Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
20:37 12 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Executarea lucrari de mentenanta la instalatiile de MT-JTscoase de sub tensiune-Zona MT-JT Calarasi - 28.10.2013

ro

28 Oct, 2013 00:00 2056 Marime text
CONTRACT NR: 470 / 28.10.2013
OBIECT: Executarea lucrari de mentenanta la instalatiile de MT-JTscoase de sub tensiune-Zona MT-JT Calarasi
VALOARE: 295.486,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A.
Adresa postala: Str.Closca, Nr.16-18, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920044, Romania, Tel. +40 243216970, Email: V.RAICU@ELCO.RETELESLOBOZIA.RO, elco.slobozia@yahoo.com, Fax: +40 243212680


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
Adresa postala: STR. NICOLAE IORGA NR. 89A, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900587, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Sârbu, Tel. +40 0241805308, In atentia: Serv. Achizitiii, Email: daniela.sarbu@enel.com, Fax: +40 0372871085
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Executarea lucrarilor de mentenanta la instalatiile de medie si joasa tensiune scoase de sub tensiune-ZONA MT-JT Calarasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Instalatii electrice MT-JT apartinand ENEL DISTRIBUTIE DOBROCEA-Zona MT-JT CALARASI
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executarea lucrarilor de mentenanta la instalatiile de medie si joasa tensiune scoase de sub tensiune
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45315500-3 - Instalatii de tensiune medie (Rev.2)
45315600-4 - Instalatii de joasa tensiune (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
295.486 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 470
Denumirea: Executarea lucrari de mentenanta la instalatiile de MT-JTscoase de sub tensiune-Zona MT-JT Calarasi
V.1) Data atribuirii contractului 28.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A.
Adresa postala: Str.Closca, Nr.16-18, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920044, Romania, Tel. +40 243216970, Email: V.RAICU@ELCO.RETELESLOBOZIA.RO, elco.slobozia@yahoo.com, Fax: +40 243212680
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 300.020,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 295.486,00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 30
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Conform Conditii generale lucrari (CGL-RO) rev. 2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Contractul s-a incheiat cu S.C. ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO" S.A. Slobozia în asociere cu S.C. SERVICII ENERGETICE DOBROGEA S.A.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus nr. 6, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104642, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 218900745
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.-Directia Juridica si afaceri Corporatiste
Adresa postala: str. Buzesti, nr. 62-64, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel. +40 372115694, Fax: +40 372873376
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.11.2013 10:53

Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii