Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:21 21 09 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Spitalul Judeţean Constanţa caută şef pentru Clinica de Ortopedie-Traumatologie. Alte posturi vacante, scoase la concurs. Detalii

ro

27 Feb, 2020 00:00 2728 Marime text

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“ Constanţa scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, mai multe posturi vacante în cadrul unităţii sanitare, dar şi pentru Centrul de Sănătate Multifuncţional Năvodari.


Astfel, la concurs a fost scoasă funcţia de conducere de şef al Clinicii de Ortopedie-Traumatologie. La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent şi în care sunt confirmaţi prin Ordin al MSP (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca medic specialist). Persoanele sancţionate în ultimii doi ani de unităţile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum şi cele cărora le-a încetat contractul de administraţie în condiţiile stabilite la art.5 nu pot participa la concurs.


Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu - susţinerea proiectului de management, proba scrisă, proba clinică sau practică. Proba scrisa a concursului se susţine după subiecte din Legea nr. 95/2006, actualizată, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi legislaţia secundară aferentă. Proba clinică sau proba practică se susţine pe baza metodologiei stabilite pentru obţinerea titlului de medic specialist. Înscrierile la concurs se fac până la data de 06.03.2020. Relaţii suplimentare şi regulamentul de organizare a concursului, precum şi bibliografia pentru concurs se publică pe site-ul unităţii sanitare şi se afişează la sediul unităţii.


Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: cerere în care se menţionează funcţia pentru care doreşte să concureze; copie xerox de pe diploma de studii; adeverinţă din care să reiasă confirmarea în gradul profesional; declaraţie pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcţia pentru care doreşte să concureze; declaraţie pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate; cazier judiciar; adeverinţă din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancţionat de conducerea unităţilor în care şi-a desfăşurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România; certificat privind starea de sănătate; certificat de membru, malpraxis; copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea în specialitate şi vechimea în specialitate; un proiect de management privind evoluţia viitoare a secţiei, laboratorului sau serviciului medical; adeverinţă din care să reiasă gradul didactic universitar; chitanţa de plată a taxei de concurs, în valoare de 300 de lei.


În secţiile universitare clinice, laboratoarele clinice şi serviciile medicale clinice, funcţia de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu medical se ocupă de către un cadru didactic universitar medical desemnat pe baza de concurs sau examen, organizat conform prevederilor legislaţiei în vigoare.


Un alt post scos la concurs este cel de medic specialist, specialitatea nefrologie în cadrul Centrului de Hemodializă. Înscrierile la concurs se fac în perioada 21.02.2020 - 06.03.2020. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze; copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentişti, farmacişti, şi respectiv adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti; copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viză pe anul în curs - Colegiul Medicilor; dovada/înscrisul din care să rezulte ca nu i-a fost aplicate sancţiunile prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele din Legea privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România (Certificat Profesional Curent); acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; cazier judiciar; certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; chitanţa de plata a taxei do concurs - 150 lei; Curriculum Vitae. Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, postată pe site-ul Ministerului Sănătăţii.


La concurs a fost scos şi postul de biolog în cadrul Centrului de Sănătate Multifuncţional Năvodari. Înscrierile la concurs se fac în perioada 21.02.2020 - 06.03.2020. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze; copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentişti, farmacişti şi, respectiv, adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti; copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viză pe anul în curs - Colegiul Farmaciştilor; dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicate sancţiuni prevăzute în Legea pr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori în cele din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România (Certificat Profesional Curent); cazier judiciar; certificat medical din care să rezulte că este apt din punt de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează, chitanţa de plată a taxei de concurs - 150 lei; CV. Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, postată pe site-ul Ministerului Sănătăţii.


De asemenea, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa a scos la concurs alte 8 posturi vacante în cadrul Centrului de Sănătate Multifuncţional Năvodari: un post cu normă întreagă de medic specialist specialitatea medicină internă; un post cu normă întreagă de medic specialist specialitatea cardiologie; un post cu normă întreagă de medic specialist specialitatea neurologie; un post cu normă întreagă de medic specialist specialitatea dermato-venerologie; un post cu normă întreagă de medic specialist specialitatea chirurgie generală; un post cu normă întreagă de medic specialist specialitatea ORL; un post cu normă întreagă de medic specialist specialitatea pediatrie; un post cu normă întreagă de medic specialist specialitatea laborator.


Înserierile la concurs se fac în perioada 21.02.2020 - 06.03.2020. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze; copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentişti, farmacişti şi, respectiv, adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti; copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viză pe anul în curs - Colegiul Farmaciştilor, dovada/înscrisul din care să rezulte ca nu au fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România (Certificat Profesional Curent); cazier judiciar, certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; chitanţă de plată a taxei de concurs - 150 lei; CV. Tematica de concurs şi bibliografia sunt afişate pe site-ul Ministerului Sănătăţii.


Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa va mai organiza un concurs pentru ocuparea postului de medic specialist, specialitatea ortopedie-traumatologie în cadrul Clinicii de Ortopedie-Traumatologie. Înscrierile la concurs se fac în perioada 21.02.2020-06.03.2020. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze; copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist pentru medici, medici dentişti, farmacişti şi, respectiv, adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti; copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viză pe anul în curs - Colegiul Medicilor, dovada că nu i-au fost aplicate sancţiunile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştitor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România (Certificat Profesional Curent); cazier judiciar; certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; chitanţă de plată a taxei de concurs - 150 lei; CV.


Citeşte şi:

Concurs la Spitalul Judeţean Constanţa pentru funcţii de şefi de secţie. Ce medici şi-au depus dosarele (documente) 

Ti-a placut articolul?

Comentarii