Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
05:36 24 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Servicii de revizii tehnice, reparatii si verificari metrologice dispozitive de masurare si monitorizare pentru Enel Distributie Dobrogea - 31.12.2013

ro

31 Dec, 2013 00:00 995 Marime text
CONTRACT NR: 613 / 31.12.2013
OBIECT: Servicii de revizii tehnice, reparatii si verificari metrologice dispozitive de masurare si monitorizare pentru Enel Distributie Dobrogea
VALOARE: 648.574,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: ARC BRASOV S.R.L.
Adresa postala: Str. Fantanii, nr. 17, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500482, Romania, Tel. 0268472577, Email: gabriel.ghioca@arc.ro, Fax: 0268419749, Adresa internet (URL): www.arc.ro


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
Adresa postala: STR. NICOLAE IORGA NR. 89A, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900587, Romania, Punct(e) de contact: Baican Adriana, Tel. +40 0212065443, In atentia: Baican Adriana, Email: adriana.baican@enel.com, Fax: +40 0372871911, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de revizii tehnice, reparatii si verificari metrologice dispozitive de masurare si monitorizare pentru Enel Distributie Dobrogea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Enel Distributie Dobrogea, zonele Retea MT/JT, CAT situate in judetele Constanta, Tulcea, Slobozia, Calarasi,precum si in laboratorul prestatorului
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de revizii tehnice, reparatii si verificari metrologice dispozitive de masurare si monitorizare pentru Enel Distributie Dobrogea
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50411000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
648.574 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SA15/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 613
Denumirea: Servicii de revizii tehnice, reparatii si verificari metrologice dispozitive de masurare si monitori
V.1) Data atribuirii contractului 31.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ARC BRASOV S.R.L.
Adresa postala: Str. Fantanii, nr. 17, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500482, Romania, Tel. 0268472577, Email: gabriel.ghioca@arc.ro, Fax: 0268419749, Adresa internet (URL): www.arc.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 710.878,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 648.574,00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 5
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
INM Bucuresti, in procent de subcontractare de 5%S.C. METROMAT S.A. Bucuresti, in procent de subcontractare de 0,4 %
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti Sectia Comerciala
Adresa postala: b.dul Unirii nr.37, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 0214083700, Fax: +40 0213132815
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ENEL SERVICII COMUNE SA, Serviciul Juridic si Afaceri Corporatiste
Adresa postala: str. Ion Mihalache Nr.41-43, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +40 0212065045, Fax: +40 0372871911
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2014 10:40

Ti-a placut articolul?

Comentarii