Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
18:42 13 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Anunț important. Este vizată Structura de Securitate din Poliția Constanța

ro

10 Feb, 2018 23:02 3134 Marime text
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist II prevăzut cu gradul profesional de comisar de poliție, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale. Postul scos la concurs este prevăzut în cadrul Compartimentului Structura de Securitate din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, poziţia 476 din statul de organizare al unităţii;

Condiţii de participare

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)    să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b)    să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c)    să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d)    să fie declarat apt din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale).  
e)    să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f)    să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv:

Pregătire de bază: - studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă, într-unul dintre următoarele domenii:

-    științe exacte – domeniul de licență: matematică (specializarea matematică-informatică) sau informatică; 
-    științe economice – domeniul de licență: cibernetică, statistică și informatică economică;
-    științe inginerești – domeniul de licență: calculatoare și tehnologia informației/ inginerie electrică/ inginerie electronică și telecomunicații/ ingineria sistemelor (specializarea automatică și informatică)/ științe inginerești aplicate (specializarea informatică industrială/ informatică aplicată în inginerie electrică/ matematică și informatică aplicată în inginerie) /sisteme militare și informații (specializarea securitate și apărare);
sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna), într-unul dintre următoarele domenii: 
-    matematică – domeniul de licență: matematică (specializarea matematică-informatică) sau informatică; 
-    științe inginerești – domeniul de licență: inginerie electrică/ inginerie electronică și telecomunicații/ calculatoare și tehnologia informației/ ingineria sistemelor/ științe inginerești aplicate (specializarea informatică industrială/ informatică aplicată în inginerie electrică/ matematică și informatică aplicată în inginerie);
-    științe economice – domeniul de licență: cibernetică, statistică și informatică economică;

 Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului:

-  Să detină sau să obţină avizul de poliţie judiciară;
-  Să deţină sau să obţină autorizaţia de acces la informaţii clasificate, nivel STRICT SECRET 

g)    să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h)    să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i)    să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j)    să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k)    să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l)    să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
m)     să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; verificarea cerinţelor privind semnele particulare evidente sau tatuajele neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se realizează cu ocazia examinării medicale.

Concursul va consta în desfăşurarea unui test scris, de tip grilă, din tematica şi bibliografia recomandată având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 17 martie. Durata de rezolvare a testului este de 3 ore, începând cu ora stabilită în graficul de concurs.

Ti-a placut articolul?

Comentarii