Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
07:01 24 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Angajări Constanța ARSVOM caută inginer și subinginer. Ce condiții trebuie să îndeplinești

ro

04 Mar, 2024 10:46 2097 Marime text


Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante de inginer II și subinginer I, ambele posturi fiind pe perioadă nedeterminată.
 
Pentru cei care vor să aplice pentru funcția de inginer II, trebuie îndeplinite următoarele condiții:
  • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • Specialitate de bază: domeniul tehnic;
  • Vechime în specialitatea studiilor: minimum 6 luni;
  • Program de lucru: L-J – 08:00 – 16:30 și V – 08:00 -14:00
  • Probe de concurs: Probă scrisă și interviu
 
Pentru cei care vor să aplice pentru funcția de subinginer I, trebuie îndeplinite următoarele condiții:
  • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • Specialitate de bază: domeniul tehnic;
  • Vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 ani;
  • Program de lucru: L-J – 08:00 – 16:30 și V – 08:00 -14:00
  • Probe de concurs: Probă scrisă și interviu
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european.
 
Candidatul care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale și a fost declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu certificatul de cazier judiciar, anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice.
Copiile documentelor prevăzute mai sus, se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs sau pe pagina oficială www.arsvom.ro.
 
Condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea posturilor vacante:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.
 
Data limită pentru depunerea dosarelor: 15.03.2024, până la ora 13:00
1. Selecția dosarelor de înscriere: 18.03.2024
2. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 19.03.2024 până la ora 17:00
3. Termen de depunere contestații cu privire la selecția dosarelor: 20.03.2024 până la ora 13:00
4. Termen de soluționare contestații și comunicare rezultate: 21.03.2024 până la ora 17:00
5. Proba scrisă: 25.03.2024 la ora 09:00
6. Afișare rezultate proba scrisă: 26.03.2024 până la ora 17:00
7. Termen de depunere contestații pentru proba scrisă: 27.03.2024 până la ora 13:00
8. Termen de soluționare contestații și comunicare rezultate: 28.03.2024 până la ora 17:00
9. Interviu: 29.03.2024 la ora 09:00
10. Afișare rezultate proba interviu: 01.04.2024 până la ora 17:00
11. Termen de depunere contestații pentru proba interviu: 02.04.2024 până la ora 13:00
12. Termen de soluționare a contestațiilor și comunicare rezultate: 03.04.2024 până la ora 17:00
13. Afișare rezultate finale: 04.04.2024 până la ora 17:00
 
Depunerea dosarelor de concurs se va face la sediul a.r.s.v.o.m., incintă Port Constanța, dana 78, tel: 0241.60.18.78 – birou resurse umane.

Probele de concurs vor avea loc la sediul a.r.s.v.o.m. conform calendarului afișat.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
Declarații de Avere Constanța Nicoleta Juguleanu, șef birou la ARSVOM deține un apartament și o casă (DOCUMENTE)
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii