Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
14:46 17 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Mentenanta sistemul informatic Hipocrate - 29.03.2013

ro

29 Mar, 2013 00:00 782 Marime text
CONTRACT NR: 9/29.03.2013
OBIECT: Mentenanta sistemul informatic Hipocrate
VALOARE: 30.911,50 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: ROMANIAN SOFT COMPANY S.R.L.
Adresa postala: Str. Prisaca Dornei, nr. 2 E, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 032723 , Romania , Tel. +40 316200501 , Email: dana.negoita@rsc.ro, office@rsc.ro , Fax: +40 316200502 , Adresa internet (URL): www.rsc.ro


Anunt de atribuire numarul 136910/31.05.2013

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA
Adresa postala: Str. Rozelor Nr. 2, Mangalia, 905500, Jud. Constanta , Localitatea: Mangalia , Cod postal: 905500 , Romania , Punct(e) de contact: Administratia, Spital Municipal Mangalia , Tel. +40 0241752260/ +40 0241754366 , In atentia: Dragu Marinica , Email: dragu@spitalul-mangalia.ro, office@spitalul-mangalia.ro , Fax: +40 0241752265/ +40 0241754366 , Adresa internet (URL): www.spitalul-mangalia.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Sanatate

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Mentenanta sistemul informatic Hipocrate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Spitalul Municipal Mangalia
Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile se refera la mentenanta sitemului Hipocrate si pastrarea acestuia in rigorile legii ori de cate ori apar modificari sau aplicatii suplimentare .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72267000-4 - Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
30.911,5 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2425/29.03.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9/29.03.2013
Denumirea: Mentenanta sistemul informatic hipocrate
V.1) Data atribuirii contractului 29.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMANIAN SOFT COMPANY S.R.L.
Adresa postala: Str. Prisaca Dornei, nr. 2 E, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 032723 , Romania , Tel. +40 316200501 , Email: dana.negoita@rsc.ro, office@rsc.ro , Fax: +40 316200502 , Adresa internet (URL): www.rsc.ro

V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30.911,50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 30.911,50 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Sr. Stavropoleos Nr.6, sector 3, , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Sr. Stavropoleos Nr.6, sector 3, , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana ce se considera vatamata poate sesiza CNSC in 10 zile incepand cu ziua urmatore larii la cunostiinta, conform cerintelor Art. 256 din OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Municipal Mangalia
Adresa postala: Str. Rozelor nr.2 , Localitatea: Mangalia , Cod postal: 905500 , Romania , Tel. +40 241752260 , Email: office@spitalul-mangalia.ro , Fax: +40 241752265 , Adresa internet (URL): www.spitalul-mangalia.ro

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.05.2013 09:40


Ti-a placut articolul?

Comentarii