Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:11 18 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Acte normative care ar putea fi incluse pe Agenda de lucru a şedinţei Guvernului României din 18 iulie 2012

ro

18 Jul, 2012 18:01 662 Marime text

GUVERNUL ROMANIEI

18.07.2012


INFORMAŢIE DE PRESĂ
privind unele acte normative care ar putea fi incluse pe Agenda de lucru a şedinţei Guvernului României din 18 iulie 2012, ora 13.00

I.              PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 2 februarie 2012 şi la Luxemburg la 10 ianuarie 2012, între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind  infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la  Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004

2.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea unui controlor financiar şef adjunct al Corpului controlorilor delegaţi din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

3.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unităţi   administrativ-teritoriale

4.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi           Guvernul Federaţiei Ruse încheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucureşti la 1 aprilie 2011 şi 20 decembrie 2011, privind modificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor, semnat la Bucureşti la 26 august 2002

5.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr.1439/2009 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională şi a Centrului Naţional 'România Digitală'

6.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României" din  subordinea Băncii Naţionale a României

-         MEMORANDUM cu tema: Aprobarea repartizării unor sume din profitul net pentru  anul 2012 prevăzut în Bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Imprimeria     Băncii Naţionale a României", din subordinea Băncii Naţionale a României, pentru finanţarea investiţiilor prioritare ce determină extinderea activităţii regiei, cu respectarea prevederilor şi nivelului cotei prevăzute de OG nr.64/2001 şi Legea nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012, precum şi aprobarea creşterii numărului de personal al regiei

7.     PROIECT DE HOTĂRÂRE referitoare la Proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Naţiunile Unite,semnat la New York, în data de 18 mai 2012 şi la Bucureşti la data de 22 mai 2012, privind prelungirea valabilităţii până la 31 decembrie 2012 a Memorandumului de înţelegere între Guvernul României şi Naţiunile Unite privind desfăşurarea unui program comun de pregătire a personalului de securitate al Naţiunilor Unite în domeniul protecţiei nemijlocite în cadrul Centrului de Excelenţă pentru Protecţie şi Securitate al Serviciului de Protecţie şi Pază, ce se va înfiinţa la Bucureşti, semnat la News York, la 5 august 2009, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1288/28.10.2009

8.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a imobilelor ,,Pasaj Rutier Filimon Sârbu”, situat pe un sector de drum de interes local, trecut din domeniul public al municipiului Constanţa, în domeniul public al statului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., precum şi încadrarea acestuia în  categoria funcţională a drumurilor naţionale

9.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unui sector de drum, trecut din domeniul public al municipiului Braşov în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

10.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea şi extinderea centrului de îngrijire şi asistenţă Câţcău, judeţul Cluj" din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

11.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea denumirii şi a datelor de identificare, precum şi actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordinea acestuia, prevăzute în anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

12.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău

13.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea  art. 6 din Hotărârea Guvernului           nr.1909/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a subprogramului multianual ,,Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor de infrastructură aferente proiectelor finanţate din Programul PHARE Coeziune economică şi socială”

14.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de

învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii     universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar  2012-2013

15.                         PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor necesare pentru aplicareaRegulamentului (CE) nr.211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16           februarie 2011 privind iniţiativa cetăţenească şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.1179/2011 al Comisiei din 17 noiembrie 2011 de stabilire a unor specificaţii tehnice pentru sistemele de colectare online în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind iniţiativa cetăţenească

16.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului           nr.943/2001 privind înfiinţarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat

17.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului           nr.519/2009 privind instituirea unui sistem de identificare unică şi trasabilitate a explozivilor de uz civil

18.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la

Hotărârea Guvernului nr.1362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

19.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.38 la Hotărârea Guvernului nr.965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al           municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

20.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui şi Inspectoratul de Poliţie  al Judeţului Vrancea, a unor imobile trecute în domeniul public al statului.

21.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcţii  aflată în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor  prin Unitatea Militară 0705 Târgovişte, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru  actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea  Guvernului  nr. 1705/2006

22.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului de implementare între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse, semnat la Moscova la 5 decembrie 2011, pentru aplicarea Acordului între Comunitatea Europeană şi Federaţia Rusă privind readmisia, semnat la Soci la 25 mai 2006

II.          PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND ELIBERĂRI/NUMIRI DE PREFECŢI/SUBPREFECŢI

III.       MEMORANDUMURI

1.     MEMORANDUM cu tema: Ocuparea unor posturi vacante la nivelul cabinetelor demnitarilor din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice

2.    MEMORANDUM cu tema: Exercitarea dreptului de opţiune de vânzare (Opţiunea Put) conferit Societăţii Comerciale "Electrica" - S.A. prin contractul de privatizare încheiat cu ENEL SpA, Italia pentru filiala de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Muntenia Sud" – S.A.

3.     MEMORANDUM cu tema: Raportul delegaţiei române participante la lucrările celei de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale România-Comunitatea Franceză din Belgia, Valonia şi Comisia comunitară franceză a Regiunii Bruxelles-Capitală

4.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Gelu Ştefan Diaconu-Secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în calitatea de administrator provizoriu al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale 'ROMGAZ'- S.A Mediaş, aflată sub autoritatea ministerului

5.     MEMORANDUM cu tema: ,,Aprobarea negocierii şi semnării Programului de

cooperare în domeniile educaţiei şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea”

6.     MEMORANDUM cu tema: Transferul unei sume de aproximativ 400.000 dolari SUA, reprezentând contravaloarea bunurilor confiscate de către partea americană într-un   dosar de criminalitate organizată soluţionat cu sprijinul autorităţilor judiciare române

7.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării "Programului de

colaborare între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România şi Ministerul Învăţământului al Turkmenistanului în domeniul educaţiei pentru perioada 2012-2017”

8.     MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului de cooperare între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Cancelaria de Stat a Republicii Moldova  privind cooperarea în domeniul managementului funcţiei publice şi a funcţionarilor publici

9.     MEMORANDUM cu tema: Întreprinderea demersurilor pentru abilitarea Ministerului Administraţiei şi Internelor de a da în folosinţă gratuită autovehicule disponibile, aflate în administrarea sa şi în proprietatea privată a statului

10.                        MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi în Ministerul Administraţiei şi Internelor

IV.       NOTE

1.     NOTĂ privind realocarea de fonduri între programele operaţionale finanţate din Instrumentele Structurale

V.           INFORMĂRI

1.     INFORMARE cu privire la aspectele legate de darea în administrarea Ministerului Transporturilor a sectorului de drum, trecut din domeniul public al Municipiului Braşov în domeniul public al statului, în vederea realizării de către CNANDR S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor

2.     INFORMARE cu privire la elaborarea ordonanţelor în temeiul Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe nr. 127/2012

STADIUL îndeplinirilor acţiunilor privind pregătirea şi organizarea în vederea desfăşurării referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României

Biroul de presă

Ti-a placut articolul?

Comentarii