Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
12:34 18 07 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Servicii de pompieri pt desfasurarea activitatilor de prevenire si stingerea incendiilor - 29.02.2012

ro

29 Feb, 2012 00:00 458 Marime text

CONTRACT NR: 219 / 29.02.2012
OBIECT: Servicii de pompieri pt desfasurarea activitatilor de prevenire si stingerea incendiilor
VALOARE: 1.097.006,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: DAVI COMFIRE S.R.L.
Adresa postala: Bdul Unirii, nr.78, bloc J2, sc.2,et.1, ap.33, sect 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030837 , Romania , Tel. 0740113623 , Email: alexandra.andrei@davi.ro , Fax: 021/3267582 , Adresa internet (URL): www.davi.ro

Anunt de atribuire (utilitati) numarul 122185/05.03.2012

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Polona, Nr. 65, Sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010494 , Romania , Punct(e) de contact: Departamentul Achizitii , Tel. +4 0212038236 , In atentia: Mircea GUGUIANU - mguguianu@nuclearelectrica.ro , Email: cnteodorescu@nuclearelectrica.ro , Fax: +4 0212031315 , Adresa internet (URL): http://www.nuclearelectrica.ro

I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Electricitate

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Servicii de pompieri pentru desfasurarea activitatilor de prevenire si stingerea incendiilor si a activitatilor suport de limitare si/sau inlaturare a urmarilor situatiilor de urgenta la obiectivele apartinand CNE Cernavoda

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

27 - Alte servicii

Locul principal de prestare: Sediul Achizitorului

Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt? Da

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Obiectul contractului il reprezinta asigurarea de servicii de pompieri pentru desfasurarea activitatilor de prevenire si stingere a incendiilor si a activitatilor suport pentru limitarea si/sau inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta la obiectivele apartinand CNE-Cernavoda, derulate in regim de tura continua (5 ture operative a cate 15 persoane pe tura, 24 ore din 24), de catre Formatia de Pompieri Civili alcatuita din 81 persoane, pentru o perioada de 3 luni, respectiv de la 01.03.2012 la 31.05.2012 Grupele de activitati pe care le vor desfasura pompierii civili sunt : - Activitati de stingere a incendiilor - conform procedurilor puse la dispozitie de catre achizitor; - Activitati de prevenire a incendiilor - conform procedurilor puse la dispozitie de catre achizitor. Aceste activitati includ si urmatoarele: - inspectarea mijloacelor initiale de stingere a incendiilor; - nspectarea instalatiilor de limitare / stingere incendiu; - inspectarea mijloacelor fixe de stins incendii; - lucrari de evacuare apa din camine, spalari, drenare. - Activitati suport la actiunile achizitorului de limitare si/sau inlaturare a urmarilor situatiilor de urgenta.

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

75251000-0 - Servicii de pompieri (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

1.097.006 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere fara anunt de participare

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:

  • Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

SNN_CNE_PA # 25533-01/2012

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 219

Denumirea: Servicii de pompieri pt desfasurarea activitatilor de prevenire si stingerea incendiilor

V.1) Data atribuirii contractului 29.02.2012

V.2) Numarul de oferte primite 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

DAVI COMFIRE S.R.L.
Adresa postala: Bdul Unirii, nr.78, bloc J2, sc.2,et.1, ap.33, sect 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030837 , Romania , Tel. 0740113623 , Email: alexandra.andrei@davi.ro , Fax: 021/3267582 , Adresa internet (URL): www.davi.ro

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1.098.000,00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1.097.006,00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Sectia a VI-a Comerciala a Tribunalului Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul Unirii, nr. 37, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030823 , Romania , Tel. +40 214083600 , Email: tribunalul-bucuresti@just.ro , Fax: +40 213132815

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

- 5 zile de la luarea la cunostinta despre un act emis de autoritatea contractanta considerat nelegal - in cazul valorilor sub sau egala cu pragurile mentionate la art. 55

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

SN Nuclearelectrica SA
Adresa postala: Str. Polona nr. 65, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010494 , Romania , Tel. +40 2031304 , Fax: +40 212031315

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

02.03.2012 16:03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii