal Mangalia
VALOARE: 172.500,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: ZIP ESCORT S.R.L.
Adresa postala: STR. PRIMAVERII, NR. 67C , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900415 , Romania , Tel. +40 241515717 , Email: cristi@zip-escort.ro , Fax: +40 241696962 , Adresa internet (URL): www.zip-escort.ro


Anunt de atribuire numarul 136969/03.06.2013

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA
Adresa postala: Str. Rozelor , Mangalia, 905500, Jud. Constanta , Localitatea: Mangalia , Cod postal: 905500 , Romania , Punct(e) de contact: Administratia, Spitalul Municipal mangalia , Tel. +40 0241752260/ +40 0241754366 , In atentia: Dragu Marinica , Email: dragu@spitalul-mangalia.ro, office@spitalul-mangalia.ro , Fax: +40 0241752265/ +40 0241754366 , Adresa internet (URL): www.spitalul-mangalia.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Sanatate

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asigurarea pazei si protectiei Spitalului Municipal Mangalia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Spitalul Mnicipal Mangalia
Codul NUTS: RO223 - Constanta

In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt? Da
II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul asigura, conform legii paza si securitatea pavilioanelor spitalului .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1.150.000 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
25/10.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 25/10.04.2013
Denumirea: Asigurarea pazei si protectiei Spitalului Municipal Mangalia
V.1) Data atribuirii contractului 10.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ZIP ESCORT S.R.L.
Adresa postala: STR. PRIMAVERII, NR. 67C , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900415 , Romania , Tel. +40 241515717 , Email: cristi@zip-escort.ro , Fax: +40 241696962 , Adresa internet (URL): www.zip-escort.ro

V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 115.000,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 172.500,00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 8
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213106641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213106641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Pesoana ce se considera vatamata poate sesiza CNSC in 10 zile incepand cu ziua urmatore luarii la cunostiinta , conform cerintelor art. 256 din OUG 34/2006 .
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Municipal Mangalia , compartimentul juridic
Adresa postala: Str. rozelor nr.2 , Localitatea: Mangalia , Cod postal: 905500 , Romania , Tel. +40 241752260 , Email: office@spitalul-mangalia.ro , Fax: +40 241752265 , Adresa internet (URL): www.spitalul-mangalia.ro

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.06.2013 09:07

Ti-a placut articolul?

Comentarii