Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
18:38 22 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Locuri de muncă Constanța Spitalul Municipal Medgidia angajează. Detalii

ro

01 Apr, 2024 18:34 1049 Marime text
Foto cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels

Spitalul Municipal Medgidia cu sediul în Municipiul Medgidia, strada Ion Creangă, nr. 18, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă a unui post vacant de arhivar, conform H.G. nr.1336/2022 cu modificările și completările ulterioare, respectând prevederile OUG nr.115/2023.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a a ocupării funcției contractuale vacante de arhivar sunt:

– diplomă de bacalaureat ;
– 6 luni vechime în activitate;
– constituie avantaj - cursul de arhivar.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun European;
j) taxa concurs - 50 lei.
 
Candidatul care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale și a fost declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu certificatul de cazier judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise.

Copiile documentelor solicitate mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul”, de către secretatul comisiei de concurs.
 
Bibliografia și Tematica privind concursul pentru ocuparea unui post de vacant de arhivar.
 
BIBLIOGRAFIE:

1. Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 cu modificările si completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr.1376/2009 privind înființarea, organizarea și funcționare Arhivelor Naționale cu modificările si completările ulterioare;
3. Legea 53/2010 Codul Muncii , cu modificările si completările ulterioare;
4. Legea 319/2006 privind Securitatea si Sănătatea in Muncă cu modificările si completările ulterioare.
5. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare.
6. Ordinul nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
 
TEMATICA:

1. Dispoziții legale privind activitatea de arhivare a documentelor.
2. Atribuțiile personalului compartimentului de arhiva.
3. Evidenta documentelor.
4. Intocmirea si completarea nomenclatorului dosarelor de arhiva.
5. Ordonarea si inventarierea dosarelor de arhiva.
6. Regimul documentelor clasificate.
7. Selecționarea documentelor.
8. Procedura de arhivare in unitatea sanitara.
9. Legislația specifica.
10. Norme deontologice.
11. Păstrarea documentelor.
12. Norme de protecția muncii și PSI la depozitul de arhivă.
 
Concursul pentru ocuparea funcției vacante de arhivar, se va organiza conform calendarului următor:

Data publicării: 01.04.2024.
Data limită depunere dosare: 12.04.2024, ora 11.00.

1. Selecția dosarelor: 15.04.2024;
2. Afișare rezultatelor selecției dosarelor: 16.04.2024;
3. Depunere contestații privind selecția dosarelor: 17.04.2024, ora 11.00;
4. Soluționare contestații și comunicare rezultate: 18.04.2024.
5. Proba scrisă: 19.04.2024, ora 10.00;
6. Afișare rezultate proba scrisă: 22.04.2024;
7. Depunere contestații pentru proba scrisă: 23.04.2024, ora 11.00;
8. Soluționare contestații și comunicare rezultate: 24.04.2024.
9. Proba interviu: 25.04.2024, ora 10.00;
10. Afișare rezultate proba interviu: 26.04.2024;
11. Depunere contestații pentru proba interviu: 29.04.2024, ora 11.00;
12. Soluționare contestații proba interviu și comunicare rezultate: 30.04.2024.
13. Afișare rezultate finale: 07.05.2024.
 
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție și pe site-ul instituției angajatoare:
 
  • Dosarele de concurs, se depun la Biroul RUNOS, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10:00-11:00.

Spitalul Municipal Medgidia, strada Ion Creangă, nr. 18, județul Constanța, telefon 0241810690.
 
 
Citește și:
Post vacant la Spitalul Municipal Mangalia, județul Constanța! Cine poate participa la concurs
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii