Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
08:59 25 05 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Concurs la DNA Se caută un şef. Detalii

ro

29 Apr, 2016 07:07 1773 Marime text
Direcției Naționale Anticorupție organizează concurs în vederea ocupării postului vacant de șef al Biroului logistic și parc auto (personal contractual) în cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ, Serviciul investiții, achiziții și administrativ.

Concursul/examenul va consta în susținerea unei probe scrise și a unui interviu, după cum urmează:
- 19 mai 2016, ora 9.30 – proba scrisă, constând în testarea cunoștințelor teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
- 24 mai 2016, ora 9.30– interviul, constând în testarea abilităților, aptitudinilor și motivația candidaților.

Condiții de participare:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011,:
- cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic și European și domiciliul în România;
- cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- capacitate deplină de exercițiu;
- stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberare de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

precum și următoarele condiții specifice:

- studii superioare de lungă durată (universitare) absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul: construcții, transporturi (auto), mecanică sau științe inginerești;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției, minim 7 ani;
- experiență în gestionarea parcului auto, a centralelor termice și/sau instalațiilor electrice, termice, sanitare – constituie avantaj;
- cunoștințe de operare calculator nivel ridicat (Microsoft Word, Microsoft Excel, navigare Internet) atestate prin diplome/certificate specifice;
- posesor al permisului de conducere categoriile: minim B – constituie avantaj.

Candidații trebuie să aibă următoarele abilități, calități și aptitudini:

- păstrarea confidențialității;
- corectitudine și fidelitate;
- abilități în comunicarea scrisă și orală;
- capacitate de conducere, analiză și sinteză;
- asumarea responsabilității;
- flexibilitate în gândire.

Ti-a placut articolul?

Comentarii