Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
03:41 17 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Executarea lucrarilor de reparatii pentru LEA 110 kV - 19.04.2013

ro

19 Apr, 2013 00:00 835 Marime text
CONTRACT NR: 69 / 19.04.2013
OBIECT: Executarea lucrarilor de reparatii pentru LEA 110 kV
VALOARE: 1.250.295,14 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: ELM ELECTROMONTAJ CLUJ S.A.
Adresa postala: str.Traian Vuia nr.240-242 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400397 , Romania , Tel. +40 264596709 , Email: ofertare@elm.ro , Fax: +40 264595408 , Adresa internet (URL): www.elm.ro


Anunt de atribuire (utilitati) numarul 135809/22.04.2013


Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 142040 / 18.02.2013
Denumire contract: EXECUTAREA LUCRARILOR DE REPARATII PENTRU LEA 110 kV


Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
Adresa postala: STR. NICOLAE IORGA NR. 89A , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900587 , Romania , Punct(e) de contact: SERV. ACHIZITII , Tel. +40 372115081 , In atentia: VIOLETA PESTE , Email: violeta.peste@enel.com , Fax: +40 372871911 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro


I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Electricitate


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executarea lucrarilor de reparatii pentru LEA 110 kV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Jud. Constanta, Tulcea, Slobozia, Calarasi
Codul NUTS: RO - ROMANIA


II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari necesare pentru mentinerea in functie si remedierea avariilor LEA 110 kV Valoarea minima estimata a Acordului Cadru = 625.147,57 RON, fara T.V.A., cuprinzand cantitatile estimate definite prin anexele CIT 1 si CIT 2 ale Caietului de Sarcini. Valoare maxima estimata a Acordului Cadru = 1.250.295,14 RON, fara T.V.A., cuprinzand cantitatile estimate definite prin anexele CIT 1 si CIT 2 ale Caietului de Sarcini. Nu sunt aplicabile prevederile art. 29 alin. 2^1 din OUG nr. 34/2006 (actualizata la zi) privind cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45315400-2 - Instalatii de inalta tensiune (Rev.2)


II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1.250.295,14 RON


SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 69
Denumirea: Executarea lucrarilor de reparatii pentru LEA 110 kV
V.1) Data atribuirii contractului 19.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELM ELECTROMONTAJ CLUJ S.A.
Adresa postala: str.Traian Vuia nr.240-242 , Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400397 , Romania , Tel. +40 264596709 , Email: ofertare@elm.ro , Fax: +40 264595408 , Adresa internet (URL): www.elm.ro


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1.250.295,14 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1.250.295,14 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor care au acelasi pret: Daca pe primul loc, dupa desfasurarea licitatiei electronice, se afla doi sau mai multi ofertanti cu aceeasi valoare a propunerii financiare, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua oferta financiara in plic inchis. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut. Ofertele depuse in plic inchis de catre ofertantii participanti nu pot decât sa îmbunatateasca ofertele depuse anterior acestei faze. Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare la sectiunea "Documentatie si clarificari". Eventualele clarificari la documentatia de atribuire vor fi solicitate la fax: 0372/871.911 sau e-mail violeta.peste@enel.com, originalele tuturor documentelor intocmite/emise de catre candidat/ofertant urmand a fi transmise in original la sediul autoritatii contractante: Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, corpul C, etaj 1, in atentia Serviciului Achizitii, dnei. Violeta PESTE. Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire se vor atasa anuntului de participare la sectiunea "Documentatie si clarificari". Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului orice ofertant/candidat care în ultimii 2 ani nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale fata de ENEL, din motive imputabile ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia (OUG 34/2006, art. 181, lit.c1).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro


Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: Bd-ul Ion Mihalache nr. 41-43 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 011172 , Romania , Tel. +4 0372115089 , Fax: +4 0372871908


VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.04.2013 10:26

Ti-a placut articolul?

Comentarii