Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
23:18 16 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Intretinere curenta pe timp de vara a drumurilor nationale 2013 - 2014” – D.R.D.P. CONSTANTA lot 1-7

ro

03 Apr, 2013 00:00 996 Marime text
CONTRACT NR: 92/21869 / 03.04.2013
OBIECT: Acord cadru Lucrari intretinere curenta vara dn si autostrazi 2013-2014 DRDP CONSTANTA LOT 6
VALOARE: 20.905.310,29 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: ASOCIEREA SC MAX BOEGL ROMANIA SRL (LIDER) & ASTALDI SPA
Adresa postala: Bucuresti, Str. Eroii Sanitari nr. 49 sector 5 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 050471 , Romania , Tel. +40 212071710 , Fax: +40 212071749

CONTRACT NR: 92/21871 / 03.04.2013
OBIECT: Acord cadru Lucrari intretinere curenta vara dn si autostrazi 2013-2014 DRDP CONSTANTA LOT 7
VALOARE: 12.000.758,58 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: ASOCIEREA SC MAX BOEGL ROMANIA SRL (LIDER) & ASTALDI SPA
Adresa postala: Bucuresti, Str. Eroii Sanitari nr. 49 sector 5 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 050471 , Romania , Tel. +40 212071710 , Fax: +40 212071749

CONTRACT NR: 92/20338 / 26.03.2013
OBIECT: Acord cadru Lucrari intretinere curenta vara dn si autostrazi 2013-2014 DRDP CONSTANTA LOT 1
VALOARE: 11.265.581,39 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SC TELOXIM CON SRL
Adresa postala: Bucuresti, Str. Dambovita nr. 59 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 060843 , Romania , Tel. +40 372118300 , Fax: +40 372118322

CONTRACT NR: 92/20340 / 26.03.2013
OBIECT: Acord cadru Lucrari intretinere curenta vara dn si autostrazi 2013-2014 DRDP CONSTANTA LOT 5
VALOARE: 7.883.751,39 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SC TELOXIM CON SRL
Adresa postala: Bucuresti, Str. Dambovita nr. 59 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 060843 , Romania , Tel. +40 372118300 , Fax: +40 372118322

Anunt de atribuire numarul 135644/17.04.2013


Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 141365 / 29.12.2012
Denumire contract: Intretinere curenta pe timp de vara a drumurilor nationale 2013 - 2014” – D.R.D.P. CONSTANTA lot 1-7


Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Punct(e) de contact: Ileana Radu , Tel. +40 212643310 , In atentia: d-nului Anghel TANASESCU – Sef Departament Achizitii cu Finantare de la Buget , Email: iIleana.radu@andnet.ro , Fax: +40 213120984 , Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro


I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale


Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Intretinere curenta pe timp de vara a drumurilor nationale 2013 - 2014” – D.R.D.P. CONSTANTA lot 1-7
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: DN-urile si autostrazile din administrarea DRDP Cta: S.D.N. Constanta; S.D.N. Calarasi; S.D.N. Braila;S.D.N. Slobozia;S.D.N. Tulcea; Autostrada A2 S.D.N. Calarasi; Autostrada A2 + A4 S.D.N. Constanta
Codul NUTS: RO22 - Sud-Est


II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intretinere curenta pe timp de vara a drumurilor nationale si autostrazilor din administrarea D.R.D.P. Constanta
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233139-3 - Lucrari de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2)


II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
52.055.401,75 RON


SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S002-001867 din 03.01.2013


SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 92/21869
Denumirea: Acord cadru Lucrari intretinere curenta vara dn si autostrazi 2013-2014 DRDP CONSTANTA LOT 6
V.1) Data atribuirii contractului 03.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIEREA SC MAX BOEGL ROMANIA SRL (LIDER) & ASTALDI SPA
Adresa postala: Bucuresti, Str. Eroii Sanitari nr. 49 sector 5 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 050471 , Romania , Tel. +40 212071710 , Fax: +40 212071749


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 24.768.934,80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20.905.310,29 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

V.6) Lista de Loturi
6


Contract nr: 92/21871
Denumirea: Acord cadru Lucrari intretinere curenta vara dn si autostrazi 2013-2014 DRDP CONSTANTA LOT 7
V.1) Data atribuirii contractului 03.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIEREA SC MAX BOEGL ROMANIA SRL (LIDER) & ASTALDI SPA
Adresa postala: Bucuresti, Str. Eroii Sanitari nr. 49 sector 5 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 050471 , Romania , Tel. +40 212071710 , Fax: +40 212071749


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14.640.245,20 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12.000.758,58 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

V.6) Lista de Loturi
7


Contract nr: 92/20338
Denumirea: Acord cadru Lucrari intretinere curenta vara dn si autostrazi 2013-2014 DRDP CONSTANTA LOT 1
V.1) Data atribuirii contractului 26.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TELOXIM CON SRL
Adresa postala: Bucuresti, Str. Dambovita nr. 59 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 060843 , Romania , Tel. +40 372118300 , Fax: +40 372118322


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 19.771.003,80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11.265.581,39 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 92/20340
Denumirea: Acord cadru Lucrari intretinere curenta vara dn si autostrazi 2013-2014 DRDP CONSTANTA LOT 5
V.1) Data atribuirii contractului 26.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TELOXIM CON SRL
Adresa postala: Bucuresti, Str. Dambovita nr. 59 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 060843 , Romania , Tel. +40 372118300 , Fax: +40 372118322


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14.207.063,80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7.883.751,39 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

V.6) Lista de Loturi
5


SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1)Informatii generale despre ofertant – Se va completa Formularul nr. 20 din Sectiunea Formulare din Documentatia de atribuire.2) In cazul in care doua sau mai multe propuneri financiara prezinta prêt egal si sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicitia ofertantilor in cauza, o noua propunere financiara in plic inchis (Formularul 17 si anexe), caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro


Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.04.2013 08:17Ti-a placut articolul?

Comentarii