Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
10:22 12 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Acord cadru servicii veterinare CSVA M.Kogalniceanu - 19.08.2013

ro

19 Aug, 2013 00:00 721 Marime text
CONTRACT NR: 10.301 / 19.08.2013
OBIECT: Acord cadru servicii veterinare CSVA M.Kogalniceanu
VALOARE: 356.500,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SC RAMFLO SRL
Adresa postala: Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 827145, Romania, Tel. 0742262134


Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR TULCEA
Adresa postala: STR.BABADAG NR.165, BL.B2 MEZANIN,JUDET TULCEA, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 8800, Romania, Punct(e) de contact: GEORGIANA DANILA, Tel. +40 240533962, Email: pscsgeorgiana@yahoo.com, Fax: +40 240533601, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: ACTIVITATI SANITAR VETERINARE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru servicii veterinare CSVA M.Kogalniceanu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: pe raza com.M.Kogalniceanu
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt? Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
prestarea de servicii veterinare prevazute in programul strategic
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
356.500 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare simplificat
Numarul anuntului in JO: 2013/S115-196364 din 12.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10.301
Denumirea: furnizare servicii veterinare
V.1) Data atribuirii contractului 19.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC RAMFLO SRL
Adresa postala: Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 827145, Romania, Tel. 0742262134
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 445.625,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 356.500,00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2014 15:45

Ti-a placut articolul?

Comentarii