Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
00:02 23 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Concesionare a unei parti a serviciului de salubrizare - 30.04.2013

ro

30 Apr, 2013 00:00 747 Marime text
CONTRACT NR: 6649/ 30.04.2013
OBIECT: Concesionare a unei parti a serviciului de salubrizare
VALOARE: 8.773.588,30 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT BUCURESTI FILIALA COSTINESTI S.R.L.
Adresa postala: Sat Schitu, Localitatea: Schitu, Cod postal: 907090, Romania, Tel. +40 241743376, Email: office@iridexcostinesti.ro, Fax: +40 241743375

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Valu lui Traian
Adresa postala: Primariei nr. 1, Localitatea: Valu lui Traian, Cod postal: 907300, Romania, Punct(e) de contact: Virginia Namaianu, Tel. +40 241231353, Email: virginia.namaianu@yahoo.com, Fax: +40 241231006, Adresa internet (URL): str. Primariei nr. 1, loc Valu lui Traian, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Concesionare a unei parti a serviciului de salubrizare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Comuna Valu lui Traian
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Delegarea gestiunii prin concesiune a a unei parti din serviciului de salubrizare al Comunei VALU LUI TRAIANServiciile de salubrizare delegate, conform Legii nr.101/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, sunt :a) precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;b) colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.);c) colectarea, transportul, sortarea, valorificarea si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor proprietate individuala.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90500000-2 - Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
90511200-4 - Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)
90512000-9 - Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
9.307.000 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
11
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6649
Denumirea: Contract de servicii privind concesiune a unei parti a serviciului de salubrizare
V.1) Data atribuirii contractului 30.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT BUCURESTI FILIALA COSTINESTI S.R.L.
Adresa postala: Sat Schitu, Localitatea: Schitu, Cod postal: 907090, Romania, Tel. +40 241743376, Email: office@iridexcostinesti.ro, Fax: +40 241743375
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9.307.000,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8.773.588,30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Pentru ofertele cu aclasi pret clasate pe primul loc departajarea se va face prin reofertare in plic inchis.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic din cadrul Primariei Valu lui Traian
Adresa postala: Str. Primariei nr. 1, Localitatea: Valu lui Traian, Cod postal: 907300, Romania, Tel. +40 241231006, Fax: +40 241231353
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.06.2013 14:18

Ti-a placut articolul?

Comentarii