Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
11:07 17 07 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Centru Transfrontalier de afaceri - 12.03.2009

ro

12 Mar, 2009 00:00 779 Marime text

CONTRACT NR: 4316 din 12.03.2009
OBIECT: Centru Transfrontalier de afaceri si piata Agroalimentara in comuna Valu lui Traian, fazele studiu de fezabilitate, proiect tehnic, caiet de sarcini , detalii de executie, documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor inclusiv verificarea proiectului
VALOARE: 119.000,00     Moneda: RON    Fara TVA
ATRIBUIT: SC ARCADIS TGH SRL
ADRESA POSTALA:  B-DUL CAROL I, NR.4, CORP A, ET. 1 , Localitatea:  IASI , Cod postal:  700506 , Romania , Tel.  0232232483

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Comuna Valu lui Traian
Adresa postala:  Calea Dobrogei nr. 53 , Localitatea:  Valu lui Traian , Cod postal:  907300 , Romania , Punct(e) de contact:  Monica Stroe , Tel.  0241-231353 , Email:  monica1stroe@yahoo.com , Fax:  0241-231006

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante: Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Centru Transfrontalier de afaceri si piata Agroalimentara in comuna Valu lui Traian, fazele studiu de fezabilitate, proiect tehnic, caiet de sarcini , detalii de executie, documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor inclusiv verificarea proiectului

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii de proiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice

Locul principal de prestare: La sediul ofertantului castigator

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Realizarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic, a caietului de sarcini, detaliile de executie, documentatiile pentru obtinerea avizelor si acorduriloe, inclusiv verificarea proiectului

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71200000-0 - Servicii de arhitectura si servicii conexe (Rev.2)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

119.000 RON    

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

Criterii / Pondere

1. Punctaj financiar 63 % Descriere
2. Punctaj tehnic 37 % Descriere

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica: Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta 1

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract: Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 4316   

Denumirea: “ Centru Transfrontalier de afaceri si Piata Agroalimentara,comuna Valu lui Traian, jud. Constanta,

V.1) Data atribuirii contractului    3/12/2009

V.2) Numarul de oferte primite    7

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC ARCADIS TGH SRL
Adresa postala:  B-DUL CAROL I, NR.4, CORP A, ET. 1 , Localitatea:  IASI , Cod postal:  700506 , Romania , Tel.  0232232483

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 119.000,00     Moneda: RON    Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat: Da

Partea din contract care ar putea fi subcontractata: Nu se cunoaste

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei Programul PHARE CBC 2006

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

CNSC
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  021/3104641

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic als Primariei Valu lui Traian
Adresa postala:  Calea Dobrogei nr. 53 , Localitatea:  Valu lui Traian , Cod postal:  907300 , Romania , Tel.  0241/231006

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

04.05.2009 12:07

Ti-a placut articolul?

Comentarii