Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
10:35 18 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Oficial. Documentul aşteptat de Armata României Instrucţiuni privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei. Cine primeşte. Condiţii

ro

04 Sep, 2018 02:27 12698 Marime text
 
În Monitorul Oficial al României Partea I numărul 757 din 3 septembrie anul acesta a fost publicat Ordinul nr. 141/2018 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind condițiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei ofițerilor, maiștrilor militari, subofițerilor, soldaților și gradaților profesioniști și preoților militari din structurile Ministerului Apărării Naționale.
 
Având în vedere interesul pe care l-a suscitat acest ordin îl publicăm, în continuare, integral.

Ministerul Apărării Naționale - MApN

Ordinul nr. 141/2018 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind condițiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei ofițerilor, maiștrilor militari, subofițerilor, soldaților și gradaților profesioniști și preoților militari din structurile Ministerului Apărării Naționale

Pentru aplicarea prevederilor art. 11 din anexa nr. 1 la Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri, funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, și preoți militari, cu modificările ulterioare, și ale art. 11 din anexa nr. 1 la Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, cu modificările și completările ulterioare,
 
în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată,
 
ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instrucțiunile privind condițiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei ofițerilor, maiștrilor militari, subofițerilor, soldaților și gradaților profesioniști și preoților militari din structurile Ministerului Apărării Naționale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
 
Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.67/2012 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind condițiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor din structurile Ministerului Apărării Naționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 29 iunie 2012.
 
Art. 3. – (1) Ori de câte ori în cuprinsul unui act normativ specific anterior prezentului ordin se face trimitere la Instrucțiunile privind condițiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor din structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.67/2012, trimiterea se va socoti făcută la dispozițiile corespunzătoare din instrucțiunile aprobate prin prezentul ordin.
 
(2) Activitățile privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei cadrelor militare în activitate, aflate în desfășurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se finalizează conform prevederilor în baza cărora au fost inițiate.
 
Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul apărării naționale,
Mihai-Viorel Fifor
București, 27 august 2018.
Nr. M.141.
 
Ministerul Apărării Naționale - MApN

Instrucțiunile privind condițiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei ofițerilor, maiștrilor militari, subofițerilor, soldaților și gradaților profesioniști și preoților militari din structurile Ministerului Apărării Naționale din 27.08.2018
 
Art. 1. - Prezentele instrucțiuni detaliază condițiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor, soldaților și gradaților profesioniști și preoților militari, denumiți în continuare personal militar și asimilat, din structurile Ministerului Apărării Naționale, pentru 15, 20 și 25 de ani de activitate în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale.
 
Art. 2. - Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă cu ocazia Zilei Naționale a României, în număr nelimitat pentru fiecare categorie de personal militar și asimilat.
 
Art. 3. - Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă astfel:
a) pentru cadre militare și preoți militari, prin ordin al ministrului apărării naționale, pe baza propunerilor comandanților/șefilor structurilor Ministerului Apărării Naționale, înaintate ierarhic și prezentate centralizat, spre aprobare, de către Direcția generală management resurse umane, respectiv de către Direcția generală de informații a apărării;
b) pentru soldații și gradații profesioniști din cadrul structurilor Ministerului Apărării Naționale, mai puțin Direcția generală de informații a apărării și structurile subordonate acesteia, prin ordin al șefului Statului Major al Apărării, pe baza propunerilor comandanților/șefilor structurilor Ministerului Apărării Naționale, înaintate ierarhic și prezentate centralizat, spre aprobare, de către Direcția personal și mobilizare;
c) pentru soldații și gradații profesioniști din cadrul Direcției generale de informații a apărării și al structurilor subordonate acesteia, prin ordin al directorului general al Direcției generale de informații a apărării, pe baza propunerilor comandanților/șefilor structurilor din cadrul și din subordinea Direcției generale de informații a apărării, înaintate ierarhic și prezentate centralizat, spre aprobare, de către structura de resurse umane din cadrul acestei direcții generale.
Art. 4. - (1) În vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei, la nivelul structurilor Ministerului Apărării Naționale se desfășoară următoarele activități:
a) determinarea numărului de ofițeri, maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști și preoți militari cărora li se conferă în anul în curs Semnul onorific În Serviciul Patriei, în scopul inițierii demersurilor pentru confecționarea însemnelor, panglicilor, baretelor și cutiilor și pentru tipărirea atestatelor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei, în baza aprobării ministrului apărării naționale, a șefului Statului Major al Apărării sau a directorului general al Direcției generale de informații a apărării;
b) formularea propunerilor nominale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, în scopul elaborării proiectelor de ordine și al emiterii acestora;
c) emiterea și publicarea ordinelor privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei;
d) confecționarea însemnelor, panglicilor, baretelor și cutiilor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei;
e) editarea, tipărirea și validarea atestatelor însoțitoare ale Semnului onorific În Serviciul Patriei;
f) înmânarea însemnelor, panglicilor, baretelor, cutiilor și atestatelor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei.
(2) Pentru desfășurarea activităților prevăzute la alin. (1), la nivelul structurilor Ministerului Apărării Naționale se stabilesc responsabilități următoarelor structuri:
a) structurile de resurse umane de la toate eșaloanele;
b) structurile de resurse umane de la nivelul structurilor centrale și celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale;
c) Direcția generală management resurse umane;
d) Direcția generală de informații a apărării;
e) Direcția personal și mobilizare;
f) Secretariatul general;
g) Comandamentul logistic întrunit;
h) Centrul Tehnic Editorial al Armatei;
i) Cabinetul ministrului apărării naționale.
Art. 5. -(1) Structurile de resurse umane de la toate eșaloanele desfășoară următoarele activități:
a) identifică personalul militar și asimilat pe care îl gestionează și care îndeplinește condițiile privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul în curs, pe baza documentelor de evidență nominală, până la data de 1 aprilie a fiecărui an;
b) întocmesc tabelele nominale cu ofițerii, maiștrii militari, subofițerii, preoții militari și tabelele nominale cu soldații și gradații profesioniști din structura proprie care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și sunt propuși pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul în curs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, până la data de 15 aprilie a fiecărui an;
c) întocmesc tabelele cu ofițerii, maiștrii militari, subofițerii, preoții militari și tabele cu soldații și gradații profesioniști din structura proprie care îndeplinesc condiția de vechime, dar nu îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de lege și nu se propun pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul în curs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, până la data de 15 aprilie a fiecărui an;
d) centralizează și verifică propunerile numerice primite de la structurile subordonate, după caz, pe care le înaintează ierarhic, pe categorii ale semnului onorific și pe categorii de personal militar și asimilat și corpuri de cadre militare, structurilor centrale sau subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, până la data de 1 mai a fiecărui an;
e) centralizează propunerile nominale primite de la structurile subordonate, după caz, verifică îndeplinirea condițiilor legale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei de către personalul militar și asimilat propus și le înaintează, ierarhic, structurilor centrale sau subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, până la data de 1 iunie a fiecărui an;
f) înmânează însemnele, panglicile, baretele și cutiile aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei și atestatele însoțitoare personalului militar și asimilat, în activitate, căruia i s-a conferit, pe baza extraselor din ordinele ministrului apărării naționale, șefului Statului Major al Apărării, respectiv directorului general al Direcției generale de informații a apărării, primite pe cale ierarhică;
g) consemnează conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în ordinul de zi pe unitate și în documentele de evidență nominală, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea extraselor din ordinele ministrului apărării naționale, șefului Statului Major al Apărării sau directorului general al Direcției generale de informații a apărării, ocazie cu care atașează la memoriile originale sau la dosarele personale, după caz, copiile atestatelor, certificate pentru conformitate cu originalul;
h) actualizează, potrivit competențelor, datele referitoare la conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei din sistemul informatic pentru gestionarea personalului activ RESMIL, mai puțin pentru personalul Direcției generale de informații a apărării, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii extraselor din ordinele ministrului apărării naționale, respectiv ale șefului Statului Major al Apărării.
(2) Structurile de resurse umane de la nivelul structurilor centrale și celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale desfășoară următoarele activități:
 
a) centralizează propunerile numerice privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul în curs, le verifică și le transmit Direcției generale management resurse umane, Direcției personal și mobilizare, respectiv Direcției generale de informații a apărării, până la data de 15 mai a fiecărui an;
b) centralizează propunerile nominale, verifică îndeplinirea condițiilor legale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei de către personalul militar și asimilat propus și le transmit Direcției generale management resurse umane, Direcției personal și mobilizare, respectiv Direcției generale de informații a apărării, până la data de 30 iunie a fiecărui an;
c) retransmit, pe cale ierarhică, structurilor subordonate/aflate în coordonare extrase din ordinele ministrului apărării naționale, ale șefului Statului Major al Apărării, respectiv ale directorului general al Direcției generale de informații a apărării, însoțite de atestate privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, precum și însemnele, panglicile, baretele și cutiile aferente, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora;
d) consemnează, pe baza extraselor din ordinele ministrului apărării naționale, ale șefului Statului Major al Apărării, respectiv ale directorului general al Direcției generale de informații a apărării, conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în documentele de evidență aparținând personalului militar și asimilat din structurile subordonate/aflate în coordonare, pe care le dețin potrivit reglementărilor specifice, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii acestor extrase.
 
(3) Pentru unitățile și formațiunile militare la nivelul cărora nu funcționează structură de resurse umane, activitățile privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se realizează de către structurile de resurse umane de la eșaloanele superioare sau de la nivelul structurilor care au stabilite competențe de coordonare, precum și, după caz, de către structurile de resurse umane ale altor unități militare, care desfășoară această activitate în baza aprobării ministrului apărării naționale.
(4) Direcția generală management resurse umane, respectiv Direcția generală de informații a apărării desfășoară următoarele activități:
a) centralizează propunerile numerice privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei ofițerilor, maiștrilor militari, subofițerilor și preoților militari, în anul în curs;
b) elaborează raportul în vederea informării ministrului apărării naționale asupra numărului total de ofițeri, maiștri militari, subofițeri și preoți militari care urmează a fi propuși pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul în curs și solicitării aprobării pentru confecționarea însemnelor, panglicilor, baretelor și cutiilor și tipărirea atestatelor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei;
c) înaintează raportul prevăzut la lit. b) ministrului apărării naționale, însoțit de tabelul centralizator cu propunerile numerice formulate de către structurile centrale și subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, întocmit pe categorii ale semnului onorific și pe corpuri de cadre militare/preoți militari, până la data de 1 iunie a fiecărui an;
d) centralizează propunerile nominale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege de către ofițerii, maiștrii militari, subofițerii și preoții militari propuși și elaborează proiectele de ordine în acest sens, pe care le înaintează ministrului apărării naționale, prin Secretariatul general, până la data de 31 august a fiecărui an; Direcția generală de informații a apărării înaintează propunerile direct ministrului apărării naționale;
e) trimite câte o copie a raportului prevăzut la lit. b) Comandamentului logistic întrunit și Centrului Tehnic Editorial al Armatei, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la aprobarea acestuia;
f) transmite Centrului Tehnic Editorial al Armatei comanda titularului de plan și copiile ordinelor ministrului apărării naționale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea acestora, însoțite de formatul electronic al anexelor, în care se atribuie pentru fiecare ofițer, maistru militar, subofițer și preot militar nominalizat un număr de evidență al atestatului, corespunzător numărului din Registrul pentru evidența atestatelor Semnului onorific În Serviciul Patriei;
g) verifică înscrierea corectă a datelor de identificare ale ofițerilor, maiștrilor militari, subofițerilor și preoților militari și a numerelor de evidență pe atestatele tipărite și le transmite Cabinetului ministrului apărării naționale, în scopul validării, până la data de 15 octombrie a fiecărui an;
h) verifică existența tuturor atestatelor validate, primite de la Cabinetul ministrului apărării naționale;
i) distribuie extrase din ordinele ministrului apărării naționale de conferire a Semnului onorific În Serviciul Patriei, însoțite de atestatele aferente, structurilor centrale și subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale care au formulat propunerile nominale, până la data de 10 noiembrie a fiecărui an.
 
(5) Direcția personal și mobilizare, respectiv structura de resurse umane din Direcția generală de informații a apărării desfășoară următoarele activități:
a) centralizează propunerile numerice privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei soldaților și gradaților profesioniști, în anul în curs;
b) elaborează raportul în vederea informării șefului Statului Major al Apărării, respectiv directorului general al Direcției generale de informații a apărării asupra numărului total de soldați și gradați profesioniști care urmează a fi propuși pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul în curs și solicitării aprobării pentru confecționarea însemnelor, panglicilor, baretelor și cutiilor și tipărirea atestatelor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei;
 
c) înaintează șefului Statului Major al Apărării raportul prevăzut la lit. b) însoțit de tabelul centralizator cu propunerile numerice formulate de către structurile de resurse umane de la toate eșaloanele din compunerea și subordinea Statului Major al Apărării, structurile centrale și subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, respectiv directorului general al Direcției generale de informații a apărării raportul prevăzut la lit. b) însoțit de tabelul centralizator cu propunerile numerice formulate de către structurile din compunerea și subordinea acestei direcții generale, întocmit pe categorii ale semnului onorific, până la data de 1 iunie a fiecărui an;
 
d) centralizează propunerile nominale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege de către soldații și gradații profesioniști propuși și elaborează proiectul de ordin în acest sens, pe care îl înaintează șefului Statului Major al Apărării, respectiv directorului general al Direcției generale de informații a apărării, până la data de 31 august a fiecărui an;
 
e) trimite câte o copie a raportului prevăzut la lit. b) Comandamentului logistic întrunit și Centrului Tehnic Editorial al Armatei, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la aprobarea acestuia;
 
f) trimite ordinul șefului Statului Major al Apărării, respectiv al directorului general al Direcției generale de informații a apărării privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, în format letric și electronic, Secretariatului general, în vederea publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, împreună cu proiectul scrisorii adresate secretarului general al Camerei Deputaților, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data emiterii;
 
g) transmite Centrului Tehnic Editorial al Armatei comanda titularului de plan și copiile ordinului șefului Statului Major al Apărării privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea acestora, însoțite de formatul electronic al anexelor, în care se atribuie pentru fiecare soldat și gradat profesionist nominalizat un număr de evidență al atestatului, corespunzător numărului din Registrul pentru evidența atestatelor Semnului onorific În Serviciul Patriei;
 
h) verifică înscrierea corectă a datelor de identificare ale soldaților și gradaților profesioniști și a numerelor de evidență pe atestatele tipărite și le transmite Cabinetului ministrului apărării naționale, în scopul validării, până la data de 15 octombrie a fiecărui an;
i) verifică existența tuturor atestatelor validate, primite de la Cabinetul ministrului apărării naționale;
 
j) distribuie extrase din ordinul șefului Statului Major al Apărării, respectiv al directorului general al Direcției generale de informații a apărării de conferire a Semnului onorific În Serviciul Patriei, însoțite de atestatele aferente, structurilor de resurse umane de la toate eșaloanele din compunerea și subordinea Statului Major al Apărării, precum și structurilor centrale și subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, care au formulat propunerile nominale, respectiv din compunerea și subordinea Direcției generale de informații a apărării, până la data de 10 noiembrie a fiecărui an.
 
(6) Secretariatul general desfășoară următoarele activități:
a) trimite Direcției generale management resurse umane, în copie, ordinele ministrului apărării naționale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei ofițerilor, maiștrilor militari, subofițerilor și preoților militari, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data emiterii acestora;
 
b) transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, ordinele ministrului apărării naționale, șefului Statului Major al Apărării și directorului general al Direcției generale de informații a apărării.
 
(7) Comandamentul logistic întrunit desfășoară următoarele activități:
a) întreprinde demersurile necesare pentru confecționarea însemnelor, panglicilor, baretelor și cutiilor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei și trimite materialele respective structurilor centrale și celor subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an;
 
b) furnizează date privind costurile unitare estimate pentru confecționarea însemnelor, panglicilor, baretelor și cutiilor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei, la solicitarea directorilor programelor majore.
 
(8) Centrul Tehnic Editorial al Armatei desfășoară următoarele activități:
a) include editarea/tipărirea atestatelor însoțitoare ale Semnului onorific În Serviciul Patriei în planul editorial-poligrafic, potrivit estimărilor numerice comunicate centralizat prin grija directorilor programelor majore, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an;
b) editează și tipărește atestatele însoțitoare ale Semnului onorific În Serviciul Patriei, pe care le trimite Direcției generale management resurse umane, respectiv Direcției personal și mobilizare, până la data de 10 octombrie a fiecărui an;
c) furnizează date privind costurile unitare estimate pentru editarea și tipărirea atestatelor însoțitoare ale Semnului onorific În Serviciul Patriei, la solicitarea directorilor programelor majore.
 
(9) Cabinetul ministrului apărării naționale întreprinde demersurile necesare semnării sau parafării atestatelor însoțitoare ale Semnului onorific În Serviciul Patriei și le trimite Direcției generale management resurse umane, Direcției personal și mobilizare, respectiv Direcției generale de informații a apărării, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an.
 
Art. 6. -(1) În vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei, durata activității în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale se calculează în ani împliniți până la data de 31 august a anului în care personalul militar și asimilat, în activitate, este propus în acest sens.
(2) La stabilirea duratei activității în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale se iau în calcul inclusiv perioadele în care personalul militar și asimilat transferat în structurile Ministerului Apărării Naționale și-a desfășurat activitatea, anterior transferului, în alte instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, având calitatea de ofițer, maistru militar, subofițer, militar angajat pe bază de contract, jandarm angajat cu contract, polițist de frontieră angajat cu contract, soldat și gradat voluntar, soldat și gradat profesionist, preot militar sau funcționar public cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, maiștri militari sau subofițeri, în activitate.
 
Art. 7. -În vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei, durata activității în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale se calculează în ani împliniți până la data la care personalul militar și asimilat, în rezervă/retragere, a încetat raporturile de serviciu cu Ministerul Apărării Naționale.
 
Art. 8. - (1) Pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei nu se iau în calcul perioadele prevăzute la:
 
a) art. 8 din Regulamentul privind descrierea și modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri, funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, și preoți militari, prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri, funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, și preoți militari, cu modificările ulterioare;
 
b) art. 8 din Regulamentul privind descrierea și modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, cu modificările și completările ulterioare;
 
c) art. 141 alin. 6 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.
 
(2) Personalul militar și asimilat se propune pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei după parcurgerea unor perioade de activitate egale cu perioadele prevăzute la alin. (1), în care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.
 
Art. 9. - Anii care nu au fost luați în calcul la stabilirea vechimii în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, în condițiile art. 8 lit. b) din Regulamentul privind descrierea și modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri, funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, și preoți militari, prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri, funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, și preoți militari, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 8 lit. b) din Regulamentul privind descrierea și modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, cu modificările și completările ulterioare, se valorifică la stabilirea vechimii în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, astfel:
a) anii în care personalul militar și asimilat a fost apreciat cu calificativ anual inferior celui de "bun" din ultimii 4 ani premergători anului în care urma să i se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate se iau în calcul pentru stabilirea vechimii în vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 20 și, respectiv, 25 de ani de activitate în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale;
 
b) anii în care personalul militar și asimilat a fost apreciat cu calificativ anual inferior celui de "bun" din ultimii 4 ani premergători celui în care urma să i se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate se iau în calcul pentru stabilirea vechimii în vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale.
 
Art. 10. -(1) Ordinele privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei pot fi emise ulterior anului în care personalul militar și asimilat îndeplinește condițiile prevăzute de lege, în următoarele situații:
 
a) pronunțarea achitării de către instanța competentă, în urma rejudecării cauzei, în cazul ofițerilor și preoților militari aflați în situația prevăzută la art. 8 lit. a) din Regulamentul privind descrierea și modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri, funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, și preoți militari, prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri, funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, și preoți militari, cu modificările ulterioare;
 
b) pronunțarea achitării de către instanța competentă, în urma rejudecării cauzei, în cazul maiștrilor militari, subofițerilor, soldaților și gradaților profesioniști aflați în situația prevăzută la art. 8 lit. a) din Regulamentul privind descrierea și modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, cu modificările și completările ulterioare;
 
c) repunerea în drepturile avute la data suspendării din funcții, potrivit prevederilor art. 89 alin. 7 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, a cadrelor militare suspendate din funcții prin aplicarea dispozițiilor art. 89 alin. 2 din aceeași lege;
 
d) repunerea în drepturile avute la data suspendării din funcții, potrivit prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare, a soldaților și gradaților profesioniști suspendați din funcții prin aplicarea dispozițiilor art. 48 alin. (1) și (2) din aceeași lege;
 
e) repunerea în drepturile avute la data suspendării din funcții, potrivit prevederilor art. 23 alin. (4) și (5) din Legea nr. 195/2000 privind constituirea și organizarea clerului militar, a preoților militari suspendați din funcții prin aplicarea dispozițiilor art. 23 alin. (2) din aceeași lege;
 
f) omiterea propunerii personalului militar și asimilat pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei;
 
g) revizuirea îndeplinirii condițiilor privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei de către cadrele militare și preoții militari care, anterior dobândirii acestei calități, au activat în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale ca funcționar public cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, maiștri militari și subofițeri, ca militar angajat pe bază de contract, ca jandarm angajat cu contract, ca polițist de frontieră angajat cu contract, ca soldat și gradat voluntar, ca soldat și gradat profesionist sau ca preot militar, în activitate;
 
h) conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei personalului militar și asimilat, în rezervă.
 
(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), propunerile privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se formulează și se înaintează ierarhic Direcției generale management resurse umane, Direcției generale de informații a apărării, respectiv Direcției personal și mobilizare, după caz, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data la care intervin situațiile respective.
(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) -f), conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei personalului militar și asimilat se face la data de 1 decembrie a anului în care îndeplinea condițiile legale.
 
Art. 11. - Proiectele de ordine privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se elaborează separat pentru fiecare categorie de personal militar și asimilat, potrivit legii, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 3-6, după caz.
Art. 12. - (1) Numerotarea, evidența și păstrarea ordinelor privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se realizează în condiții similare actelor normative specifice aprobate prin ordine ale ministrului apărării naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Anexele ordinelor privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei conțin codul persoanei/codul numeric personal al persoanei pentru celelalte categorii de personal și denumirile structurilor în care este încadrat personalul militar și asimilat propus în acest sens, au caracter clasificat și se semnează de către:
 
a) șeful Direcției generale management resurse umane, pentru cadrele militare și preoții militari din structurile Ministerului Apărării Naționale, mai puțin din cadrul Direcției generale de informații a apărării și al structurilor subordonate acesteia;
 
b) directorul general al Direcției generale de informații a apărării, pentru cadrele militare și preoții militari din cadrul Direcției generale de informații a apărării și al structurilor subordonate acesteia;
 
c) șeful Direcției personal și mobilizare, pentru soldații și gradații profesioniști din structurile Ministerului Apărării Naționale, mai puțin din cadrul Direcției generale de informații a apărării și al structurilor subordonate acesteia;
 
d) șeful structurii de resurse umane din cadrul Direcției generale de informații a apărării, pentru soldații și gradații profesioniști din cadrul acestei direcții generale și al structurilor subordonate.
 
(3) Anexele ordinelor privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru personalul din structurile Direcției generale de informații a apărării se păstrează la această structură.
 
Art. 13. - (1) Documentul însoțitor al Semnului onorific În Serviciul Patriei este atestatul ale cărui model și caracteristici de tipărire sunt prevăzute în anexa nr. 7.
(2) Atestatul privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se contrasemnează de către:
a) șeful Direcției generale management resurse umane, pentru cadrele militare și preoții militari din structurile Ministerului Apărării Naționale, mai puțin cei din cadrul Direcției generale de informații a apărării și al structurilor subordonate acesteia;
b) directorul general al Direcției generale de informații a apărării, pentru personalul militar și asimilat din cadrul Direcției generale de informații a apărării și al structurilor subordonate acesteia;
c) șeful Statului Major al Apărării, pentru soldații și gradații profesioniști din structurile Ministerului Apărării Naționale, mai puțin cei din cadrul Direcției generale de informații a apărării și al structurilor subordonate acesteia.
 
Art. 14. - (1) Evidența conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei se ține în registre întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, în care se înregistrează atestatele conferite, la nivelul:
 
a) Direcției generale management resurse umane, pentru atestatele emise cadrelor militare și preoților militari din structurile Ministerului Apărării Naționale, mai puțin celor din cadrul Direcției generale de informații a apărării și al structurilor subordonate acesteia;
 
 
 
b) Direcției generale de informații a apărării, pentru atestatele emise personalului militar și asimilat din cadrul acestei structuri și al structurilor subordonate;
 
c) Direcției personal și mobilizare, pentru atestatele emise soldaților și gradaților profesioniști din structurile Ministerului Apărării Naționale, mai puțin celor din cadrul Direcției generale de informații a apărării și al structurilor subordonate acesteia.
 
(2) Registrele pentru evidența atestatelor Semnului onorific În Serviciul Patriei se constituie anual pentru fiecare categorie de personal militar și asimilat și corp de cadre militare în parte și se păstrează permanent.
 
Art. 15. - Pe baza datelor înscrise în registrele pentru evidența atestatelor Semnului onorific În Serviciul Patriei, Direcția generală management resurse umane, Direcția generală de informații a apărării și Direcția personal și mobilizare pot elibera documente care confirmă calitatea de titular al Semnului onorific În Serviciul Patriei.
 
Art. 16. - În situația în care personalul militar și asimilat căruia i-a fost conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei este numit în funcții la alte unități militare sau este trecut în rezervă/retragere, în perioada cuprinsă între data expirării termenului de înaintare a propunerilor nominale de către structurile în care este încadrat și data conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei, semnele onorifice și atestatele aferente se transmit, în cel mai scurt timp, de către unitățile militare de la care a fost eliberat din funcții sau trecut în rezervă/retragere unităților militare în care a fost numit în funcții sau centrelor militare în evidența cărora se află, urmând a fi înmânate de către comandanții/șefii acestora.
 
Art. 17. - Pentru clarificarea tuturor aspectelor referitoare la formularea propunerilor nominale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, la solicitarea Direcției generale management resurse umane, Direcției personal și mobilizare, respectiv a Direcției generale de informații a apărării, transmisă pe cale ierarhică sau direct, în scris ori prin alte mijloace de comunicații, comandanții/șefii unităților militare, indiferent de eșalon, furnizează toate informațiile necesare în termenul solicitat.
 
Art. 18. - (1) Pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei personalului militar și asimilat în activitate și în rezervă/retragere care beneficiază de acest drept în temeiul Legii nr. 149/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, pe lângă structurile prevăzute la art. 4 alin. (2), se stabilesc și următoarele structuri:
 
a) Direcția informare și relații publice;
b) centrele militare zonale, județene și ale sectoarelor municipiului București, denumite în continuare centre militare.
 
(2) Personalul militar și asimilat prevăzut la alin. (1), care îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, este format din:
 
a) cadre militare și preoți militari în activitate sau în rezervă/retragere care, anterior dobândirii statutului respectiv, au activat în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, având calitatea de funcționar public cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, maiștri militari și subofițeri, de militar angajat pe bază de contract, de jandarm angajat cu contract, de polițist de frontieră angajat cu contract, de soldat și gradat voluntar, de soldat și gradat profesionist, respectiv de preot militar, în activitate, și cărora nu li s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei cu luarea în considerare a perioadelor respective;
 
b) soldați și gradați profesioniști, în activitate sau în rezervă/retragere.
 
Art. 19. - (1) În vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei personalului militar și asimilat în activitate prevăzut la art. 18 alin. (2), structurile de resurse umane de la toate eșaloanele analizează situația fiecărui militar dintre cei pe care îi gestionează, pe baza documentelor de evidență nominală, revizuiesc durata activității acestora în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei și formulează propuneri nominale în acest sens, pe care le înaintează ierarhic Direcției generale management resurse umane, Direcției personal și mobilizare, respectiv Direcției generale de informații a apărării.
 
(2) În vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei personalului militar și asimilat în rezervă/retragere prevăzut la art. 18 alin. (2), se desfășoară următoarele activități:
 
a) Direcția informare și relații publice și centrele militare inițiază și desfășoară o campanie de informare a personalului militar și asimilat în rezervă/retragere cu privire la dispozițiile Legii nr. 149/2018 și la detaliile de contact unde se pot informa suplimentar în legătură cu acestea;
 
b) centrele militare analizează, pe baza solicitărilor scrise ale personalului beneficiar, a documentelor de evidență nominală deținute și/sau, după caz, a documentelor justificative depuse de personalul militar și asimilat în rezervă/retragere, situația fiecăruia dintre cei pe care îi gestionează, revizuiesc durata activității acestora în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei și formulează propuneri nominale în acest sens, pe care le înaintează ierarhic, după caz, Direcției generale management resurse umane și Direcției personal și mobilizare din Statul Major al Apărării.
 
(3) După parcurgerea activităților prevăzute la alin. (1) și (2) se desfășoară celelalte activități prevăzute la art. 5, potrivit responsabilităților stabilite fiecărei structuri, conform metodologiilor care se stabilesc prin proceduri operaționale/de sistem.
 
Art. 20. - (1) În situația în care la nivelul unităților militare/centrelor militare în a căror evidență se află personalul militar prevăzut la art. 18 alin. (2) nu se identifică documente justificative pe baza cărora să se poată verifica îndeplinirea condițiilor privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei și nici personalul militar și asimilat în cauză nu deține astfel de documente, structurile de resurse umane și centrele militare solicită astfel de documente unităților militare în care acesta și-a desfășurat activitatea sau, după caz, unităților militare deținătoare de arhivă.
 
(2) Unitățile militare/deținătoare de arhivă dau curs solicitărilor prevăzute la alin. (1) cu respectarea termenelor prevăzute de reglementări.
 
(3) Activitățile prevăzute la art. 5 se desfășoară după identificarea documentelor justificative, prin aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. g) și h).
 
Art. 21. - Direcția generală management resurse umane, Direcția generală de informații a apărării, respectiv Direcția personal și mobilizare transmit Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale situații nominale cu privire la conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei personalului militar și asimilat trecut în rezervă sau direct în retragere în perioada cuprinsă între data de 31 august a anului în curs și data conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei, precum și în situațiile prevăzute la art. 10 alin. (1).
 
Art. 22. - (1) Fondurile financiare necesare conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei se asigură anual, prin bugetele programelor majore ale Ministerului Apărării Naționale, pentru personalul militar și asimilat din structurile finanțate prin fiecare program major și se gestionează de către fiecare director de program major ținând cont de nevoile reale și competențele de achiziție.
 
(2) Pentru fundamentarea necesarului de resurse financiare corespunzătoare conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei, directorii programelor majore estimează anual, în luna ianuarie, costurile aferente conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul următor.
 
(3) Pentru estimarea costurilor, potrivit prevederilor alin. (2), structurile finanțate comunică directorilor programelor majore numărul de ofițeri, maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști și preoți militari care urmează a fi propuși pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul următor.
 
Art. 23. - (1) Costurile estimate potrivit prevederilor art. 22 alin. (2) se iau în calcul la elaborarea proiectelor programelor majore și proiectelor bugetelor, în conformitate cu dispozițiile actelor normative specifice în vigoare privind planificarea, programarea, bugetarea și evaluarea în Ministerul Apărării Naționale.
 
(2) Fondurile financiare alocate pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se evidențiază în bugetele gestionate de către Comandamentul logistic întrunit și Centrul Tehnic Editorial al Armatei, cu destinația confecționării însemnelor, panglicilor, baretelor și cutiilor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei, respectiv editării/tipăririi atestatelor însoțitoare ale Semnului onorific În Serviciul Patriei.
 
Art. 24. - (1) Prevederile art. 5 alin. (4) lit. e) și f), alin. (5) lit. e) și g) și alin. (7) lit. a) nu se aplică pentru personalul militar și asimilat din cadrul Direcției generale de informații a apărării și structurile subordonate acesteia.
 
(2) Activitățile specifice privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei personalului militar și asimilat din cadrul Direcției generale de informații a apărării și structurilor subordonate acesteia se realizează de către această direcție generală, în conformitate cu prevederile prezentelor instrucțiuni și cu dispozițiile interne emise de către directorul general al acestei direcții.
 
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii

  • Grama 11 Jan, 2019 09:48 La stabilirea perioadei de activitate pentru acordarea SOSP se ia in calcul si perioada scolarizarii?