Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:01 18 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Furnizare oxigen medicinal lichefiat - 29.03.2013

ro

29 Mar, 2013 00:00 466 Marime text
CONTRACT NR: 10/29.03.2013
OBIECT: Furnizare oxigen medicinal lichefiat
VALOARE: 44.000,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: Messer Romania Gaz S.R.L.
Adresa postala: Str. Delea Veche, nr.24, sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030616 , Romania , Tel. +40 213273624 , Email: mrg@messer.ro, sales@messer.ro , Fax: +40 213273626 , Adresa internet (URL): www.messer.ro


Anunt de atribuire numarul 136954/31.05.2013

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA
Adresa postala: Str. Rozelor , Mangalia, 905500, Jud. Constanta , Localitatea: Mangalia , Cod postal: 905500 , Romania , Punct(e) de contact: Administratia, Spitalul Municipal Mangalia , Tel. +40 0241752260/ +40 0241754366 , Email: dragu@spitalul-mangalia.ro, office@spitalul-mangalia.ro , Fax: +40 0241752265/ +40 0241754366 , Adresa internet (URL): www.spitalul-mangalia.ro


I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Sanatate

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare oxigen medicinal lichefiat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Municipal Mangalia
Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare oxigen medicinal lichefiat pentru necesitatile spitalului in procedurile medicale aplicate.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24111000-5 - Hidrogen, argon, gaze rare, azot si oxigen (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
44.000 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2403/29.03.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10/29.03.2013
Denumirea: Furnizare oxigen medicinal lichefiat
V.1) Data atribuirii contractului 29.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Messer Romania Gaz S.R.L.
Adresa postala: Str. Delea Veche, nr.24, sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030616 , Romania , Tel. +40 213273624 , Email: mrg@messer.ro, sales@messer.ro , Fax: +40 213273626 , Adresa internet (URL): www.messer.ro

V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 44.000,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 44.000,00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 8
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul national de solutionare a contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos Nr.6 , sctor 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul national de solutionare a contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos Nr.6 , sctor 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana ce se considera vatamata poate sesiza CNSC in 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta , conform cerintelor Art. 256 din OUG 34/2006 .
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Municipal Mangalia compartimentul juridic
Adresa postala: Str. Rozelor nr. 2 . , Localitatea: Mangalia , Cod postal: 905500 , Romania , Tel. +40 241752260 , Email: office@spitalul-mangalia.ro , Fax: +40 241752265 , Adresa internet (URL): www.spitalul-mangalia.ro

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.05.2013 14:55

Ti-a placut articolul?

Comentarii