Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
18:39 20 02 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 4 septembrie, ora 12.00

ro

04 Sep, 2014 10:57 724 Marime text
I.               PROIECTE DE LEGE

1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind măsuri de creştere a încrederii şi securităţii, semnat la Kiev, la 10 martie 2014


II.            PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 7 aprilie 2014 şi la Bucureşti la 14 aprilie 2014 între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, la Contractul dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.5 încheiat între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 11 decembrie 2013 şi la Bucureşti la 6 februarie 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad - Timişoara - Lugoj, etapa I, semnat la București la 24 decembrie 2003 și la Luxemburg la 17 decembrie 2003

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Serbia privind înfiinţarea şi funcţionarea unui Punct comun de contact la frontiera de stat româno-sârbă, semnat la Bucureşti la 31 mai 2013

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transferul unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării  Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi de imobil, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Iaşi şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea  contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1660/2006

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 858/2011 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului şi pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fonsului pentru mediu

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române''-Administraţia Bazinală de Apă Jiu aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii  rutiere

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.494/2006 privind echipamentul maritim

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

- MEMORANDUM cu tema: Aprobarea menţinerii în anul 2014 a numărului de personal aprobat la finele anului 2013, prin reîntregirea numărului de personal realizat în anul 2013 cu 37 de persoane, la Compania Națională Aeroporturi – București S.A.

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desființarea Sanatoriului de Pneumoftizilogie Guranda, județul Botoșani

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unui sector de drum de interes judeţean, situat în judeţul Covasna, trecut în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizăriide către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru organizarea în anul 2014, în România, a două conferinţe internaţionale în cadrul Centrului Serviciilor Publice de Ocupare din Ţările din Sud-Estul Europei (CSPOTSEE)

- MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării în anul 2014, în România, a două conferinţe internaţionale în cadrul Centrului Serviciilor Publice de Ocupare din Ţările din Sud-Estul Europei (CSPOTSEE)

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unei construcţii aflată în administrarea Institutului Oncologic ''Prof.Dr.I.Chiricuţă'' Cluj-Napoca, unitate din subordinea Ministerului Sănătăţii, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului pe anul 2014 cu sumele necesare reprezentării României de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului în faţa Curţii de Arbitraj Internaţional a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologicăIII.         MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere pentru cooperarea în domeniul vinurilor între Ministerul Economiei din România şi Biroul de Dezvoltare Comercială şi Economică din cadrul Guvernului Regiunii Administrative Speciale Hong-Kong a Republicii Populare Chineze

2.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea proiectului Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Columbia privind cooperarea în domeniul industriei de apărare

3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind semnarea protocolului de modificare a convenţiei între Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Erevan la 25 martie 1996

4.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului între România şi Republica Albania în domeniul securităţii sociale

5.    MEMORANDUM cu tema: semnarea unui protocol între Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public Privat şi Promovarea Exporturilor pentru şi în numele Guvernului României şi Agenţia de Promovare a Investiţiilor din cadrul Ministerului Comerţului (MOFCOM) din Republica Populară Chineză privind Mecanismul de Contact între Agenţia de Promovare a Investiţiilor din China şi Agenţiile Naţionale de Promovare a Investiţiilor din ţările Europei Centrale şi de Est

6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între România şi Ungaria privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate

IV.          PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 a societăţilor”, iniţiată de domnii deputaţi Liviu-Bogdan Ciucă, Ion Diniţă, Aurelian Ionescu, Vicenţiu-Mircea Irimie, Ioan Moldovan şi doamna deputat Cornelia Negruţ – Grupul parlamentar al PC (Bp 267/2014)

2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea lit. b) a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă”, iniţiată de domnul deputat PNL Mircea Roşca şi un grup de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al PNL (Bp. 178/2014)

3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale”, iniţiată de doamna deputat PD-L Paul Maria Andreea şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare al PD-L, PP-DD, Independenți (Bp. 107/2014, L321/2014)

4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 24 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice”, iniţiată de domnul deputat PSD Liviu Harbuz împreună cu un grup de parlamentari din Grupurile parlamentare ale PSD și UDMR (Bp. 273/2014)

5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură”, iniţiată de domnul deputat PSD Cătălin Marian Rădulescu şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD şi PC (Bp. 238/2014)

6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite produse petroliere”, iniţiată de doamna deputat PP-DD Liliana Ciobanu şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PD-L, PNL, PP-DD şi ale Independenţilor (Bp. 269/2014)

7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”, iniţiată de domnul senator PSD Gheorghe Pop (Bp. 215/2014)

8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”, iniţiată de domnul deputat    PD-L Gheorghe Udrişte împreună cu un grup dedeputaţi aparţinând Grupurilor parlamentare PD-L şi Minorităţilor Naţionale (Bp. 217/2014)

Ti-a placut articolul?

Comentarii