Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
14:26 23 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Surse radioactive & surse standard cu mix gama - 22.10.2012

ro

21 Oct, 2012 20:00 376 Marime text

CONTRACT NR: 1039 / 22.10.2012
OBIECT:
Surse radioactive & surse standard cu mix gama
VALOARE: 
130.854,26     Moneda: RON    Fara TVA
ATRIBUIT: 
MATE-FIN S.R.L.
Adresa postala:  Calea Rahovei nr. 321, Bl. 28, Apt. 103, Sc C, Et 10, Sector 5 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  050904 , Romania , Tel.  021.313.4965 , Email:  matefin@matefin.ro , Fax:  021.312.8533 , Adresa internet (URL):  www.matefin.ro

Anunt de atribuire (utilitati) numarul 130467/08.11.2012
   
    Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)       Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
    
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Adresa postala:  Sucursala CNE , Localitatea:  Cernavoda , Cod postal:  905200 , Romania , Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii - Sucursala CNE Cernavoda , Tel.  +40 241801155 , In atentia:  D-nei Monica Mihalache , Email:  mmihalache@cne.ro , Fax:  +40 241239267 , Adresa internet (URL):  http://www.nuclearelectrica.ro/
    
I.2)       Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
    
     - Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)       Descriere
II.1.1)       Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
    Surse radioactive & surse standard cu mix gama
II.1.2)       Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
    
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Cernavoda
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3)       Anuntul implica
    
II.1.4)       Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
    Surse radioactive & surse standard cu mix gama
II.1.5)       Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
    
24950000-8 - Produse chimice speciale (Rev.2)
09343000-5 - Materiale radioactive (Rev.2)
II.1.6)       Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
    Nu
II.2)       Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)       Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
    
130.854,26 RON    
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)       Tipul procedurii
IV.1.1)       Tipul procedurii
    Negociere fara anunt de participare
    
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2)       Criterii de atribuire
IV.2.1)       Criterii de atribuire
    
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)       S-a organizat o licitatie electronica
    Nu
IV.3)       Informatii administrative
IV.3.1)       Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
    TD# 25242;25599
IV.3.2)       Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
    Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
    Contract nr: 1039   
Denumirea: Surse radioactive & surse standard cu mix gama
V.1)       Data atribuirii contractului    22.10.2012
V.2)       Numarul de oferte primite    1
       Numarul de oferte admisibile    1
V.3)       Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
    
MATE-FIN S.R.L.
Adresa postala:  Calea Rahovei nr. 321, Bl. 28, Apt. 103, Sc C, Et 10, Sector 5 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  050904 , Romania , Tel.  021.313.4965 , Email:  matefin@matefin.ro , Fax:  021.312.8533 , Adresa internet (URL):  www.matefin.ro
V.4)       Informatii privind valoarea contractului
    Estimarea initiala a valorii contractului
    Valoarea: 120.948,08     Moneda: RON    Fara TVA
    Valoarea totala finala a contractului
    Valoarea: 130.854,26     Moneda: RON    Fara TVA
    
V.5)       Contractul ar putea fi subcontractat
    Nu
       
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)       Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
    Nu
VI.2)       Alte informatii
VI.3)       Cai de atac
VI.3.1)       Organismul competent pentru caile de atac
    
Sectia 6 comerciala a tribunalului Bucuresti
Adresa postala:  B-dul Unirii nr.37 sect.3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030823 , Romania
    Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)       Utilizarea cailor de atac
    Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)       Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
    
SNN SA
Adresa postala:  Str. Polona nr. 65 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010494 , Romania
VI.4)       Data expedierii prezentului anunt
    06.11.2012 13:55

Ti-a placut articolul?

Comentarii