Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
06:15 19 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Piese de schimb pentru autovehicule care necesita si contractarea operatiunilor de montare - DRDP Constanta - 26.08.2013

ro

26 Aug, 2013 00:00 887 Marime text
CONTRACT NR: 42/31907 / 26.08.2013
OBIECT: Piese de schimb pentru autovehicule care necesita si contractarea operatiunilor de montare - DRDP Constanta
VALOARE: 945.000,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: UTILNAVOREP S.A.
Adresa postala: Bd. AUREL VLAICU, NR 52, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900055, Romania, Tel. 0241 691079, Email: dcostea@utilnavorep.ro, office@utilnavorep.ro, Fax: 0241 518015, Adresa internet (URL): www.utilnavorep.ro


Nr. anunt atribuit / Data atribuire: 139493 / 27-08-2013
Nr. anunt participare / Data publicare: 144458 / 2013-06-21 01:30:00

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: Prin DRDP Constanta str. Prelungirea Traian FN, Localitatea: Constanta, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Serv Achizitii, Tel. +40 241581540, In atentia: Chirica Teodora, Email: drdpcta@yahoo.com, Fax: +40 241584371, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Piese de schimb pentru autovehicule care necesita si contractarea operatiunilor de montare - DRDP Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare: sediu DRDP Constanta; sediu SDN Constanta; sediu SDN Fetesti; sediu SDN Calarasi; sediu SDN Slobozia; sediu SDN Braila; sediu SDN Tulcea
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitionare piese de schimb pentru autovehicule din dotarea DRDP Constanta care necesita si contractarea operatiunilor de montare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
945.000 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S120-205118 din 22.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 42/31907
Denumirea: Furnizare de piese de schimb pentru autovehicule care necesita si contractarea operatiunilor de pune
V.1) Data atribuirii contractului 26.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UTILNAVOREP S.A.
Adresa postala: Bd. AUREL VLAICU, NR 52, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900055, Romania, Tel. 0241 691079, Email: dcostea@utilnavorep.ro, office@utilnavorep.ro, Fax: 0241 518015, Adresa internet (URL): www.utilnavorep.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 945.360,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 945.000,00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care procedura de atribuire este offline(cu sau fara etapa finala de licitatie electronica)si se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DRDP Constanta - Serv. Juridic
Adresa postala: Str. Traian FN, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900716, Romania, Tel. +40 24158147, Fax: +40 241584371
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.08.2013 15:43

Ti-a placut articolul?

Comentarii