Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
07:17 15 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Mesajul ministrului afacerilor externe, Titus Corlăţean, cu ocazia semnării Acordului de Asociere UE-Republica Moldova

ro

27 Jun, 2014 11:44 531 Marime text
Mesajul ministrului afacerilor externe, Titus Corlăţean, cu ocazia semnării Acordului de Asociere UE-Republica Moldova

„Astăzi, 27 iunie 2014, la semnarea Acordului de Asociere Uniunea Europeană - Republica Moldova, trăim un moment cu profunde semnificaţii. Suntem martorii unui pas istoric, parte a celui mai ambiţios proiect politic la care s-a angajat Republica Moldova de la dobândirea independenţei – acela de a deveni într-o bună zi membru cu drepturi depline al Uniunii Europene.

Doresc să felicit autorităţile de la Chişinău pentru această reuşită, atinsă la capătul a patru ani de eforturi şi de reforme, desfăşurate nu întotdeauna în circumstanţe externe prielnice, dar promovate în fiecare clipă cu perseverenţă şi curaj. Este, de asemenea, un succes care se datorează fiecărui cetăţean al Republicii Moldova, societăţii de peste Prut în ansamblul său, care a înţeles că numai integrarea europeană poate aduce împlinirea aşteptărilor de libertate, prosperitate şi demnitate.

Evenimentul de astăzi, ca şi liberalizarea vizelor cu două luni în urmă, demonstrează că în Uniunea Europeană eforturile şi seriozitatea sunt răsplătite. Sunt încredinţat că, muncind pe mai departe cu aceeaşi hotărâre, putem cu toţii spera, într-un orizont de timp pe care ni-l dorim cât mai apropiat, la integrarea deplină a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

România rămâne în continuare ferm angajată, alături de Guvernul şi de cetăţenii Republicii Moldova, pentru atingerea acestui obiectiv strategic, de integrare europeană a statului vecin. Aştept cu încredere acest moment care ne va aduce împlinirea aşteptărilor noastre comune!”

Informaţii suplimentare:Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, reprezintă consacrarea juridică a recunoaşterii traseului european asumat de Republica Moldova.

La data de 15 iunie 2009, Comisia Europeană a fost autorizată de către Consiliu să demareze negocieri pentru încheierea unui nou acord consolidat între Uniunea Europeană şi Republica Moldova, acord care va înlocui Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 28 noiembrie 1994 şi care a intrat în vigoare la 1 iulie 1998. Negocierile formale între Uniunea Europeană şi Republica Moldova au început la data de 12 ianuarie 2010 la Chişinău, textul agreat al acordului, inclusiv componenta de liberalizare a schimburilor (DCFTA), fiind parafat integral la 29 noiembrie 2013, cu ocazia summit-ului Parteneriatului Estic de la Vilnius.

Acordul de asociere reprezintă un salt calitativ incontestabil în raport cu cadrul ce guverna până acum relaţia Republicii Moldova cu Uniunea Europeană (Acordul de parteneriat şi cooperare, semnat în 1994, în vigoare din 1998). Acordul de asociere asigură intrarea într-o nouă logică a interacţiunii Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, fondată pe un cadru contractual modernizat, ce preia componente esenţiale ale acquis-ului comunitar şi care se bazează pe două elemente esenţiale: asocierea politică şi integrarea în piaţa unică europeană.

Dispoziţiile acestui acord sunt structurate în mai multe titluri şi un preambul. Astfel, preambulul acordului statuează opţiunea europeană a Republicii Moldova şi face trimitere la democraţie, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi a statului de drept, ca valori fundamentale pe care se bazează asocierea politică şi integrarea economică a Uniunii Europene cu Republica Moldova. De asemenea este menţionat angajamentul privind celelalte valori comune privind drepturile omului, inclusiv ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, nediscriminarea persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, libertăţile fundamentale, buna guvernanţă, promovarea independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale şi inviolabilităţii frontierelor, promovarea cooperării trans-frontaliere şi a cooperării inter-regionale, consolidarea cooperării în domeniul protecţiei mediului.

Titlul I menţionează principiile generale ale cooperării dintre Părţi, în timp ce Titlul II se referă la dialog politic, reforme şi cooperare în domeniul politicii externe şi de securitate, cu accent pe aspectele privind aprofundarea asocierii politice şi sporirea convergenţei şi a eficacităţii politice şi a politicii de securitate, precum şi consolidarea cooperării şi a dialogului între părţi cu privire la securitatea internaţională şi la gestionarea crizelor în lume.

Titlul III se referă la aspectele privind spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, cuprinzând elementele care se regăsesc în general în acordurile de acest gen încheiate de Uniune: cooperarea poliţienească în materie de migraţie, azil, gestionarea frontierelor, protecţia datelor cu caracter personal, circulaţia persoanelor, lupta împotriva traficului ilicit de droguri, a spălării de bani şi a finanţării terorismului, precum şi cooperarea judiciară.

Titlul IV reglementează cooperarea economică şi alte tipuri de cooperare sectorială şi cuprinde aspecte privind reforma administraţiei publice, dreptul societăţilor comerciale, contabilitate şi audit, ocuparea forţei de muncă, politica socială şi egalitatea de şanse, protecţia consumatorilor, politică bugetară şi audit extern, fiscalitate, servicii financiare, politică industrială, agricultură şi dezvoltare rurală, cooperarea în domeniul energetic, transporturi, mediu, societate informaţională, dezvoltare regională, sănătate publică, protecţie civilă, cooperarea în materie de învăţământ, cercetare, cultură şi sport.

Titlul V stabileşte aspectele privind cooperarea comercială, incluzând aspecte privind tratamentul naţional şi accesul pe piaţă al bunurilor, eliminarea taxelor vamale, a redevenţelor şi a altor impuneri, regimul vamal, comerţul cu servicii, comerţul electronic, circulaţia capitalurilor, drepturile de proprietate intelectuală. Titlul VI se referă la asistenţa financiară, iar Titlul VII la aspectele instituţionale.

În vederea asigurării funcţionării şi a aplicării corespunzătoare a acestui instrument juridic, va fi instituit un Consiliu de asociere compus din membri ai Consiliului Uniunii Europene şi ai Comisiei Europene, pe de o parte, şi din membri ai Guvernului Republicii Moldova, pe de altă parte (art. 434). Acest Consiliu de asociere este împuternicit să ia decizii în domeniul de aplicare al prezentului acord (art. 436) şi va fi asistat de un Comitet de asociere (art. 437) compus din reprezentanţi ai părţilor, în principiu, la nivel de înalţi funcţionari.

Acordul de asociere include şi o importantă componentă comercială (Acord de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător/ Deep and Comprehensive Free Trade Agreement  - DCFTA), care presupune nu doar liberalizarea schimburilor comerciale cu UE, ci şi alinierea Republicii Moldova la reglementări şi standarde aplicate deja pe piaţa comună europeană, având în vedere că cea mai mare parte a conţinutului concret al  DCFTA reprezintă acquis comunitar.

Încheierea Acordului de asociere/DCFTA va aduce beneficii concrete pentru economia, societatea şi cetăţenii Republicii Moldova. Evaluările realizate de Comisia Europeană (2013) indică între efectele pe termen mediu:

§  impact pozitiv asupra evoluţiei PIB, prevăzut a atinge o creştere medie de 5,4%

§  creşterea exporturilor Republicii Moldova cu cca 16%

§  creşterea puterii de cumpărare, ca efect al cumulat al creşterii cu 4,8%, în medie, a salariilor, respectiv reducerii în medie cu 1,3% a indicelui preţurilor de consum.

Acordul intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni care urmează datei de depunere a ultimului instrument de ratificare sau de aprobare.

Totodată, art. 464 din Acord prevede aplicarea provizorie a dispoziţiilor acestuia: „Uniunea şi Republica Moldova convin să aplice parţial şi cu titlu provizoriu prezentul acord, astfel cum specifică Uniunea şi cum se prevede la alineatul (4) din prezentul articol, precum şi în conformitate cu procedurile şi legislaţia lor internă, după caz”.

Art. 3 din Decizia Consiliului  privind semnarea în numele Uniunii Europene şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, prevede aplicarea provizorie a anumitor dispoziţii din acord, printre care amintim: Titlul I (principiile generale ale cooperării dintre părţi), articolele privind obiectivele dialogului politic şi reforma internă, statul de drept, protecţia datelor cu caracter personal, cooperarea în domeniul migraţiei, al azilului şi al gestionării frontierelor, circulaţia persoanelor, protecţia consumatorilor, serviciile financiare şi Titlul IV (cooperarea economică şi alte tipuri de cooperare sectorială).

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii